ADP, ATP

ADP, ATP

ATP-ul este principala sursă de energie a celulelor.

Biologie

Cuvinte cheie

ADP, ATP, adenozin difosfat, adenozin trifosfat, molecula de stocare a energiei, moleculă de transport al energiei, nucleotidă, procesele metabolice, legătura macroergică, riboză, adenină, grupare fosfat, biologie, biochimie, chimie

Suplimente asociate

Animații

ADP

ADP - model molecular compact

ATP

ATP - model molecular compact

Narațiune

Narațiune

Nucleotidele – inclusiv ATP şi ADP – sunt formate din trei componente principale. Acestea sunt: o pentoză, adică o monozaharidă cu cinci atomi de carbon, o bază organică azotată şi o grupare fosfat. În molecula de ATP, adică adenozin-trifosfat, pentoza este riboza, iar baza este alcătuită din adenină. Adenina se leagă de primul atom de carbon al ribozei, iar de al cincilea atom de carbon al acesteia se leagă trei grupări fosfat. Legătura dintre cea de-a doua şi a treia grupare fosfat este de tip macroergic, de nivel energetic înalt: prin ruperea legăturii, se eliberează 31 kJ/mol de energie, şi se formează ADP, adică adenozin-difosfat.

ATP-ul este esenţial în metabolismul celulelor vii. În procesele consumatoare de energie, legătura de tip macroergic se rupe, o parte semnificativă a energiei eliberate fiind folosită în procesele care se desfăşoară. În procesele biochimice însoţite de eliberare de energie, ADP-ul se leagă de acidul fosforic şi formează ATP. Legătura se realizează prin utilizarea energiei eliberate în reacţia biochimică.

Suplimente asociate

Acid fosforic

Este folosit la îndepărtarea ruginei și a calcarului precum și ca aditiv alimentar.

Beta-D-riboză (C₅H₁₀O₅)

Un compus cristalin întâlnit în acizii nucleici, coenzime, nucleotide și nucelozide.

Ion fosfat

Ion complex format în urma cedării unui proton de către acidul fosforic.

Purină (C₅H₄N₄)

Un compus organic heterociclic cu azot; guanina și adenina sunt unii dintre derivații acestuia.

Coenzima A

Coenzima A este o coenzimă ce transportă o grupare acil și care ia parte atât la procesele anabolice, cât și la cele catabolice.

NAD, NADP, NADPH

NAD este o coenzimă cu rol important în principal în procesele catabolice, iar NADP joacă un rol important în procesele anabolice, ca și coenzimă...

D-riboză (C₅H₁₀O₅)

D-riboza este o riboză cu structură deschisă găsită în acizii nucleici, coenzime, nucleotide și nucleozide.

Enzime

Enzimele sunt molecule proteice cu rol important în catalizarea reacțiilor biochimice. Activitatea acestora este reglabilă.

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Fotosinteza (nivel începător)

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon, apă) în zahăr organic.

Transport membranar

Animația explică transportul membranar activ și pasiv.

Added to your cart.