XIX wieczna chata chłopska

XIX wieczna chata chłopska

Wnętrze i obejście XIX wiecznej chaty chłopskiej było specyficzne.

Język dla klas 1-3

Etykiety

Chata chłopska, guest room, wieś, Tryb życia, czasy nowożytne

Powiązane treści

Sceny

Chata chłopska

Przekrój

  • izba mieszkalna
  • kuchnia
  • świetlica
  • sień

Izba mieszkalna

Świetlica

Powiązane treści

Chata chłopska

Średniowieczna chata chłopska to skromny parterowy dom, zbudowany z ziemi, gliny i drewna.

Miasto targowe

Miasto targowe, które rozwinęło się z królewskiego wolnego miasta, pod koniec średniowiecza stało się w Królestwie Węgierskim dominującą formą miasta.

Budowa bloku z wielkiej płyty

Rosnące jak grzyby po deszczu bloki mieszkalne były montowane na placach budów z gotowych prefabrykatów produkowanych w fabrykach domów.

Charakterystyczne budynki mieszkalne

Każda epoka i każda kultura posiada charakterystyczne dla niej budynki mieszkalne.

Chyża

Chyża to wiejska chata, której boki budowano z drewnianych bali. Była jedną z typowych budowli epoki dynastii Arpada.

Dom pasywny

Dom pasywny zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniach bez stosowania tradycyjnych systemów grzewczych i chłodzących.

Gospodarowanie we wsi samotniczej

Ze stylem życia we wsi samotniczej wiążą się specjalne formy gospodarowania.

Jurta

Jurta była charakterystycznym namiotem mieszkalnym ludów wiodących koczowniczy tryb życia. Miała kopulasty lub stożkowaty kształt i często kryta była wojłokiem.

Klasa w publicznej szkole powszechnej

Wiejskie publiczne szkoły powszechne odegrały ważną rolę w zdobywaniu wykształcenia.

Rodzaje układów przestrzennych wsi i siedlisk

Struktura układów przestrzennych siedlisk i wsi oraz ich zaludnienie w dużej mierze zależy od naturalnych warunków geograficznych obszarów.

Wojak Janosz (inny tytuł Janosz Witeź), podróże huzarów

Możemy prześledzić wymarzone przez Sándora Petőfiego, pełne przygód podróże huzarów.

Techniki uprawy roli

Techniki uprawy roli, zarówno w średniowieczu jak i w epoce nowożytnej, rozwijały się wraz z rozwojem cywilizacji.

Added to your cart.