Koloseum (Rzym, I wiek n.e.)

Najsłynniejszy amfiteatr starożytnego Rzymu, którego ruiny do dziś zachwycają, został...

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w...

Bogowie starożytnego Egiptu

Mitologia starożytnego Egiptu roi się aż od niezwykłych stworzeń, którym Egipcjanie...

Termy Karakalli (Rzym, III wiek)

Wspaniały kompleks łaźni cesarza rzymskiego, zbudowany w III wieku.

Macedońska wieża oblężnicza (IV wiek p.n.e.)

Dzięki tej machinie armia Aleksandra Wielkiego skutecznie oblegała nawet umocnione twierdze.

Kodeks Hammurabiego

Zbiór praw spisany za panowania króla Hammurabiego, zawierający 282 paragrafy wyryte na...

Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Starożytne miasto Babilon położone było w Mezopotamii, nad brzegami Eufratu.

Panteon (Rzym, II wiek n.e.)

˝Świątynia wszystkich bogów˝ w całej okazałości została wybudowana za czasów cesarza...

Starożytny teatr grecki (teatr Dionizosa)

Teatr o charakterystycznym kształcie i znakomitej akustyce znajduje się na stoku...

Starożytne greckie kolumny

Kolumny porządku doryckiego, jońskiego i korynckiego różnią się rozmiarami i zdobnictwem...

Teotihuacan (IV wiek)

To miasto, majestatyczne nawet jako ruina, było największym i najludniejszym miastem...

Teatr Pompejusza (Rzym, I wiek p.n.e.)

Ufundowany przez rzymskiego polityka Gnejusza Pompejusza, był jednym z pierwszych stałych...

Koń trojański

Według eposu Homera miasto Troja zostało zdobyte przez Odyseusza podstępem.

Piramida Dżesera (Sakkara, XXVII wiek p.n.e.)

Piramida schodkowa zbudowana w XXVII wieku p.n.e. była pierwszą piramidą starożytnego Egiptu.

Wielki Mur Chiński

Zadaniem obronnego systemu fortyfikacji było zapobieganie inwazji koczowniczych plemion z...

Rzymski żołnierz (I wiek p.n.e.)

Najemni żołnierze armii starożytnego Rzymu było doskonale wyszkoleni i uzbrojeni.

Dom mieszkalny w starożytnej Grecji

Przeciętne starożytne domy greckie to rozmieszczone na planie prostokąta dwupiętrowe...

Starożytny rzymski dom mieszkalny

Domy bogatych obywateli starożytnego Rzymu były obszernymi budynkami wzniesionymi na...

Dom mieszkalny w starożytnym Egipcie

Przeciętny budynek mieszkalny w starożytnym Egipcie to zespół regularnie rozmieszczonych,...

Piramidy w Gizie (3-cie tysiąclecie p.n.e)

Piramidy w Gizie są jedynymi spośród cudów świata starożytnego, które można oglądać...

Added to your cart.