Elementy bezpieczeństwa roweru

Przepisy o ruchu drogowym odnoszą się nie tylko do ruchu drogowego, ale również do...

Strefy czasowe

Ziemia została podzielona na 24 strefy czasowe, w których obowiązuje jednakowy czas strefowy.

Tarawa LHA-1 (1976)

Począwszy od lat 40. XX wieku coraz większe lotniskowce opanowały morza i oceany.

Układanie brył geometrycznych (3D)

W danej siatce przestrzennej, przy pomocy danego widoku można ułożyć z jednakowych...

Eurotunel

Eurotunel jest podmorskim tunelem łączącym Wielką Brytanię i Francję.

Starożytne rzymskie maszyny oblężnicze

Podczas oblężeń fortyfikacji, rzymscy najeźdźcy skutecznie wykorzystywali skonstruowane...

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do...

Starożytny rzymski obóz wojskowy

Stale rozrastające się imperium rzymskie wznosiło forty wojskowe na podbitych terenach.

Hutnictwo żelaza (poziom średni)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Sieci transportowe

Prezentacja głównych dróg i węzłów lądowych, wodnych i powietrznych.

Diera (starożytna galera)

Diera to rodzaj żaglowego okrętu wojennego z dwoma rzędami wioseł, który na dziobie...

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub przemysłowych.

Rafinacja ropy naftowej

W procesie rektyfikacji ropy naftowej powstają takie produkty jak olej napędowy, benzyna...

Jak działa pióro kulkowe ?

Wynalezienie pióra kulkowego znacznie ułatwiło pisanie.

Kolonizacja i uniezależnianie się kolonii (dekolonizacja)

Kolory flag kolonialnych mocarstw zostały wymazane z mapy świata przez narody, które...

Przyrządy meteorologiczne (poziom średni)

Animacja prezentuje przyrządy służące do badania zjawisk atmosferycznych.

Auschwitz I, obóz pracy

Obóz koncentracyjny był ośrodkiem administracyjnym potężnego kompleksu obozów Auschwitz.

Wenecja w średniowieczu

Średniowieczna Wenecja zawdzięczała swój rozwój gospodarczy rozkwitającej dalekomorskiej...

Średniowieczna kuźnia

Kowalstwo, jako jedno z pierwszych rzemiosł w historii, w okresie średniowiecza zyskało...

Pałac Karola Wielkiego (Akwizgran, IX wiek)

Pałac Karola Wielkiego stanowił ośrodek imperium i był również ostoją kultury.

Added to your cart.