Adiția

Adiția

Adiția este o reacție în care moleculele a două substanțe se unesc, fără să se formeze un produs secundar.

Chimie

Cuvinte cheie

adunare, fuziune, reacție, chimic, adiție de halogen, moleculă de etenă, moleculă de brom, dibrometan, schimbare de culoare, legătură saturată, legătură nesaturată, etilenă, analize chimice, apă de brom, Chimie organică, chimie

Suplimente asociate

Animații

Suplimente asociate

Brom (Br₂)

Bromul este un halogen ce poate provoca iritarea pielii.

Etenă

Primul reprezentant al seriei omoloage a alcanilor.

Clorurarea metanului printr-o reacție de substituție

În timpul reacției de substituție, atomii de hidrogen ai metanului sunt substituiți cu atomi de clor, obținându-se un produs secundar numit clorură de hidrogen.

Conformațiile etanului

Conformația intercalată a etanului este mai stabilă decât conformația eclipsată.

Polimerizarea etenei

Prin polimerizarea etenei se obţine polietilena, un plastic des folosit.

1,1,2,2-tetrafluoretilenă (C2F4)

Gaz incolor, inodor, monomerul teflonului.

Compararea halogenilor

Halogenii sunt elementele din grupa a VII-a a sistemului periodic, formată din fluor, clor, brom, iod și astatin. Astatinul este cunoscut doar sub formă de...

Dizolvarea clorurii de hidrogen (HCL) în apă

Soluția apoasă a clorurii de hidrogen se numește acid clorhidric.

Brom-Fluor-Clormetan (CHClBrF)

Molecula are doi enantioneri, și anume stereoizomeri care sunt imaginea în oglindă a unuia față de celălalt. Aceștia nu se suprapun peste imaginea lor în...

Added to your cart.