Silnik czterosuwowy o cyklu Otta

Animacja zaprezentuje działanie typu silnika występującego najczęściej w pojazdach samochodowych.

Parowanie i wrzenie

Co zachodzi w cieczy podczas parowania, a co podczas wrzenia? Od czego zależy temperatura wrzenia cieczy?

Fizyka jazdy na rowerze

Na przykładzie działania roweru zapoznamy się z kilkoma prawami fizyki.

Badania Marsa

Badania struktury Marsa i ewentualnych śladów życia dokonywane jest przy pomocy sond kosmicznych i łazików marsjańskich.

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy zmianami stanu skupienia.

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Zasady dynamiki (prawa ruchu) Newtona

Animacja pokazuje trzy zasady dynamiki Sir Isaac Newtona, które zrewolucjonizowały mechanikę klasyczną.

Zaćmienie Słońca

Jeżeli Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się w jednej linii wówczas Księżyc może częściowo lub całkowicie zasłonić Słońce.

Nasi astronomiczni sąsiedzi

Prezentacja pobliskich planet, gwiazd i galaktyk w naszym Układzie Słonecznym.

Przezroczystość

Animacja ta wyjaśnia zjawisko przezroczystości i nieprzezroczystości, zasadę działania rentgenografii oraz to, że niektóre materiały absorbują jedynie...

Rozwój mechaniki nieba

Animacja przedstawia prace badawcze astronomów i fizyków, które miały wpływ na nasze postrzeganie wszechświata.

Kolej magnetyczna

Kolej magnetyczna jest jednym z najnowocześniejszych środków transportu naszych czasów, może poruszać się z prędkością powyżej 400 km/h.

Maszyna parowa Jamesa Watta (XVIII wiek)

Silnik parowy, ulepszony przez szkockiego inżyniera, zrewolucjonizował rozwój techniki, dzięki różnorodnym możliwościom zastosowania.

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Prawa Keplera

Johannes Kepler sformułował trzy ważne prawa dotyczące ruchu planet.

Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Z parujących wód powstają chmury o najróżniejszych kształtach, a następnie woda w postaci opadów powraca na powierzchnię.

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Added to your cart.