Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do wykonywania wielu rodzajów prac.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

wiatrak, ziarna frezarki, Tartak, kamień młyński, w energię wietrzną, Hamulec koła, łopata, energia kinetyczna, w pracę mechaniczną, energia odnawialna, technika

Powiązane treści

Pytania

 • Który z poniższych NIE należy do tradycyjnych typów młynów?
 • Czy to prawda, że młyny były stosowane wyłącznie do mielenia?
 • Na co wiatrak przetwarza energię kinetyczną wiatru?
 • Za pomocą czego przekazywana jest\nenergia obrotowa głównej osi\nna oś pionową?
 • Do czego wsypywano ziarno do zmielenia w młynach?
 • Które urządzenie mieliło substancje stałe?
 • Kto pracuje w młynach?
 • Co NIE należy do źródeł energii odnawialnej?
 • W czym są umieszczone kamienie młyńskie?
 • Jak nazywano "pana" na młynie?
 • Dlaczego część wiatraków miała po dwa wejścia (zazwyczaj po przeciwnych stronach)?
 • Jak zazwyczaj nazywano najniższy poziom w młynie?
 • W czym gromadzono zmieloną mąkę?
 • Czy to prawda, że można było zmienić ułożenie łopat żagla, gdy zmieniał się kierunek wiatru?
 • Za pomocą jakiego urządzenia obracano dach młyna?
 • Jak zazwyczaj nazywano ten poziom młyna, gdzie znajdowały się kamienie młyńskie?
 • Zazwyczaj który z kamieni młyńskich obracał się podczas mielenia?
 • Jak nazywała się oś wielkiego koła zębatego?
 • Czy to prawda, że liczba złożeń kamieni młyńskich będących w użytku zależała od siły wiatru?
 • Który z poniższych był najwyżej umieszczony w przeciętnym wiatraku?
 • Który z poniższych był najwyżej umieszczony w przeciętnym wiatraku?
 • Który z poniższych był najniżej umieszczony w przeciętnym wiatraku?
 • Który z poniższych był najniżej umieszczony w przeciętnym wiatraku?
 • Gdzie pojawiły się pierwsze wiatraki w historii?
 • Gdzie zbudowano pierwsze najnowocześniejsze wiatraki w XVII wieku?
 • W co wał przetwarza energię powstałą w wyniku ruchu żagli wiatraka?
 • W jaki sposób transportowano worki z mąką z jednego poziomu na drugi?
 • Czym były obudowane kamienie młyńskie?
 • Zazwyczaj z ilu poziomów składał się wiatrak wieżyczkowy?
 • Dlaczego holenderskie dachy wiatraków miały kształt stożkowy?
 • Który z materiałów NIE był typowy dla wiatraków?
 • Jak zapobiegano uszkodzeniom konstrukcji wiatraka przy wietrze burzowym?
 • Co jest prawdą o żaglach wiatraka?
 • Jakim materiałem były zazwyczaj pokryte łopaty żagla?
 • Gdzie nie budowano wiatraków?

Sceny

Wiatrak

 • dyszel obrotowy - Kołowrót z wewnętrzną konstrukcją młyna łączył się za pomocą dyszla obrotowego.
 • kołowrót - Obrót dachu wykonywano za pomocą kołowrotu.
 • koło wiatrowe - Koło znajdujące się na górnym poziomie było przymocowane do osi żagla.
 • skrzydło wiatraka - Konstrukcja z drewnianych listewek, pokrytych płótnem.
 • sztuczne wzniesienie - Wiatraki były często budowane na sztucznych wzniesieniach ze względu na korzystniejszy ruch wiatru.
 • wejście - Wiatrak często posiadał dwa wejścia, po dwóch przeciwległych stronach, aby można było wejść do młyna niezależnie od położenia żagla.
 • dach kryty gontem - Stożkowy kształt pochodzi z Holandii, zapewnia lepszy opór powietrza.
 • wóz

Przekrój

 • pierwszy poziom - Młynarz sterował pracą z poziomu pierwszego, zwanego też poziomem mącznym.
 • drugi poziom - Na drugim poziomie, zwanym też poziomem kamieni znajdowały się kamienie młyńskie.
 • trzeci poziom - Na trzecim poziomie, zwanym też poziomem kół zębatych, znajdowało się centralne koło zębate i napędzane przez nie małe bębny.
 • czwarty poziom - Na czwartym górnym poziomie, zwanym też poziomem pyłu, bezpośrednio pod dachem znajdował się duży bęben.

