Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię...

Roboty

Robot przeniesie nas w świat matematyki przestrzennej.

Pierwsze dni w szkole

Dzięki animacji możesz poznać świat kolorów, liczb, liter i form w zabawnej formie.

Przekształcenia geomeryczne

Animacja prezentuje odbicia na płaszczyźnie (na prostą) i w przestrzeni (na płaszczyznę).

Przestrzenny układ współrzędnych

Układ współrzędnych z przestrzennymi wykresami poglądowymi i z zadaniami rozwijającymi...

Zagadki szachowe

Rozwiązywanie na lekcjach matematyki zagadek szachowych przyczynia się do rozwijania...

Wzory skróconego mnożenia

Możemy również wizualizować treść tożsamości algebraicznych.

Przekształcenie geomeryczne (przesunięcie)

Animacja prezentuje na płaszczyźnie i w przestrzeni odbywające się przesunięcia.

Zadania z wagą

Ciekawe logiczne zadanie polegające na znalezieniu jednego odmiennego ciężaru spośród...

Prawa Keplera

Johannes Kepler sformułował trzy ważne prawa dotyczące ruchu planet.

Przekształcenie geomeryczne (obrót)

Animacja prezentuje obracanie na płaszczyźnie ( wokół punktu) i w przestrzeni (wokół...

Bryły obrotowe

Jeśli obrócimy płaską figurę geometryczną wokół prostej na jej płaszczyźnie, otrzymamy...

Złudzenie optyczne

Złudzenie optyczne jest efektem błędnej oceny obrazu przez nasz mózg.

Zacieniona układanka 3D

W ramach ciekawej i kolorowej gry możemy rozwijać widzenie przestrzenne sprawdzając...

Bryły geometryczne ograniczone powierzchnią walcową

Zapoznając się z różnymi typami walca możemy równocześnie poznać ich płaszczyzny boczne.

Wielościany foremne

Sześcian jest najbardziej znaną bryłą spośród pięciu brył foremnych (platońskich)...

Sześcian

Ważnym ćwiczeniem jest obrazowanie „elementów składowych” sześcianu (wierzchołków,...

Tangram 3D

Przy pomocy animacji możliwe jest wypróbowanie szczególnej odmiany układanki pochodzenia...

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Ostrosłup prawidłowy czworokątny składa się z kwadratu jako podstawy i czterech trójkątów...

Kula

Kulą nazywamy zbiór takich punktów w przestrzeni, których odległości od pewnego punktu...

Added to your cart.