Ziemskie pole magnetyczne

Północne i południowe bieguny magnetyczne Ziemi zlokalizowane są w pobliżu północnych i...

Uskok (poziom średni)

Na skutek pionowej siły oddziaływania, skały pękając ulegają przemieszczeniu w...

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne przemieszczają się względem siebie.

Fałdowanie gór (poziom zaawansowany)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku ulegają pofałdowaniu. W ten sposób...

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w...

Telefon (Alexander Graham Bell)

Bell w 1876 roku zbudował telefon będący epokowym urządzeniem przekazującym dźwięk...

Budowa jelita grubego

Odcinek jelita, będący kontynuacją jelita cienkiego, w którym odbywa się wchłanianie...

Umięśnienie człowieka

Mięśnie szkieletowe są narządem czynnym układu ruchowego człowieka: przyczepione są do...

Kolej magnetyczna

Kolej magnetyczna jest jednym z najnowocześniejszych środków transportu naszych czasów,...

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

W 1937 roku, na Uniwersytecie w Nowym Jorku amerykański wynalazca pokazał po raz pierwszy...

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe,...

Pływy morskie

Zjawisko pływów morskich powstało na skutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie...

Kwiat

Dzięki animacji możemy poznać budowę typowego kwiatu.

Pokój dziecięcy

Animacja daje możliwość rozwijania widzenia przestrzennego, wyobrażając sobie, w formie...

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu...

Powstawanie i aktywność stratowulkanu

Zbudowany jest z warstw gruzu skalnego, pyłu wulkanicznego oraz lawy.

Zapalenie ucha środkowego

Animacja prezentuje możliwe następstwa ropnego zapalenia ucha środkowego oraz jego leczenie.

Silnik Diesla

Rudolf Diesel, niemiecki inżynier, w 1893 roku opatentował zasadę działania silnika o...

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od...

Added to your cart.