Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię...

Przekształcenie geomeryczne (przesunięcie)

Animacja prezentuje na płaszczyźnie i w przestrzeni odbywające się przesunięcia.

Przekształcenia geomeryczne

Animacja prezentuje odbicia na płaszczyźnie (na prostą) i w przestrzeni (na płaszczyznę).

Przekształcenie geomeryczne (obrót)

Animacja prezentuje obracanie na płaszczyźnie ( wokół punktu) i w przestrzeni (wokół...

Zagadki szachowe

Rozwiązywanie na lekcjach matematyki zagadek szachowych przyczynia się do rozwijania...

Zadania z wagą

Ciekawe logiczne zadanie polegające na znalezieniu jednego odmiennego ciężaru spośród...

Przestrzenny układ współrzędnych

Układ współrzędnych z przestrzennymi wykresami poglądowymi i z zadaniami rozwijającymi...

Wzory skróconego mnożenia

Możemy również wizualizować treść tożsamości algebraicznych.

Bryły obrotowe

Jeśli obrócimy płaską figurę geometryczną wokół prostej na jej płaszczyźnie, otrzymamy...

Prawa Keplera

Johannes Kepler sformułował trzy ważne prawa dotyczące ruchu planet.

Złudzenie optyczne

Złudzenie optyczne jest efektem błędnej oceny obrazu przez nasz mózg.

Zacieniona układanka 3D

W ramach ciekawej i kolorowej gry możemy rozwijać widzenie przestrzenne sprawdzając...

Wielościany foremne

Sześcian jest najbardziej znaną bryłą spośród pięciu brył foremnych (platońskich)...

Bryły geometryczne ograniczone powierzchnią walcową

Zapoznając się z różnymi typami walca możemy równocześnie poznać ich płaszczyzny boczne.

Sześcian

Ważnym ćwiczeniem jest obrazowanie „elementów składowych” sześcianu (wierzchołków,...

Pierwsze dni w szkole

Dzięki animacji możesz poznać świat kolorów, liczb, liter i form w zabawnej formie.

Sześcian (ćwiczenia)

Przy pomocy wierzchołków sześcianu jednoznacznie można określić krawędzie, przekątne i...

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Ostrosłup prawidłowy czworokątny składa się z kwadratu jako podstawy i czterech trójkątów...

Zmiana objętości

Animacja w sposób przejrzysty prezentuje zależność pomiędzy skalą podobieństwa a zmianami...

Objętość czworościanu

Wyliczenie objętości czoworścianu rozpoczynamy od wyliczenia objętości graniastosłupa.

Added to your cart.