Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Budowa samochodu osobowego

Animacja prezentuje budowę, wewnętrzną i zewnętrzną konstrukcję samochodu osobowego.

Lądownie na Księżycu, 20 lipca 1969 roku

Jednym z członków załogi statku Apollo-11 był Neil Armstron, który jako pierwszy człowiek...

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w...

Górnictwo w ​​czasie rewolucji przemysłowej

Ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na surowce rozwijającego się dynamicznie...

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni...

Projektowanie i budowa autostrady

Na autostradzie mamy możliwość poruszania się na jezdni kilkupasmowej.

Badania Marsa

Badania struktury Marsa i ewentualnych śladów życia dokonywane jest przy pomocy sond...

Misja sondy kosmicznej New Horizons

Sonda New Horizons została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku, w celu zbadania...

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od...

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Kontenerowiec

Handlowe drogi morskie kontenerowców, które rozpowszechniły się po II wojnie światowej,...

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej...

Airbus A 380 (2005)

Dwupokładowy, ogromny samolot pasażerski o szerokim kadłubie, posiada ponad pięćset...

Działanie śluzy wodnej

Dzięki śluzie wodnej statki żeglugi rzecznej mogą pokonać różnice w poziomach wód rzek.

Pociąg TGV POS

Prędkość podróżna szybkiego pociągu jeżdżącego na linii Paryż - południowe Niemcy sięga...

Ciekawostki geograficzne - Geografia społeczna

Ta animacja prezentuje wiele interesujących faktów związanych z geografią społeczną.

Styl życia Eskimosów

Igloo jest domem mieszkalnym Eskimosów, żyjących w obszarach arktycznych.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Added to your cart.