Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ

Największa organizacja międzynarodowa na świecie. Obejmuje, z wyjątkiem kilku, prawie wszystkie kraje istniejące na Ziemi. Jej głównym celem jest utrzymanie pokoju na świecie.

01:34

Geografia

Etykiety

Organizm, Narody Zjednoczone, światowy, Nowy Jork, Ziemia, Wiedeń, geografia, społeczeństwo

Added to your cart.