Wpływ zmiany ciśnienia na równowagę chemiczną (obserwacja)

Badanie rozpuszczonego dwutlenku węgla w butelce z wodą gazowaną.

Powiązane treści

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów,...

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

Napięcie powierzchniowe cieczy (obserwacja)

Obserwujemy, czy żyletka może unosić się na powierzchni różnych płynów.

Mieszanie substancji, mieszaniny oddzielające 1 (obserwacja)

Metoda rozdzielania substancji w mieszaninie zależy od ich różnych właściwości.

Wpływ temperatury na równowagę chemiczną (obserwacja)

Zmiana koloru roztworu chlorku kobaltu (II) pod wpływem ogrzewania i chłodzenia.

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy...

Ogniwo Daniella

Możemy wytwarzać prąd za pomocą mostu solnego oraz elektrody cynkowej zanurzonej w wodnym...

Added to your cart.