Acumulator plumb-acid

Acumulator plumb-acid

În acumulatorul plumb-acid curentul electric este generat de procese electrochimice.

Chimie

Cuvinte cheie

baterie, celulă galvanică, acid sulfuric, dioxid de plumb, plumb, anod, catod, pol electric negativ, pol pozitiv, curent continuu, tensiune terminale, deșeuri periculoase, acidic, curent electric, reacție, sursă de curent electric, încarcă, oxidare, reducere, capacitate de stocare, anorganic, electrochimie, chimie

Suplimente asociate

Animații

Carcasa acumulatorului

 • pol electric negativ
 • pol electric pozitiv
 • carcasa acumulatorului
 • anod
 • catod
 • acid sulfuric

Acumulatorul cu plumb este utilizat în autovehicule, pentru a furniza autovehiculului energia electrică necesară până când generatorul începe să producă curent electric. Acumulatorul înmagazinează energie electrică sub forma energiei chimice.

Acumulatorul constă dintr-o carcasă de plastic în care se află mai multe celule. În interiorul acestor celule se află electrozi pozitivi și negativi de forma unor plăci, care formează o structură de pieptene. Fiecare celulă produce 2 V, dar prin conectarea mai multor celule în serie, se poate obține o un curent cu o tensiune mai mare. Randamentul energetic încărcare/descărcare este de 60-70%.

Funcționare

 • acid sulfuric
 • catod (dioxid de plumb)
 • anod (plumb)

În celula acumulatorului plumb-acid se află doi electrozi imersați într-o soluție de apă și acid sulfuric. Când acumulatorul este încărcat complet, avem o placă de dioxid de plumb încărcată pozitiv și o placă de plumb încărcată negativ. Electrolitul din acumulator este o soluție de apă și acid sulfuric. Când un consumator de energie este cuplat între electrozi, pornește fluxul electronilor prin circuit și acumulatorul se descarcă. Încărcarea are loc când se introduce curent electric în acumulator.

Reacție

 • catod (dioxid de plumb)
 • anod (plumb)

Reacție

Când acumulatorul se descarcă, plumbul și dioxidul de plumb reacționează cu acidul sulfuric și se transformă în sulfat de plumb. În timpul reacției se produce mai multă apă și soluția de acid sulfuric se diluează. Acest proces este reversibil atunci când acumulatorul se încarcă. Pe electrodul pozitiv (catod) se formează dioxid de plumb iar pe electrodul negativ (anod) se formează plumb. Moleculele de apă se descompun și se formează acid sulfuric, astfel că electrolitul devine mai concentrat. Aceste procese au loc pe parcursul unui ciclu de încărcare-descărcare. Când acumulatorul se descarcă, direcția curentului este opusă direcției curentului de încărcare.

Anod

În timpul descărcării, placa de plumb (anodul) eliberează ioni de plumb și se formează doi electroni. Ionii de plumb reacționează cu acidul sulfuric pentru a produce sulfat de plumb. Când circuitul este închis, fluxul de electroni pornește dinspre anod, placa de plumb, către placa de dioxid de plumb (catod), trecând prin consumatorul de energie conectat la acumulator.

Catod
În timpul descărcării, dioxidul de plumb de pe placa de dioxid de plumb reacționează cu acidul sulfuric și formează sulfatul de plumb. În timpul procesului, ionii de oxigen ai dioxidului de plumb și ionii de hidrogen ai electrolitului, se combină și formează apă.

Acumulatorul plumb-acid se încarcă și descarcă încontinuu. Când este cuplat la un consumator electric care necesită electricitate, ca de ex. demarorul mașinii, acumulatorul începe să debiteze curent. Când nici un consumator nu este cuplat la acumulator în timp ce autovehiculul merge, atunci generatorul încarcă acumulatorul. Acest proces de încărcare descărcare înseamnă că energia poate fi descărcată și înmagazinată fără încetare.

Anod

 • anod (plumb)

Catod

 • catod (dioxid de plumb)

Acumulator

 • acumulator
 • generator

Animație

Suplimente asociate

Bateriile alcaline

În bateriile alcaline, energia electrică este generată de reacții electrochimice.

Acid sulfuric (H₂SO₄)

Acidul sulfuric se prezintă sub formă de lichid incolor și vâscos, fiind un acid puternic extrem de coroziv, folosit în numeroase procese industriale.

Celulă de combustibil

O celulă de combustibil furnizează energie electrică ecologică produsă în urma reacției chimice dintre oxigen și hidrogen.

Combinat de aluminiu

În combinatele de aluminiu are loc extragerea aluminiului din alumină prin electroliză.

Condensatorul

Condensatorul este un dispozitiv care înmagazinează energie sub forma unui câmp electric.

Dinam (nivel începător)

Dinamul transformă energia mecanică în în curent continuu.

Dizolvarea NaCl-lui

Sarea de bucătărie se dizolvă în apă: moleculele polare de apă formează un înveliș în jurul ionilor.

Generarea curentului alternativ

Prin rotirea unei spire într-un câmp magnetic se obține curent electric.

Mașina electrică

Mașina cu propulsie electrică Tesla Model S este una dintre primele mașini electrice propice pentru utilizare cotidiană.

Motor de curent continuu

Motoarele de curent continuu conțin magneți permanenți între care se află o bobină prin care trece curent electric.

Sulfat (SO₄²⁻)

Ion complex produs în urma cedării unui proton de către acidul sulfuric.

Turbină hidraulică, generator

Turbinele hidraulice transformă energia cinetică a apei în curent electric.

Transformator

Transformatorul este un dispozitiv care transformă parametrii energiei electrice.

Added to your cart.