Pierwsze aparaty fotograficzne (dagerotypia)

Pierwsza stosowana technika fotograficzna utrwalania obrazu została opracowana przez francuskich pionierów fotografii.

Żarówka Edisona

Edison, amerykański elektrotechnik, w 1879 roku wynalazł żarówkę, która zmieniła codzienne życie ludzi.

Zapalenie ucha środkowego

Animacja prezentuje możliwe następstwa ropnego zapalenia ucha środkowego oraz jego leczenie.

Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych

Rośliny jednoliścienne i dwuliścienne stanowią dwie duże klasy roślin okrytonasiennych.

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Pokój dziecięcy

Animacja daje możliwość rozwijania widzenia przestrzennego, wyobrażając sobie, w formie zabawy, przestrzeń na płaszczyźnie.

Kwiat

Dzięki animacji możemy poznać budowę typowego kwiatu.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Pałac w Knossos (2 tysiąclecie p.n.e.)

Znajdujący się na wyspie Krecie największy zespół budynków z epoki brązu, stanowił prawdopodobnie centrum kultury minojskiej.

Dąb

Na przykładzie dębu możemy zaobserwować zmiany następujące w wegetacji drzewa w różnych porach roku.

Części ciała

Animacja prezentuje głowę, korpus i części kończyn.

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

Stacja kosmiczna, wybudowana przy współudziale 16 państw, zapewnia stałą obecność człowieka w kosmosie.

Oko

Jeden z naszych najważniejszych narządów. Pod wpływem światła w jego receptorach powstają bodźce elektryczne.

Gruczoły połączone z dwunastnicą

Do dwunastnicy odprowadzane są wydzieliny biorące udział w trawieniu, pochodzące z trzustki i z wątroby, największego gruczołu naszego organizmu.

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

Zmiana pór roku (poziom średni)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt padania promieni słonecznych.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Układ Słoneczny, orbity planet

Wokół Słońca, po eliptycznych orbitach, krąży osiem planet.

Added to your cart.