Pierwszy poziom

 • pierwszy poziom (poziom mączny) - Młynarz sterował pracą z poziomu pierwszego, zwanego też poziomem mącznym.
 • skrzynia na mąkę - Zmielona mąka gromadzona była na parterze w skrzyniach na mąkę.
 • przesyp mąki - Zmielona mąka była transportowana rurami do skrzyń na mąkę.
 • drabina - Poruszanie się pomiędzy poziomami w młynie zapewniały drabiny.

Drugi poziom

 • drugi poziom (poziom kamieni) - Na drugim poziomie, zwanym też poziomem kamieni znajdowały się kamienie młyńskie.
 • kamień młyński - Wiatraki miały po kilka par kamieni młyńskich. Podczas pracy (zazwyczaj) tylko górny kamień się obracał.
 • obudowa drewniana - Kamienie młyńskie znajdowały się zazwyczaj w drewnianej (rzadziej kamiennej) obudowie.
 • płyta żelazna - Obracała górny kamień młyński.

Trzeci poziom

 • trzeci poziom (poziom kół zębatych) - Na trzecim poziomie, zwanym też poziomem kół zębatych, znajdowało się centralne koło zębate i napędzane przez nie małe bębny.
 • małe bębny - Ruch obrotowy kół zębatych był przenoszony na kamienie młyńskie.
 • wielkie koło zębate - Centralne koło zębate napędzało małe bębny.
 • - Za pomocą małych bębnów obracano kamienie młyńskie.
 • wał pomocniczy - Łączył ze sobą słupy montażowe małych bębnów.
 • wał pionowy - Oś koła zębatego.

Czwarty poziom

 • czwarty poziom (poziom pyłu) - Na czwartym górnym poziomie, zwanym też poziomem pyłu, bezpośrednio pod dachem, znajdował się duży bęben.
 • duży bęben - Znajdował się na górnym poziomie, przymocowany do wału głównego.
 • dźwigary - Do belki więńcowej biegnącej wokół ściany przymocowano podpory z twardego drewna.
 • mechanizm hamulca - Obrót żagla wiatraka zatrzymywano za pomocą klamer hamulcowych zaciskających się na na górnym kole zębatym.
 • oś wiatrowa - Zwana również osią żaglową. To ona łączyła koło wiatrowe z żaglem.
 • skrzydło wiatraka - Konstrukcja z drewnianych listewek, pokrytych płótnem.
 • koło wiatrowe - Koło znajdujące się na górnym poziomie przylegało do osi wiatrowej żagla.
 • rolki - Oś żaglowa na przodzie spoczywała na dwóch rolkach żeliwnych.

Napęd

 • kamień młyński - Wiatraki miały po kilka par kamieni młyńskich. Podczas pracy (zazwyczaj) tylko górny kamień się obracał.
 • mały bęben - Ruch obrotowy kół zębatych był przenoszony na kamienie młyńskie.
 • wielkie koło zębate - Centralne koło zębate napędzało małe bębny.
 • - Za pomocą małych bębnów obracano kamienie młyńskie.
 • duży bęben - Znajdował się na górnym poziomie, przymocowany do wału głównego.
 • koło wiatrowe - Koło znajdujące się na górnym poziomie było przymocowane do osi wiatrowej żagla.
 • oś wiatrowa - Zwana również osią żaglową. To ona łączyła koło wiatrowe z żaglem.
 • skrzydło wiatraka - Konstrukcja z drewnianych listewek, pokrytych płótnem.

Animacja

 • sztuczne wzniesienie - Wiatraki były często budowane na sztucznych wzniesieniach ze względu na korzystniejszy ruch wiatru.
 • dach kryty gontem - Stożkowy kształt pochodzi z Holandii, zapewnia lepszy opór powietrza.
 • skrzynia na mąkę - Zmielona mąka gromadzona była na parterze w skrzyniach na mąkę.
 • drabina - Poruszanie się pomiędzy poziomami w młynie zapewniały drabiny.
 • kamień młyński - Wiatraki miały po kilka par kamieni młyńskich. Podczas pracy (zazwyczaj) tylko górny kamień się obracał.
 • obudowa drewniana - Kamienie młyńskie znajdowały się zazwyczaj w drewnianej (rzadziej kamiennej) obudowie.
 • oś wiatrowa - Zwana również osią żaglową. To ona łączyła koło wiatrowe z żaglem.
 • koło wiatrowe - Koło znajdujące się na górnym poziomie przylegało do osi wiatrowej żagla.

