Acropola (Atena, secolul al V-lea î.H.)

Acropola (Atena, secolul al V-lea î.H.)

Probabil una dintre cele mai faimoase citadele din lume, Acropola din Atena a fost construită în secolul al V-lea î.H., în epoca pașnică a lui Pericle.

Istorie

Cuvinte cheie

Acropolă, citadelă, Fidias, Pericle, Hellas, patrimoniul mondial, Pallas Athena, Partenon, clădire, oras stat, Zeus, grecii, grec, Grecia, Atena, Iktinos, Callicrates, structură, polis, zeități, doric, tympanum, piedestal, colonadă, ionic, religie, cariatidă, sanctuar, crariatide, epocă pașnică, biserică, coloană, ornament de fațadă, antichitate, istorie, apărare

Suplimente asociate

Întrebări

 • În care parte a oraşelor-stat greceşti se aflau de obicei acropolele?
 • Care dintre următoarele este sinonimul termenului „oraş-stat”?
 • Ce funcţie avea Acropola?
 • Ce funcţie avea Acropola?
 • Când a fost construită Acropola din Atena?
 • Cine a fost principalul proiectant al construcțiilor religioase din incinta citadelei Atenei?
 • Care este prima literă a alfabetul grecesc?
 • Care este ultima literă a alfabetului grecesc?
 • Cine a fost zeiţa protectoare a orașului Atena?
 • Cum s-a născut Atena conform mitologiei greci?
 • Cine a fost zeiţa ştiinţelor şi meşteşugurilor, conform mitologiei greci?
 • Cine era zeul suprem venerat în Grecia antică?
 • Cum se numeşte vestibulul Acropolei?
 • În cinstea cărei zeițe a fost ridicat templul de lângă vestibul?
 • În ce stil al arhitecturii antice grecești a fost construit Templul Atenei Nike?
 • Cum se numeşte cel mai mare templu al Acropolei?
 • Cum se numeşte coloana de susţinere a galeriei care înfăţişează o figură feminină?
 • Pe ce clădire a Acropolei din Atena se află cariatidele?
 • Care dintre următoarele clădiri ale Acropolei din Atena e numită „Depozitul de bronz”?
 • Care dintre aceștia nu a fost om de stat atenian?
 • Cine erau tiranii în Grecia antică?
 • Când a fost alungat ultimul tiran din Atena?
 • Cine deținea puterea supremă în democraţia ateniană?
 • În medie, cât timp putea să rămână în funcție un funcționar în democrația ateniană?

Animații

Acropola

Cetatea Atenei

Acropolele (citadelele) erau ansambluri de clădiri – cu destinaţie în primul rând religioasă – caracteristice Greciei antice. De obicei se aflau în centrele oraşelor, pe o formațiune pietroasă proeminentă. Cea mai cunoscută (şi totodată cea mai faimoasă) acropolă se găsește la Atena, pe o stâncă de calcar gri albăstruie de aproximativ 150 de metri înălţime cu creştetul plat. În perioada de glorie a democraţiei ateniene, în secolul al V-lea î. H. Pericle l-a însărcinat pe Fidias, unul dintre cei mai faimoşi artişti din antichitate cu elaborarea planurilor. Construcția a fost supravegheată de Ictinos și Callicrate. Din stânca stearpă s-au înălţat pe rând clădiri uimitoare. Societatea Greacă de Arheologie a efectuat săpături arheologice pe Acropolă la sfârşitul secolului al XIX-lea, însă restaurarea clădirilor continuă şi azi. Începând cu 1987, ansamblul de clădiri se numără printre siturile culturale de pe lista Patrimoniului mondial UNESCO.

Bustul lui Fidias

Propilee

Vestibulul

Denumirea propilee înseamnă de regulă vestibulurile greceşti din antichitate.
Vestibului Acropolei din Atena s-a construit între 437 şi 432 î.H., pe baza planurilor lui Mnesicles. (Planul original nu a fost realizat niciodată în totalitate din diferite motive). Poarta avea cinci pasaje flancate de un pavilion clădit pe coloane în stil doric. Dintre clădirile din cele două laturi ale porţii, doar cele din nord au putut fi realizate. Scările grandioase care duceau la poartă s-au construit mai târziu, în perioada romană. Din cele cinci porţi ale Propileelor astăzi se mai văd doar detaliile tavanului casetat şi coloanele exterioare.

