Ruchy płyt tektonicznych

Ruchy płyt tektonicznych

Tektonika płyt jest teorią dotyczącą przemieszczania się płyt tektonicznych.

03:38

Geografia

Etykiety

Płyty tektoniczne, Ziemia, Siły wewnętrzne, Płyta tektoniczna, ruch skorupy, geografia, natura

Powiązane treści

Powiązane treści

Cykl skalny

Na skutek działania czynników wewnętrznych i zewnętrznych skały ulegają ciągłym przemianom. Zapoznajmy się ze szczegółami tego procesu!

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne mogą się przemieszczać nawet od 2-10 cm rocznie. Krajobraz obszarów aktywnych tektonicznie pod względem geologicznym ulega szybkim przemianom.

Pofałdowanie

Alpy i Himalaje to pasma górskie, które zostały utworzone w procesie geologicznego pofałdowania. Poniższy film przedstawia efekt końcowy tego procesu.

Procesy polodowcowe w Tatrach Wysokich

Lód może tworzyć wspaniałe kształty. Wybierzmy się na wycieczkę w Tatry i zbadajmy zjawiska z tym związane.

Tatry Wysokie

Karpaty to łańcuch górski w środkowej Europie, jeden z największych w tej części świata. Najwyższy szczyt Gerlach ma wysokość 2655 m n.p.m.

The Torda Gorge

Numerous myths and legends are attached to this volcanic formation in Transylvania, Romania. It is also an excellent destination for hikers.

Added to your cart.