Działanie śluzy wodnej

Dzięki śluzie wodnej statki żeglugi rzecznej mogą pokonać różnice w poziomach wód rzek.

Kontenerowiec

Handlowe drogi morskie kontenerowców, które rozpowszechniły się po II wojnie światowej, rozsiane są po całym świecie.

Rodzaje mostów

W zależności od konstrukcji możemy rozróżnić mosty belkowe, łukowe, wiszące, wspornikowe i wantowe.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Styl życia Eskimosów

Igloo jest domem mieszkalnym Eskimosów, żyjących w obszarach arktycznych.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Transport drogowy, ciągnik siodłowy

Samochody ciężarowe są niezwykle ważnymi środkami transportu lądowego.

Port

W porcie powinna być zapewniona odpowiednia infrastruktura i usługi.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Zbiornikowiec (tankowiec)

Zbiornikowce (tankowce) do transporu ropy naftowej, które pojawiły się pod koniec XIX w., są obecnie jednymi z największych statków.

Ciekawostki geograficzne - Geografia społeczna

Ta animacja prezentuje wiele interesujących faktów związanych z geografią społeczną.

Kosmiczny Teleskop Keplera

Za pomocą Teleskopu kosmicznego Keplera NASA poszukuje nadających się do zamieszkania, ziemiopodobnych planet, poza naszym Układem Słonecznym.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystne oddziaływanie społeczeństwa na środowisko.

Produkcja papieru

Papier został wynaleziony ponad dwa tysiące lat temu.

Oaza

Oazy powstają na obszarach pustynnych i półpustynnych, na których znajduje się źródło wody.

Kosmiczny Teleskop Hubble’a

Warunki atmosferyczne nie mają wpływu na działanie kosmicznego teleskopu Hubble'a.

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i ogrzewanie, oraz świadczący usługi telekomunikacyjne.

Added to your cart.