Narracja

Wiatraki, czyli mechaniczne urządzenia wykorzystujące energię przepływu powietrza pojawiły się najpierw w Persji, w pierwszych wiekach po Chrystusie. Ich najbardziej zaawansowana forma rozwinęła się w XVII wieku w Holandii (wiatrak holender, wiatrak wieżyczkowy).

Wiatraki były zazwyczaj budowane na naturalnych lub sztucznych wzniesieniach, gdzie ruch powietrza był niezakłócony. Wiatraki holenderskie były zbudowane z drewna, gliny, cegieł lub kamienia, a stożkowa konstrukcja ich dachu zapewniała jak najmniejszy opór powietrza (wiatrak wieżyczkowy).

Dach umieszczony był na ruchomym łożysku, który pozwalał obracać śmigła wiatraka zawsze odpowiednio do kierunku wiatru.

Wewnętrzna przestrzeń wiatraka zwykle składała się z kilku (przeważnie trzech) kondygnacji. Jednym z najważniejszych elementów konstrukcji było tzw. koło wiatrowe. Siła aerodynamiczna powstająca na żaglach przekształcana była w ruch obrotowy osi żaglowej. Ta energia kinetyczna ruchu obrotowego przekazywana była dalej poprzez wał korbowy z wbudowanym w niego kołem wiatrowym na pionowy wał główny.

Główny wał korbowy napędzał trzy wały boczne. Te napędzały znajdujące się na "leżaku" na poziomie środkowym kamienie młyńskie, konstrukcję, która rzeczywiście mieliła i rozdrabniała.
Kamienie młyńskie znajdowały się w obudowie z drewna lub kamienia.
Ziarna do zmielenia wsypywano przez gardziel pomiędzy kamienie młyńskie. Zmielony produkt (mlewo) spadał poprzez odpowiednie spusty do skrzyń na mąkę na najniższym poziomie.
Worki z mąką były przenoszone pomiędzy poziomami dzięki mechanicznym podnośnikom, natomiast młynarze korzystali z drabin.

Powiązane treści

Młyn kieratowy

Konstrukcja, która napędzana była siłą mięśni zwierząt lub ludzi i służyła przede wszystkim do mielenia zboża.

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w średniowieczu.

Młockarnia (XIX wiek)

Ta maszyna rolnicza służy do oddzielania ziaren zboża od kłosów.

Rośliny zbożowe

Rośliny zbożowe należą do rodziny traw, uprawianych ze względu na ziarno służące celom spożywczym.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na pustyniach

Wiatr jako czynnik zewnętrzny odgrywa rolę w budowie i niszczeniu pustyń.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na terenach piaszczystych.

Wiatr jako czynnik zewnętrzny, który buduje i niszczy wybrzeża i stepy.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Jak działa kombajn rolniczy?

Kombajny rolnicze służą do zbioru zbóż i roślin okopowych.

Rodzaje kół zębatych

Koło zębate podczas obracania się przenosi moment obrotowy na drugi element.

Spichlerz z Doliny Indusu (Harappa, III wiek p.n.e.))

Hindusi, już w czasach starożytnych, budowali ogromne magazyny zboża, wykorzystujące naturalną wentylację.

Urządzenia metereologiczne (poziom podstawowy)

Animacja prezentuje urządzenia służące badaniom zjawisk atmosferycznych.

Zmagania Hollandii z morzem (XVII wiek)

Mieszkańcy północnej części Holandii już w średniowieczu i w czasach nowożytnych skutecznie zmagali się z morzem.

Jak działa akcyjna turbina parowa?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie akcyjnej turbiny parowej.

Rolnictwo precyzyjne

Animacja prezentuje wykorzystanie nowoczesnej techniki w rolnictwie.

Bania Herona

Wynalazca, Heron z Aleksandrii, jest ojcem turbiny parowej mimo, że on sam nazywał swoje urządzenie zabawką.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Added to your cart.