Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Pierwszy węglowodór z szeregu homologicznego alkinów.

Asparagina

Jeden z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Z-but-2-en (C₄H₈)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, którego izomerem geometrycznym jest...

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Ciecz o niskiej temperaturze wrzenia i nieprzyjemnym zapachu.

Mechaniczny Turek (Automat grający w szachy) Wolfganga von Kempelena

Jednym z najsłynniejszych wynalazków węgierskiego naukowca pochodzenia irlandzkiego był...

Jak działa radio?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie radia.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden wolny elektron, z czego wynika jego duża...

Hajduk (rozbójnik)

Dawni zbrojni przeganiacze bydła, z których István Bacskai zorganizował potężną armię.

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

Latarnia morska

Latarnie morskie pomagają statkom w nawigacji przybrzeżnej.

Układanie brył geometrycznych (jednokolorowe)

Z jednakowych sześcianów należy ułożyć odpowiednie formy przestrzenne (bryły).

Stroje (Węgrzy zajmujący Panonię)

Stroje odzwierciedlają również styl życia i kulturę danego obszaru i regionu.

Chyża

Chyża to wiejska chata, której boki budowano z drewnianych bali. Była jedną z typowych...

Koło ogniste

Diabelski wynalazek Gergelya Bornemisszy okazał się bardzo skutecznym w walce przeciwko...

Opactwo Ojców Benedyktynów w Tihany

Opactwo Ojców Benedyktynów założył w 1055 roku król Andrzej I.

Strój barbarzyńców (V w.)

Ubiory odzwierciedlają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Cysteina

Należy do grupy aminokwasów siarkowych. Jest jednym z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Lizyna

Jeden z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (V-X w.)

Ubiory odzwierciedlają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i regionu.

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (X-XII w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Added to your cart.