Żołnierze tureccy (XVI w.)

Żołnierze tureccy (XVI w.)

W armii osmańskiej służyli najemni janczarzy, jak również feudalni spahisi.

Historia

Etykiety

Osmański żołnierz, Otomana, Spahisi, Janiczar, Turecki, żołnierz, najemnik, lanca, szabla, wojsko

Powiązane treści

Pytania

 • Który z węgierskich monarchów stanął pierwszy w obliczu nawały tureckiej?
 • Skąd wyruszyła ekspansja turecka?
 • Którą nazwę nosiło ówczesne państwo tureckie?
 • Które miasto było głównym celem nawały tureckiej?
 • W którym roku Buda (Węgry) dostała się w ręce Turków?
 • W którym roku Węgry rozpadły się na trzy części?
 • Jak nazwano część Węgier pod panowaniem tureckim?
 • Co oznacza nazwa spahisi?
 • Którą formację wojskową wspomagał tzw. dewszirme (pobór dzieci)?
 • Co oznacza nazwa "janczar"?
 • Który sułtan utworzył formację janczarów?
 • W jakim wieku chłopcy rozpoczynali janczarskie szkolenie wojskowe?
 • Jaką karę wymierzano na skorumpowanych janczarów?
 • Czy prawdą jest twierdzenie, że większość janczarów wywodziła się z chrześcijańskich brańców?
 • Czy prawdą jest twierdzenie, że janczarom zabraniano palenia?
 • Czy prawdą jest twierdzenie, że najbardziej okrutni i fanatyczni janczarzy wywodzili się z chrześcijan?
 • Co oznacza pochodzące z perskiego słowo "dewsirme"?
 • Jak nazywał się dowódca janczarów?
 • Której broni NIE mieli janczarzy?
 • Jaki kolor miał pierwotnie sztandar janczarów?
 • Jakie symbole znajdowały się pierwotnie na sztandarze janczarów?
 • Której części ubioru NIE nosili janczarzy?
 • Który opis najlepiej pasuje do spahisów?
 • Co NIE należało do uzbrojenia spahisów?
 • Co NIE należało do uzbrojenia spahisów?
 • Co NIE jest prawdą w odniesieniu do spahisów?
 • Za czyjego panowania zorganizowano pierwszą formację spahisów?
 • Kto dowodził formacją spahisów?
 • Co oznacza słowo handżar?

Sceny

Powiązane treści

Bitwa pod Belgradem (4-22 lipca 1456 r.)

Południowe bicie w dzwony upamiętnia jedno z legendarnych oblężeń zamku podczas bitwy pomiędzy węgierskimi a tureckimi wojskami w XV wieku.

Bitwa pod Mohaczem (29 sierpnia 1526.)

Druzgocąca klęska poniesiona na równinie pod Mohaczem była wydarzeniem zamykającym średniowieczny okres historii Węgier.

Koło ogniste

Diabelski wynalazek Gergelya Bornemisszy okazał się bardzo skutecznym w walce przeciwko oblegającym zamek Turkom.

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

Żelaznoboki żołnierz Cromwella (XVII w.)

Oliwer Cromwell, walcząc po stronie parlamentu, stworzył potężną armię w czasie wojny domowej w Anglii

Belgrad (XV wiek)

Belgradzki zamek był ważnym elementem ówczesnego systemu węgierskich fortyfikacji granicznych.

Kozak (XVII wiek)

Męscy członkowie zamieszkującej ukraińskie stepy ludności kozackiej stanowili w XVII wieku bitne, nieregularne wojsko.

Lira i lira korbowa

Pierwszya znana odmiana liry, należącej do instrumentów strunowych, pojawiła się w starożytnej Mezopotamii.

Rodzaje wież i baszt średniowiecznych

Konstrukcja fortyfikacji rozwijała się równolegle z techniką wojskową.

Tureckie łaźnie (XVI wiek)

Jedną z pozytywnych konsekwencji okresu panowania tureckiego było budowanie łaźni i rozwój kultury kąpieli.

W armii Macieja Korwina (jazda konna)

Ciężkozbrojna jazda w armii Macieja I. stanowiła poważną siłę bojową na ówczesnych polach walki.

W armii Macieja Korwina (piechota)

Jeden z głównych trzonów znakomitej armii zaciężnej króla Macieja Korwina stanowiła piechota.

Zamek w Egerze (XVI wiek)

Zamek w Egerze uzyskał swoją klasyczną formę do XVI wieku, kiedy stał się ważnym ogniwem nowego systemu granicznych zamków obronnych.

Zamek w Gyula

Najstarsze części wspaniałego, ceglanego zamku, wybudowanego na terenach zalewowych Białego Kereszu, pochodzą prawdopodobnie z końca XIV wieku.

Arabski wojownik (VI wiek)

Najważniejszą bronią śrdeniowiecznego arabskiego wojownika był łuk i miecz.

Bitwa pod Warną (1444 r.)

Podczas bitwy z Turkami, która zakończyła się ogromną klęską wojsk polsko-węgierskich, życie stracił sam król Polski i Węgier, Władysław III Warneńczyk.

Meczet i minaret (XVII wiek)

Typowymi przykładami architektury tureckiej na ziemiach węgierskich są Meczet (Dżami) w Peczu i Minaret w Egerze.

Added to your cart.