Żołnierze Powstania Węgierskiego (1848–49)

Żołnierze Powstania Węgierskiego (1848–49)

Głównymi uczestnikami walk o niepodległość byli żołnierze węgierscy, cesarsccy i rosyjscy.

Historia

Etykiety

wojna o niepodległość, 1848–1849, żołnierz, soldier, piechur w wojsku, broń, jednostajny, Ubiór

Powiązane treści

Pytania

 • Która kawiarnia była miejscem spotkań młodych radykałów?
 • Ile żądań opublikowali młodzi radykałowie ("marcowi młodzieńcy") w swoim manifeście?
 • Jaka pogoda była w Peszcie 15 marca 1848 roku?
 • Która drukarnia wydrukowała składający się z 12 żądań manifest?
 • Jak nazywał się więzień polityczny, którego 15 marca 1848 roku oswobodzono z więzienia w Budzie?
 • Kto został premierem pierwszego niezawisłego, odpowiedzialnego rządu węgierskiego?
 • Kto był ministrem wojny w rządzie Batthyányego?
 • Kto był ministrem finansów w rządzie Batthyányego?
 • W którym mieście obradował sejm węgierski w lipcu 1848 r.?
 • Ilu rekrutów powołał dla obrony ojczyzny sejm węgierski w lipcu 1848 r.?
 • Jaki budżet dla obrony ojczyzny przegłosował sejm węgierski w lipcu 1848 r.?
 • W którym mieście sejm węgierski zatwierdził ustawy kwietniowe?
 • Z ilu osób składał się rząd Batthyányego?
 • Której kwestii NIE poruszały ustawy kwietniowe?
 • Jakiej narodowości był Josip Jelačić?
 • Kiedy rząd Batthyányego podał się do dymisji?
 • Gdzie udało się powstrzymać atak wojsk dowodzonych przez chorwackiego bana Josipa Jelačića?
 • Kto w 1849 roku był cesarzem Austrii?
 • Do którego miasta przeniósł się rewolucyjny rząd węgierski, uciekając przed zmasowanym atakiem wojsk austriackich?
 • Kto był naczelnym dowódcą wojsk węgierskich podczas przegranej bitwy pod Kápolną?
 • Która bitwa NIE rozegrała się podczas kampanii wiosennej?
 • Kiedy armia węgierska odbiła zamek w Budzie?
 • Kiedy sejm ogłosił detronizację Habsburgów?
 • Kto był przewodniczącym Komitetu Obrony Narodowej?
 • Kto został premierem nowego rządu węgierskiego, który powstał 2 maja 1849 roku?
 • Ilu żołnierzy liczyła armia rosyjska, wkraczająca na Węgry w ramach pomocy dla Austrii?
 • Kiedy nastąpiła kapitulacja pod Világos?

Sceny

Powiązane treści

Huzar węgierski

Lekkozbrojna jazda pochodzenia węgierskiego czasy swojej świetności osiągnęła w XVII–XIX w.

Żołnierz piechoty cesarskiej Habsburgów

Żołnierze piechoty cesarskiej Imperium Habsburskiego byli obecni na wielu polach walk w czasach nowożytnych.

Żołnierz Napoleona (XIX w.)

Wielka Armia Napoleona I, tzw. Grande Armée, była uważana przez współczesnych za "niezwyciężoną".

Żołnierze wojny secesyjnej

W wojnie secesyjnej walczyli ze sobą żołnierze Konfederacji z południa i Unii z północy.

Działanie armaty (XVIII wiek)

Ważnym elementem nowożytnej artylerii stała się armata, używana zarówno na morzu jak i na lądzie.

Hajduk (rozbójnik)

Dawni zbrojni poganiacze bydła, z których István Bacskai zorganizował potężną armię.

Added to your cart.