Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Auta przyjazne dla środowiska

Połączenie napędu benzynowego z elektrycznym pozwala na zmniejszenie wydalania szkodliwych spalin.

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy zmianami stanu skupienia.

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla celów pokojowych jak i wojskowych.

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Hutnictwo żelaza (poziom średni)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Reakcja amoniaku z chlorowodorem

W wyniku reakcji aminiaku z chlorowodorem powstaje chlorek amonu, związek chemiczny o wiązaniach jonowych.

Sieć krystaliczna heksagonalna

Metale tworzące sześciokątną (heksagonalną) sieć krystaliczną są kruche i trudne do obróbki.

Sieć regularna przestrzennie centrowana

Sieć regularna przestrzennie centrowana jest najluźniej upakowaną strukturą krystaliczną.

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

Pięciotlenek difosforu (P₂O₅)

Związek mający postać białej lotnej substancji, powstający w wyniku spalania fosforu przy dostępie powietrza.

Added to your cart.