Apele subterane

Apele subterane

Printre apele subterane se numără apa freatică, apa carstică și acviferele.

Geografie

Cuvinte cheie

ape subterane, apă de zăcământ, apă de infiltrație, apă subterană, apă arteziană, apă carstică, strat impermeabil, strat permeabil, regiune carstică, izvor carstic, apă potabilă, carstic, peșteră, precipitații, agricultură, Circuitul apei, fântână cu cumpănă, fierbere, pârâu, râu, hidrografie, natură, hidrosferă, apă, geografie

Suplimente asociate

Animații

Acvifer captiv

 • apă freatică - Apa care se găsește deasupra stratului impermeabil superior.
 • strat impermeabl (acviclud) - Strat de rocă având un nivel scăzut de permeabilitate.
 • acvifer captiv - Strat de apă subteran aflat sub şi între straturi impermeabile (acviclude).
 • puț artezian - Apa preluată dintr-un acvifer captiv sub presiune mai mare poate ajunge la suprafața solului prin forţa proprie sau poate fi adusă cu acest dispozitiv.
 • 80 m
 • umiditatea solului - Apă care înconjoară ca o membrană particulele solului de deasupra stratului de apă freatică. Umple doar parțial spațiile dintre aceste particule. Nu este un strat omogen.

Acvifer fisurat

 • acvifer fisurat - Apa care se găsește în fisurile și crăpăturile rocilor.

Apă freatică

 • apă freatică - Apa care se găsește deasupra stratului impermeabil superior.
 • puț cu apă freatică
 • 20 m
 • râu - Curs de apă natural care curge într-o albie înclinată.
 • apă filtrată de maluri - Pe lângă apele curgătoare de suprafață, apa provenită din râu este filtrată de stratul de pietriș și nisip aflat lângă albia râului.

Animație

 • acvifer fisurat - Apa care se găsește în fisurile și crăpăturile rocilor.
 • apă freatică - Apa care se găsește deasupra stratului impermeabil superior.
 • strat impermeabil (acviclud) - Strat de rocă cu nivel scăzut de permeabilitate.
 • acvifer captiv - Pânză freatică aflată sub sau între straturi impermeabile (acviclude).
 • râu - Curs de apă natural care curge într-o albie înclinată.
 • izvor - Locul în care apa subterană ajunge la suprafața Pământului.
 • 150 m
 • inundare cu apă freatică - În caz de precipitații abundente, nivelul apelor freatice poate să urce și să ajungă la suprafață.
 • apă freatică - Apa care se găsește deasupra stratului impermeabil superior.
 • strat impermeabl (acviclud) - Strat de rocă având un nivel scăzut de permeabilitate.
 • acvifer captiv - Strat de apă subteran aflat sub şi între straturi impermeabile (acviclude).
 • puț artezian - Apa preluată dintr-un acvifer captiv sub presiune mai mare poate ajunge la suprafața solului prin forţa proprie sau poate fi adusă cu acest dispozitiv.
 • 80 m
 • umiditatea solului - Apă care înconjoară ca o membrană particulele solului de deasupra stratului de apă freatică. Umple doar parțial spațiile dintre aceste particule. Nu este un strat omogen.
 • apă freatică - Apa care se găsește deasupra stratului impermeabil superior.
 • puț cu apă freatică
 • 20 m
 • râu - Curs de apă natural care curge într-o albie înclinată.
 • apă filtrată de maluri - Pe lângă apele curgătoare de suprafață, apa provenită din râu este filtrată de stratul de pietriș și nisip aflat lângă albia râului.

Ape subterane

 • acvifer fisurat - Apa care se găsește în fisurile și crăpăturile rocilor.
 • apă freatică - Apa care se găsește deasupra stratului impermeabil superior.
 • strat impermeabil (acviclud) - Strat de rocă cu nivel scăzut de permeabilitate.
 • acvifer captiv - Pânză freatică aflată sub sau între straturi impermeabile (acviclude).
 • râu - Curs de apă natural care curge într-o albie înclinată.
 • izvor - Locul în care apa subterană ajunge la suprafața Pământului.
 • 150 m
 • inundare cu apă freatică - În caz de precipitații abundente, nivelul apelor freatice poate să urce și să ajungă la suprafață.

