Anilină (C₆H₅NH₂)

Anilină (C₆H₅NH₂)

Cea mai simplă amină aromatică. Numele științific: fenilamină.

Chimie

Cuvinte cheie

anilină, fenilamină, amină, azot-containingcompound, amină aromatică, otrăvitor, Chimie anorganică, chimie

Suplimente asociate

Acid benzoic (C₆H₅COOH)

Cel mai simplu acid carboxilic aromatic.

Benzen (C₆H₆)

Benzenul este cea mai simplă hidrocarbură aromatică.

Stiren (vinil-benzen) (C₈H₈)

Stirenul este un lichid cu miros asemănător cu cel al benzenului și monomerul polistirenului.

Legături covalente în moleculele de benzen

În benzen, între atomii de carbon se stabilesc legături sigma și legături pi delocalizate.

Naftalină (C₁₀H₈)

Cea mai simplă hidrocarbură aromatică policiclică.

Exercițiu cu molecule VII (Compuși organici azotați)

Un exercițiu pentru exersarea clasificării și structurii compușilor organici azotați.

Fenol (C₆H₅OH)

Cel mai simplu compus hidroxilic aromatic.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Compus organic de mare importanță atât din punct de vedere biologic, cât și practic.

Piridină (C₅H₅N)

Compus organic heterociclic care se prezintă sub formă de lichid toxic, incolor, cu miros înțepător.

Pirimidină (C₄H₄N₂)

Compus organic heterociclic; derivatele pirimidinei sunt timina, citozina și uracilul.

Added to your cart.