Reakcja endotermiczna

Wodorotlenek baru reaguje z azotanem amonu, absorbując ciepło z otoczenia.

Mieszanie substancji, rozdzielanie składników mieszaniny 1

Metoda rozdzielania substancji w mieszaninie zależy od różnych właściwości jej składników.

Zgaszenie świecy dwutlenkiem węgla

W naszym eksperymencie otrzymamy dwutlenek węgla przy użyciu octu i proszku do pieczenia.

Domowa pianka przeciwpożarowa

Możemy wytworzyć gazowy dwutlenek węgla działając kwasem octowym na wodorowęglan sodu. Dwutlenek węgla gasi ogień.

Lokalizacja źródła dźwięku

Lokalizacja źródła dźwięku jest ważnym elementem orientacji przestrzennej. Dźwięk najpierw dociera do ucha będącego bliżej jego żródła.

Badanie ślepej plamki

Metoda określenia miejsca, gdzie dokładnie znajduje się ślepa plamka w naszym polu widzenia.

Zmiana częstotliwości oddechów podczas ćwiczeń

Podczas lekkiego wysiłku fizycznego nawet wysportowany organizm podwaja liczbę oddechów na jednostknę czasu.

Mieszanie substancji, rozdzielanie składników mieszaniny 1 (obserwacja)

Metoda rozdzielania substancji w mieszaninie zależy od różnych właściwości jej składników.

Kompas własnej roboty

Ten eksperyment pokazuje, jak w prosty sposób wykonać kompas.

Turbina zasilana ciepłem

W tym prostym eksperymencie pokazujemy moc ciepła.

"Powolny" foton

Czym jest światło słoneczne? W jaki sposób powstaje i ile czasu potrzebuje na dotarcie na Ziemię?

Skąd pochodzi złoto?

Złoto jest rzadkim metalem, który często jest trudny i niebezpieczny do wydobycia. Ale skąd się bierze złoto?

Najbardziej samotne miejsce na Ziemi

Na otwartym oceanie jest jedno takie miejsce, które jest oddalone od najbliższego lądu o 2688 km.

Przekroczenie prędkości dźwięku

Jaka jest prędkość dźwięku? Co się stanie, gdy obiekt przekroczy prędkość dźwięku?

Witaminy

W jaki sposób nasz organizm pozyskuje potrzebne mu witaminy?

Kształt płatków śniegu

Jeśli przyjrzymy się bliżej płatkowi śniegu, zobaczymy, że ma on symetryczny, sześciokątny kształt. Ale jak powstaje taka forma?

Added to your cart.