DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Budowa białek

Budowa łańcuchów polipeptydowych i ich przestrzenne ułożenie tworzy struktury...

Hemoglobina

Białko znajdujące się w czerwonych ciałkach krwi, którego zadaniem jest transportowanie...

Fulereny (C₆₀)

To jedna z krystalicznej odmiany alotropowej węgla, którą odkryto pod koniec lat 1980.

RNA

Kwasy nukleinowe zbudowane z kwasu fosforowego, rybozy oraz zasad (cytozyny, uracylu,...

Kwas stearynowy (kwas oktadekanowy) (C₁₇H₃₅COOH)

Biała, bezwonna, tłusta w dotyku substancja, składnik olei roślinnych i tłuszczów roślinnych.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cukier występujący w mleku ssaków.

Sacharoza (cukier buraczany, cukier trzcinowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Organiczny związek chemiczny o słodkim smaku, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, znany...

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Składnik budulcowy ścian komórek i włókien roślinnych.

Rafinacja ropy naftowej

W procesie rektyfikacji ropy naftowej powstają takie produkty jak olej napędowy, benzyna...

Cząsteczka tłuszczu

Trzy nasycone kwasy tłuszczowe wchodzą w reakcję z gliceryną.

Izomeria optyczna

Wzajemnie nienakładalne odbicia lustrzane asymetrycznych molekuł.

Cząsteczka oleju

Trójglicerydy zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, w temperaturze pokojowej są z...

Wtórna struktura białek

Zbudowane z aminokwasów, układają się w łańcuchy polipeptydowe o kształtach helisy lub...

Konformacje molekuły etanu

Molekuła etanu może przyjąć konformer naprzeciwległy lub trwalszy naprzemianległy.

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

Kwas mrówkowy (kwas metanowy)(HCOOH)

Kwas mrówkowy jest najprostszym kwasem karboksylowym.

Glukoza tworząca związki pierścieniowe.

Animacja ilustruje powstanie pierścieniowej struktury D-glukozy (alfa i beta) w formie...

Added to your cart.