Produkcja wodoru

Stwórzmy wodór za pomocą proszku cynkowego i kwasu solnego. Zobaczmy, co w dalekiej przyszłości będzie podstawą samochodów napędzanych wodorem.

Powiązane treści

Benzen (C₆H₆)

Benzen jest najprostszym przedstawicielem związków aromatycznych.

Wtórna struktura białek

Zbudowane z aminokwasów, układają się w łańcuchy polipeptydowe o kształtach helisy lub...

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Pierwszy węglowodór z szeregu homologicznego alkinów.

Maltoza (cukier słodowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disacharyd zbudowany z dwóch reszt D-glukozy połączonych wiązaniem alfa-1,4 glikozydowym.

Kraking katalityczny

Przemysł naftowy zabezpiecza stale rosnące światowe zapotrzebowanie na paliwo energetyczne przy...

Formamid (amid kwasu mrówkowego) (HCONH₂)

Bezbarwna, nieco lepka, higroskopijna ciecz, stosowana do wytwarzania kwasu mrówkowego,...

Lizyna

Jeden z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Added to your cart.