Z-but-2-en (C₄H₈)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, którego izomerem geometrycznym jest E-but-2-en.

Powiązane treści

Gliceryna (propano-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Trójwartościowy alkohol, występujący często jako składnik kremów i maści.

Cis-pent-2-en (C₅H₁₀)

Jest jednym z izomerów pentenu.

Dichlorometan (CHgClg)

Używany jako środek do usuwania farby, może być wytworzony poprzez chlorowanie metanu w...

Kwas palmitynowy (kwas heksadekanowy) (C₁₅H₃₁COOH)

Jest to kwas tłuszczowy (karboksylowy) w postaci białej, woskowatej substancji o dużej...

Kwas oleinowy (C₁₇H₃₃COOH)

Organiczny związek chemiczny z grupy jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. W jego...

Wytwarzanie etylenu i jego reakcja z wodą bromową (obserwacja)

Etylen, wytwarzany przez ogrzewanie polietylenu odbarwia wodę bromową.

Glutamina

Jeden z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Imidazol ((C₃H₄N₂)

Jeden z przedstawicieli azotowych związków chemicznych, który jest istotny zarówno z...

Added to your cart.