Czynnik utleniający i redukujący w jednym związku

Czynnik utleniający i redukujący w jednym związku

Rozkład dichromianu amonu po ogrzaniu.

01:34

Chemia

Etykiety

dwuchromianu amonu, ciepło, rozkład, reduktor, utleniacz, reakcja redoks, redukcja, utlenianie, egzotermiczny, Molekuła, atom, Eksperyment, nieorganiczny, chemia

On-screen labels

Dichromian amonu (NH₄)₂Cr₂O₇, Umieść dichromian amonu w naczyniu ogniotrwałym., Ogrzewaj go, aż zacznie się żaświecić, a następnie przerwij zatrzymaj jego ogrzewanie., Obserwuj reakcję., Podczas reakcji, atomy azotu zawarte w związku ulegają utlenieniu do azotu gazowego, natomiast atomy chromu ulegają redukcji i powstaje tlenek chromu (III) o zielonej barwie.
Added to your cart.