Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Wydobywanie gazu ziemnego spod dna morza (Norwegia)

Wydobywająca gaz ziemny platforma wiertnicza Troll A jest największą morską platformą na...

Górnictwo w ​​czasie rewolucji przemysłowej

Ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na surowce rozwijającego się dynamicznie...

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej...

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do...

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni...

Charakterystyczne źródła światła w mieszkaniach i gospodarstwach domowych.

Animacja przedstawia działanie i właściwości źródeł światła stosowanych w mieszkaniach,...

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Starożytny rzymski akwedukt i droga

Sieć akweduktów i dróg przebiegające przez całe imperium rzymskie była doskonałym...

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego...

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w...

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od...

Jak działa kran?

Animacja w doskonały sposób prezentuje trzy podstawowe zasady działania kranu.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i...

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne)...

Młyn kieratowy

Konstrukcja, która napędzana była siłą mięśni zwierząt lub ludzi i służyła przede...

Turbina wodna, generator

Przetwarza energię kinetyczną wody w energię elektryczną.

Kopalnia podziemna (głębinowa)

W przeciwieństwie do kopalni odkrywkowych tu nie usuwa się warstwy powierzchniowej: złoża...

Morska platforma wiertnicza

Znajdujący się wewnątrz konstrukcji długi rurociąg wnika pod dno akwenu aż do warstw...

Added to your cart.