Vestibulul astăzi

Partenon

Templul zeiţei virgine

Partenonul era clădirea centrală cea mai impresionantă a Acropolei. Cel mai mare templu al lumii antice a fost construit între 447 şi 432 î.H. pe baza planurilor lui Fidias, sub conducerea lui Ictinos şi Callicrate. A fost botezat după epitetul zeiţei protectoare a oraşului, Atena (virgină: partenos). Templul a fost construit în stil doric. Substructura cu scări susţine cele 46 de coloane şi pereţii. Acoperişul în pantă şi cele două frontoane triunghiulare împodobite cu reliefuri (timpan) au fost plasate pe grinzile de lemn de pe coloane. „Cella” centrală a templului era împărţită în două de un perete. În partea mai largă era așezată statuia Atenei sculptată în fildeș de către Fidias, înaltă de 11-12 metri, iar „cella” mai mică era folosită ca tezaur.

Partenonul astăzi

Erechteion

Clădirea cariatidelor

Platoul Acropolei este dominat de două temple: Partenonul şi Erechteionul. Acesta din urmă a fost construit în stil ionic. Particularitatea acestuia o constituie pavilionul în formă de galerie (Erechteion) susţinut de şase figuri feminine cioplite în piatră.
Figura feminină folosită în locul coloanei se numește cariatidă (omonimul ei masculin poartă numele de atlant). Această soluţie ingenioasă nu a fost folosită doar de arhitectura greacă din Antichitate, ci și de erele mai târzii. Galeria de coloane a Erechteionului se remarcă printre celelalte capodopere asemănătoare ale Antichității.

Cariatidele

Statuia Atenei

Protectoarea oraşului

Atena este o zeiță olimpiană, fiind copilul lui Zeus şi Metis. Grecii din antichitate o venerau ca zeiţa înţelepciunii, a dreptului, a meşteşugurilor şi a artei. (Cu toate că a ieșit din capul lui Zeus în urma loviturii barosului lui Hefaistos, a devenit fiica favorită a tatălui său.)

Oraşele erau de asemenea sub protecţia ei. Zeița s-a angajat într-o luptă cu Poseidon pentru un oraş din Atica. Disputa a fost câştigată de Atena, astfel că oraşul a fost botezat după zeiță.

Fără îndoială, cele mai importante clădiri ale oraşului au fost ridicate în onoarea zeiţei protectoare (Atena Polias). Fidias a devenit faimos şi print-o altă operă magnifică creată în onoarea Atenei. A executat o imensă statuie din bronz care a fost amplasată într-un spaţiu deschis al Acropolei, fiind astfel vizibilă de la mare distanţă pe timp frumos.

Pallas Atena, apărătoarea oraşului

Animaţie

Plimbare

Înapoi în timp

Partenon (secțiune)

Atena Partenos

Atena

Narațiune

Acropolele ocupau un loc deosebit în oraşele-state greceşti. Citadelele erau construite în centrul polisului, într-un loc bine apărat. Pe lângă funcţia de apărare, ele ocupau și un loc central în viaţa religioasă.

Acropola din Atena se distingea de toate celelalte Acropole grecești. Nu doar mărimea şi standardul înalt de execuţie, ci şi semnificaţia istorică o evidențiază printre construcţiile greceşti din Antichitate cu caracter asemănător.

Acropola, aflată pe stânca de calcar care se înalță din platoul Aticii, a fost construită în secolul al V-lea î.H. în epoca pașnică a lui Pericle. Principalul arhitect al operelor cu caracter religios era Fidias, sculptorul faimos elen al erei.

Lăcaşul de cult era accesibil prin vestibul, numit Propilee. Imensa poartă din marmură a fost construită după planul făcut de Mnesicles.

Lângă scările construite în perioada romană se regăsea Templul Atenei Nike, una dintre zeițele olimpiene. Acesta era o adevărată capodoperă a arhitecturii ionice.

