Życie w samotnej zagrodzie (Węgry)

Życie w samotnej zagrodzie (Węgry)

Ze stylem życia w samotnej zagrodzie wiążą się specjalne formy gospodarowania.

Geografia

Etykiety

Farma, rolnictwo, osada, scattered settlement, stajnia, maize loft, przechowywanie, mieszkanie, geografia

Powiązane treści

Farma wiejska (Węgry, XIX w.)

Samotnie stojące, stale zamieszkałe chłopskie gospodarstwo wiejskie na terenie Niziny Węgierskiej, w pobliżu niewielkich miasteczek.

Rodzaje zagród wiejskich i wsi

Struktura układów przestrzennych zagród wiejskich i wsi oraz ich zaludnienie w dużej mierze zależą od naturalnych warunków geograficznych regionu.

Chata chłopska

Średniowieczna chata chłopska to skromny parterowy dom, zbudowany z ziemi, gliny i drewna.

Mapa administracyjna Węgier

Za pomocą uwidocznionej sceny możemy aktywnie obserwować i ćwiczyć w praktyce najważniejsze funkcje administracji publicznej na Węgrzech.

Praojczyzna roślin i zwierząt użytkowych

Rośliny i zwierzęta użytkowe pochodzą z najróżniejszych obszarów globu ziemskiego.

Techniki uprawy roli

Techniki uprawy roli, zarówno w średniowieczu jak i w epoce nowożytnej, rozwijały się wraz z rozwojem cywilizacji.

Wieś samotnicza (leśniczówka)

Styl życia leśniczego doskonałe przystosował się do uwarunkowań środowiskowych.

XIX wieczna chata chłopska

Wnętrze i obejście XIX wiecznej chaty chłopskiej było specyficzne.

Jak działa kombajn rolniczy?

Kombajny rolnicze służą do zbioru zbóż i roślin okopowych.

Added to your cart.