Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Powiązane treści

Aktywność wulkaniczna

Obszar otaczający nieaktywny lub wymarły wulkan niekoniecznie jest spokojny. Zobaczmy...

Krasowienie

Proces rozpuszczania skał wapiennych przez wodę powoduje rozwój krasowych formacji.

Wiatry lokalne

Do najważniejszych typów wiatrów lokalnych zaliczamy wiatry górsko-dolinowe, wiatry...

Cyklon i antycyklon w strefie umiarkowanej

Cyklony to wiry powietrzne o średnicy sięgającej kilku tysięcy kilometrów, w których...

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na pustyniach

Wiatr jako czynnik zewnętrzny odgrywa rolę w budowie i niszczeniu pustyń.

Tornado

Krótkotrwałe, ale niezwykle silne tornado może spowodować ogromne zniszczenia.

Let's watch the auroras!

Let's find out interesting facts about the flora and fauna of polar regions and the...

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Added to your cart.