Żołnierze Powstania Węgierskiego (1848–49)

Żołnierze Powstania Węgierskiego (1848–49)

Głównymi uczestnikami walk o niepodległość byli żołnierze węgierscy, cesarsccy i rosyjscy.

Historia

Etykiety

wojna o niepodległość, 1848–1849, żołnierz, soldier, piechur w wojsku, broń, jednostajny, Ubiór

Powiązane treści

Huzar węgierski

Lekkozbrojna jazda pochodzenia węgierskiego czasy swojej świetności osiągnęła w XVII–XIX w.

Żołnierz piechoty cesarskiej Habsburgów

Żołnierze piechoty cesarskiej Imperium Habsburskiego byli obecni na wielu polach walk w czasach nowożytnych.

Żołnierz Napoleona (XIX w.)

Wielka Armia Napoleona I, tzw. Grande Armée, była uważana przez współczesnych za "niezwyciężoną".

Żołnierze wojny secesyjnej

W wojnie secesyjnej walczyli ze sobą żołnierze Konfederacji z południa i Unii z północy.

Działanie armaty (XVIII wiek)

Ważnym elementem nowożytnej artylerii stała się armata, używana zarówno na morzu jak i na lądzie.

Hajduk (rozbójnik)

Dawni zbrojni poganiacze bydła, z których István Bacskai zorganizował potężną armię.

Added to your cart.