Życie w samotnej zagrodzie (Węgry)

Życie w samotnej zagrodzie (Węgry)

Ze stylem życia w samotnej zagrodzie wiążą się specjalne formy gospodarowania.

Geografia

Etykiety

Farma, rolnictwo, osada, scattered settlement, stajnia, maize loft, przechowywanie, mieszkanie, geografia

Powiązane treści

Sceny

Okolica

 • droga polna
 • pole uprawne
 • kanał
 • pole lucerny
 • trawnik
 • winorośla
 • własne pole orne
 • sad
 • dom mieszkalny
 • studnia
 • ogródek warzywny
 • stogi
 • część gospodarcza

Prezentacja przedstawia typową samotną zagrodę węgierską z regionu Kiskunság.

Samotna zagroda: Odizolowany dom mieszkalny lub niewielka grupa domów mieszkalnych wraz z przyległymi do nich budynkami gospodarczymi, wzniesione w pewnej odległości od wsi, miast, zabudowy rozproszonej lub wśród pól uprawnych.

Samotne zagrody powstawały zazwyczaj w wyniku przekształcenia tymczasowego miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia produkcji rolnej. Wzrost liczby ludności Wielkiej Niziny Węgierskiej w XVIII wieku pociągnął za sobą przewartościowanie wsi oraz otaczających je włości (gruntów ornych).
Na wiejskich podwórkach przydomowych wyrastało coraz więcej chlewów, a w miejscu zagrody dla zwierząt budowano domy mieszkalne. Dotychczasowe obejścia gospodarcze zostały wyparte na ziemie uprawne i coraz więcej zagród dla zwierząt powstawało w pobliżu pól uprawnych czy pastwisk.
Początkowo w samotnej zagrodzie przebywali tylko mężczyźni na czas prac polowych oraz zimą, żeby doglądać zwierząt.
Później w samotnej zagrodzie zamieszkiwały na lato całe rodziny, żeby pracować na roli. Począwszy od XIX wieku coraz więcej rodzin chłopskich przenosiło się na stałe do samotnych zagród, które w ten sposób stały się dla nich jednocześnie miejscem zamieszkania i miejscem pracy.

Prace wokół domu i gospodarowanie na okolicznych gruntach było źródłem utrzymania rodziny. Wokół domu znajdowało się wszystko, czego trzeba do życia i prowadzenia gospodarki rolnej: grunty, ogród warzywny, sad, studnia, spichlerz na paszę i na kukurydzę, stogi siana, sterty łodyg kukurydzy, stajnie i chlewy, składzik na opał, szopa (pomieszczenie na wóz konny i narzędzia rolnicze).

Dom mieszkalny

Budynki gospodarcze

 • stajnia
 • sterta łodyg kukurydzy
 • chlew
 • spichlerz paszowy
 • spichlerz na kukurydzę
 • szopa

Powiązane treści

Farma wiejska (Węgry, XIX w.)

Samotnie stojące, stale zamieszkałe chłopskie gospodarstwo wiejskie na terenie Niziny Węgierskiej, w pobliżu niewielkich miasteczek.

Rodzaje zagród wiejskich i wsi

Struktura układów przestrzennych zagród wiejskich i wsi oraz ich zaludnienie w dużej mierze zależą od naturalnych warunków geograficznych regionu.

Chata chłopska

Średniowieczna chata chłopska to skromny parterowy dom, zbudowany z ziemi, gliny i drewna.

Mapa administracyjna Węgier

Za pomocą uwidocznionej sceny możemy aktywnie obserwować i ćwiczyć w praktyce najważniejsze funkcje administracji publicznej na Węgrzech.

Praojczyzna roślin i zwierząt użytkowych

Rośliny i zwierzęta użytkowe pochodzą z najróżniejszych obszarów globu ziemskiego.

Techniki uprawy roli

Techniki uprawy roli, zarówno w średniowieczu jak i w epoce nowożytnej, rozwijały się wraz z rozwojem cywilizacji.

Wieś samotnicza (leśniczówka)

Styl życia leśniczego doskonałe przystosował się do uwarunkowań środowiskowych.

XIX wieczna chata chłopska

Wnętrze i obejście XIX wiecznej chaty chłopskiej było specyficzne.

Jak działa kombajn rolniczy?

Kombajny rolnicze służą do zbioru zbóż i roślin okopowych.

Added to your cart.