Acid formic (acid metanoic) (HCOOH)

Acid formic (acid metanoic) (HCOOH)

Acidul formic este cel mai simplu acid carboxilic.

Chimie

Cuvinte cheie

acid formic, acid metanoic, carboxilic, acid monocarboxilic, grupa carboxil, grupare formil, furnică, urzică, înțepătură, reacția oglinzii de argint, reducere, aciditate, Chimie organică, chimie

Suplimente asociate

Animații

Model cu bile şi tije

Acid formic, acid metanoic (HCOOH)

Date

Masa molară: 46,03 g/mol

Punct de topire: 8,4 °C

Punct de fierbere: 100,7 °C

Densitate: 1,220 g/cm³

Putere calorifică: –424,7 kJ/mol

Proprietăţi

Acidul formic este un lichid incolor, coroziv, cu miros înțepător. Este solubil în apă și etanol în orice proporție. Vaporii săi irită ochii și căile respiratorii.
Acidul formic este un acid slab, dar este cel mai puternic acid carboxilic. Comportamentul său chimic diferă de cel al celorlalți acizi carboxilici în mai multe privințe. În afară de grupa carboxil, molecula conține și o grupă formil. Efectul reductiv al acesteia şi prezența acidului formic pot fi detectate cu reactivul Tollens. Sub acțiunea oxidanţilor, acidul formic se transformă în acid carbonic. Tratat cu acid sulfuric concentrat, se formează gaz de monoxid de carbon, care este toxic. Acidul formic reacţionează cu metalele, rezultând hidrogen. Sărurile sale se numesc formiați.

Răspândire, producţie

Este prezent în secrețiile toxice ale furnicilor, veninul de albină, urzică și conifere.

Se obține prin reacția catalitică dintre monoxidul de carbon și apă sau oxidarea formaldehidei.

Utilizare

Este utilizat în industria textilă, la fabricarea anumitor furaje fermentate, precum și ca un agent antibacterian.

Model molecular compact

Animaţie

Suplimente asociate

Acetat de etil (C₄H₈O₂)

Cel mai importat ester, obținut în reacția etanolului cu acidul acetic.

Acid benzoic (C₆H₅COOH)

Cel mai simplu acid carboxilic aromatic.

Formiat de metil (C₂H₄O₂)

Formiatul de metil este esterul acidului formic și al metanolului, precum și un compus aromatic găsit în anumite fructe.

Metan(CH₄)

Primul reprezentant al seriei omoloage a alcanilor.

Exercițiu cu molecule V (Compuși organici oxigenați)

Un exercițiu pentru exersarea clasificării și structurii compușilor organici oxigenați.

Added to your cart.