Świat morza

Świat morza

Morza i oceany pokrywają prawie trzy czwarte powierzchni Ziemi. 97,5% całkowitej hydrosfery to wody słone.

02:11

Geografia

Etykiety

morze, ocean, hydrosfera, dno morskie, woda morska, Rafa koralowa, rów oceaniczny, niezgłębiony, zasolenie, Głebokość wody, powierzchni wody, sól, ryba, rekin, koral, woda, Brzeg, szerokość, natura, geografia

Powiązane treści

On-screen labels

71% Ziemi jest pokryte wodą, Szerokość geograficzna, Głebokość wody, 200 m, Głębokość wody 2000 m / 2–4 °C, Średnia zawartość soli / 3,5%, 1 l wody zawiera 35 g soli, 1000 m

Powiązane treści

Pogoda i klimat

Klimat to typowa pogoda dla danego regionu, która zmienia się praktycznie tylko w skali...

Rodzaje jezior

Naturalne zbiorniki wodne przyjmują różne formy na naszej planecie. Spójrzmy, jak możemy je...

How are rocks made?

You can follow the process of the formation of rocks.

Oceaniczny komin hydrotermalny

Ze szczelin w powierzchni planety, znajdujących się wzdłuż grzbietów śródooceanicznych...

Fascynujące zjawiska atmosferyczne

Często obserwujemy spektakularne zjawiska atmosferyczne. Zobaczmy, jak powstają niektóre z nich.

Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Kalendarz gregoriański

To prawie 500 lat temu zreformowana forma kalendarza juliańskiego. Dziś jest to najczęściej...

Systematyka gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały...

Added to your cart.