Narațiune

Apele subterane sunt acele ape care se găsesc sub suprafața Pământului și au contact direct cu solul. O mare parte a rezervei de apă a Pământului se găsește sub suprafața solului. Aceste ape sunt folosite ca surse de apă potabilă sau în agricultură, pentru irigaţii.

Stratul impermeabil este un strat de rocă a cărui nivel de permeabilitate este scăzut. Între suprafaţa solului și stratul impermeabil se găsește apa freatică, iar sub stratul impermeabil se află ceea ce se numeşte acvifer.

Apa freatică se găsește deasupra stratului impermeabil superior, unde se infiltrează apa provenită din precipitații și din apele de suprafață. Apa freatică se găsește la o adâncime medie de 2-5 m sub suprafața solului. Nivelul apei freatice variază în funcție de fenomenele meteorologice și are efect direct și asupra agriculturii.

În urma precipitațiilor abundente, nivelul apei freatice poate să crească atât de mult încât ajunge la suprafață, umplând gropile cu adâncime mai mare. Creșterea nivelului apei freatice provoacă inundații la nivelul solului.
Când cantitatea precipitațiilor este mică, nivelul apei freatice scade. În apa freatică pot ajunge cu ușurință substanțe toxice de la suprafața solului, de aceea nu este potrivită pentru consumul uman. Fluxul de apă freatică subterană poate transporta la mare distanță substanțele poluante, de aceea este foarte important ca apele subterane să fie protejate.

Acviferele captive se găsesc sub şi între straturile impermeabile. Apele subterane sunt în cea mai mare parte acvifere captive. Acestea se poluează mai greu, regenerarea lor este mai lentă, de aceea sunt folosite ca apă potabilă.

Un acvifer artezian este un acvifer situat între două straturi impermeabile care exercită presiune asupra apei acumulate între ele. Acest lucru se întâmplă de regulă în cazul bazinelor. Această apă este numită apă arteziană. Când se forează un puț artezian, se perforează stratul impermeabil superior și sub acțiunea presiunii naturale, apa umple puțul.

În regiunile cu relief carstic, apa infiltrată prin fisurile rocilor este sursa apei carstice. Apele filtrate de maluri se găsesc pe lângă apele de suprafață. Apa provenită din apa curgătoare este filtrată de straturile de pietriș și de nisip de pe malul râului.

Suplimente asociate

Circuitul apei în natură (nivel începător)

Pe Pământ, apa este într-un proces de circulație continuă. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Circuitul apei în natură (nivel mediu)

Pe Pământ, apa este într-un circuit continuu. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Pompe de aspirație și de presiune

Pompele de aspirație și pompele de presiune sunt cele mai simple tipuri de pompe de apă.

Centrală geotermală

Centrale geotermale transformă energia apel subterane fierbinți cu presiune înaltă în electricitate.

Continente şi oceane

Întinderea de uscat a Pământului este împărțită în continente, acestea fiind separate de oceane.

Desalinizarea apei de mare

Prin procesul de desalinizare se obține apă potabilă din apă de mare.

Formarea mărilor la suprafața Pământului

Apa mărilor, fiind o forță externă, joacă un rol important în formarea țărmurilor.

Formarea norilor, tipuri de nori

Prin evaporare, apele de suprafață formează nori de diferite forme. Odată formați norii, apa cade pe suprafața Pământului sub formă de precipitații.

Gheizer

Gheizerul este un izvor caracterizat prin izbucniri intermitente de apă și vapori.

Poluarea apei

Principalele surse de poluare a apei sunt zonele urbane, industria și agricultura.

Sistem de apărare împotriva inundațiilor

Digurile de protecție și digurile de vară au funcția de apărare împotriva inundațiilor.

Sistemul de alimentare cu apă

Sistemul de alimentare cu apă asigură furnizarea de apă potabilă.

Termeni din geografia fizică

Animația prezintă cele mai importante forme de relief, apele de suprafață și reprezentarea simbolică a acestora.

Centrală mareomotrică

Centralele mareomotrice utilizează fluctuația zilnică a nivelului apei pentru a produce electricitate.

Cum funcționează robinetul de apă?

Animația prezintă modul de funcționare al celor trei tipuri de bază de robinete de apă.

Regiune carstică (nivel începător)

Formațiunile carstice includ, printre altele, dolinele și speleotemele.

Regiune carstică (nivel mediu)

Formațiunile carstice includ, printre altele, dolinele și speleotemele.

Added to your cart.