Cele mai multe clădiri de pe platoul stâncos care se înalță peste regiune au fost ridicate în onoarea Atenei, zeița protectoare a orașului, care totodată i-a dat şi numele. În partea centrală, deschisă, se afla statuia maiestuoasă a Atenei, care veghea asupra orașului ei favorit.

Chalkotheka, sau „Depozitul de bronz” era locul de colecție a ofrandelor votive aduse zeiţei.

Printre clădirile Acropolei din Atena se evidențiază Partenonul, unul dintre cele mai mari şi mai cunoscute temple ale lumii antice. Opera arhitectonică, un amestec al ordinului doric cu elemente ionice, a fost construită de către Ictinos si Callicrate conform planurilor măiestre ale lui Fidias. În „cella” mai mare a templului se afla opera celui mai vestit sculptor elen, statuia Atenei de 12 metri.

Pe lângă fiica preferată a lui Zeus, şi alţi zei au primit loc în Acropolă. Între lăcaşurile de cult ale citadelei se numără şi Erechteionul, faimos pentru cariatide, și anume figuri feminine care înlocuiau coloanele de susţinere. Azi, din păcate din sanctuarul zeiţei Artemis Brauronia au rămas doar ruinele.

Acropola din Atena, care atrage anual sute de mii de turişti, se numără printre siturile culturale de pe lista Patrimoniului mondial UNESCO începând cu anul 1987.

Suplimente asociate

Tipuri de coloane din Grecia Antică

Coloanele dorice, ionice şi corintice diferă în mărime şi în decoraţii.

Cetățean atenian antic cu soția lui

Democrația ateniană avea la bază comunitatea cetățenilor cu drepturi depline.

Hoplit grec (secolul al V-lea î.H.)

Soldat de infanterie echipat cu armament greu din Grecia Antică.

Teatrul lui Dionisos (Atena, secolul al IV-lea î.H.)

Având o formă specială şi o acustică extraordinară, teatrul era situat în partea laterală a Acropolei din Atena.

Bastilia (Paris, secolul al XVIII-lea)

Inchisoare pariziană devenită legendară după revoluția din 1789.

Calul troian

Potrivit poemului lui Homer, căderea oraşului Troia s-a datorat capcanei inventate de Odiseu.

Minuni ale lumii antice

Dintre cele șapte minuni ale lumii antice, singura care s-a păstrat este Marea Piramidă din Giza.

Olympia (secolul al V-lea î.H.)

Oraşul a devenit unul dintre marile centre ale Greciei Antice datorită Jocurilor Olimpice organizate aici din patru în patru ani începând cu anul 776 î.H.

Topografie istorică (obiective )

Identifică pe harta mută obiective istorice renumite.

Vas comercial grecesc antic

Datorită vaselor lor comerciale avansate, grecii antici au preluat de la fenicieni funcția de cărăuși ai mărilor.

Casă din Grecia antică

Locuințele tipice din Grecia antică aveau un plan dreptunghiular și două etaje.

Micene (secolul al II-lea î.H.)

Micene, oraș cu civilizație avansată, este primul așezământ din istorie în care s-a construit o citadelă.

Palatul din Knossos (mileniul al II-lea î.H.)

Cel mai mare complex de clădiri al Cretei din epoca bronzului a fost, probabil, centrul civilizaţiei minoice.

Statuia lui Apoxyomenos

Caracteristică perioadei elenistice, capodopera a fost găsită pe fundul Mării Adriatice.

Tipuri de vase din Grecia Antică

Capodoperele artiștilor din perioada elenistică constituie surse istorice importante.

Trezoreria lui Atreus (Micene, secolul al XIV-lea î.H.)

Un mormânt de tip stup construit în orașul antic Micene, atribuit legendarului rege Atreus.

Zeii greci

În mitologia greacă, zeii Olimpului erau la fel de diverși ca oamenii.

Cetatea Babilonului (secolul al VI-lea î.H.)

Cetatea antică a Babilonului a fost construită pe malurile râului Eufrat în Mesopotamia.

Pietre de hotar din istoria sculpturii

Animaţia prezintă cinci capodopere din istoria sculpturii.

Added to your cart.