Silnik czterosuwowy o cyklu Otta

Animacja zaprezentuje działanie typu silnika występującego najczęściej w pojazdach...

Księżyc

Księżyc jest jedynym satelitą Ziemi.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni...

Dzwonek elektryczny

Urządzenie działające przy wykorzystaniu elektromagnesu.

Prądnica (poziom średni)

Prądnica jest urządzeniem, które energię mechaniczną przetwarza na energię elektryczną.

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne...

Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Z parujących wód powstają chmury o najróżniejszych kształtach, a następnie woda w postaci...

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla...

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy...

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Badania Marsa

Badania struktury Marsa i ewentualnych śladów życia dokonywane jest przy pomocy sond...

Prawa Keplera

Johannes Kepler sformułował trzy ważne prawa dotyczące ruchu planet.

Maszyna parowa Jamesa Watta (XVIII wiek)

Silnik parowy, ulepszony przez szkockiego inżyniera, zrewolucjonizował rozwój techniki,...

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia...

Rozwój mechaniki nieba

Animacja przedstawia twórczość astronomów i fizyków, która miała wpływ na nasze...

Fizycy, którzy zmienili świat

Działalność tych wybitnych naukowców miała olbrzymi wpływ na rozwój fizyki.

Ciekawostki geograficzne - Astronomia

Ta animacja przedstawia kilka ciekawych faktów dotyczących naszego Układu Słonecznego.

Warsztat Galileusza

Dorobek naukowy Galileusza przyczynił się w dużej mierze do rozwoju fizyki i astronomii.

Added to your cart.