Przemiany fizyczne i chemiczne. Reakcja żelaza z siarką (obserwacja).

Przemiany fizyczne i chemiczne. Reakcja żelaza z siarką (obserwacja).

Po ogrzaniu, dwie substancje łączą się, tworząc związek.

02:13

Chemia

Etykiety

żelazko, siarka, siarczek żelaza, sproszkowane żelazo, kwas siarkowy, egzotermiczny, stowarzyszenie, reakcja redoks, utlenianie, redukcja, probówka, Palnik Bunsena, reakcja, Eksperyment, Reakcja chemiczna, nieorganiczny, chemia

On-screen labels

Żelazo Fe, Siarka S, Zmieszaj opiłki żelaza ze sproszkowaną siarką., Umieść mieszaninę w probówce., Przesuń magnes wzdłuż probówki i obserwuj, co dzieje się z mieszaniną., Dwie substancje w mieszaninie zachowały swoje właściwości, takie, jak magnesowalność żelaza., Ogrzej probówkę za pomocą palnika Bunsena., Żelazo reaguje z siarką w trakcie gwałtownej, egzotermicznej reakcji, tworząc związek., Przesuń magnes ponownie wzdłuż probówki i obserwuj, co dzieje się z powstałym związkiem., W wyniku reakcji żelaza z siarką powstał siarczek żelaza. Ten związek ma inne właściwości, niż zawarte w nim pierwiastki.
Added to your cart.