Historia Józefa

Historia Józefa

Oto biblijna opowieść o Józefie, wnuku Abrahama, patriarchy Żydów.

01:18

Historia

Etykiety

József története, Joseph, Jákob fia, Jakub, marzę interpretację, śnić, bibliai történet, Biblia, Stary Testament, Izrael, Abraham, Canaan, Egipt, faraon, historia, starożytność, bóg, testvér, ucho, religia

Added to your cart.