RMS Queen Mary 2 (2003)

W czasie budowy Queen Mary 2 był największym statkiem pasażerskim świata.

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (XIII w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza to podstawowa jednostka strukturalna celulozy.

Jon amonowy (NH₄⁺)

Jon amonowy jest kationem powstającym przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki...

Formaldehyd (metanal) (CH₂O)

Najprostszy przedstawiciel aldehydów

Imidazol ((C₃H₄N₂)

Jeden z przedstawicieli azotowych związków chemicznych, który jest istotny zarówno z...

Chlorek winylu (chloroeten) (C₂H₃Cl)

Bezbarwna ciecz o ostrym, gryzącym zapachu podobnym do benzenu, monomer polistyrenu.

Brom (Br₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. W zetknięciu ze skórą powoduje groźne oparzenia.

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbarwna substancja krystaliczna, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach,...

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (XIV w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Cykloheksan (C₆H₁₂)

Bezbarwna ciecz, dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, natomiast bardzo...

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (XV w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Chlorometan (chlorek metylu) (CH₃Cl)

Powstaje w wyniku chlorowania metanu pod wpływem światła lub podwyższonej temperatury.

Układ Pluton-Charon

Charon, największy satelita karłowatej planety Pluton.

Ubiory z epoki nowożytnej w Europie Zachodniej (XVII w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Eter dietylowy (eter) (C₄H₁₀O)

Najbardziej znany przedstawiciel eterów.

Octan etylu(C₄H₈O₂)

Jeden z najważniejszych esterów, który powstaje w wyniku reakcji alkoholu etylowego i...

Kwas benzoesowy (C₆H₅COOH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych kwasów karboksylowych.

Added to your cart.