Ludwik XIV

Wysiłki poprzednich królów z dynastii Burbonów w celu umocnienia francuskiej monarchii utorowały drogę jednemu z najpotężniejszych władców w historii Francji, Ludwikowi XIV.

Powiązane treści

Zamek w Mirze (XVII wiek)

Zamek, położony w mieście Mir na Białorusi, zbudowany został w stylu gotycko-renesansowym.

Bastylia (Paryż, XVIII wiek)

Paryskie więzienie stało się legendarne po wydarzeniach rozpoczynających rewolucję w 1789...

Car Piotr I (Wielki)

Car starał sie zmodernizować Rosję według modelów pochodzących z zachodniej Europy.

Żołnierze tureccy (XVI w.)

W armii osmańskiej służyli najemni janczarzy, jak również feudalni spahisi.

Bitwa pod Trafalgarem (1805)

Podczas wojen napoleońskich flota angielska, pod dowództwem admirała Nelsona, pokonała...

Działa okrętowe (XVII wiek)

Armaty, po rozpowszechnieniiu się na lądzie, pojawiły się również w działaniach wojennych...

Ameryka kolonialna (do 1763 roku)

W podboju Nowego Świata wzięło udział wiele krajów europejskich, przyczyniając się do...

Dzielnica robotnicza (XIX w.)

W epoce rewolucji przemysłowej powstawały charakterystyczne dla dużych miast, dzielnice...

Added to your cart.