Węgierskie klejnoty koronacyjne

Węgierskie klejnoty koronacyjne

Spośród pięciu węgierskich insygniów koronacyjnych, które symbolizowały potęgę średniowiecznych władców, najbardziej znaną jest Święta Korona.

Historia

Etykiety

Święta Korona, korona, berło, miecz, płaszcz, kula, państwowość, odznaka, królewski, symbol, symboliczny, Wydajność, podejmowanie decyzji, ornat, średniowiecze, Chrześcijańska, rytuał, akcesorium

Powiązane treści

Pytania

 • Co symbolizuje berło?
 • Czego symbolem jest jabłko królewskie?
 • Które z insygniów było najważniejszym symbolem panującej władzy w okresie średniowiecza?
 • Co symbolizuje miecz koronacyjny?
 • Co jest najstarszym węgierskim insygniem koronachyjnym?
 • Co jest najmłodszym węgierskim insygniem koronacyjnym?
 • Czym miał być płaszcz koronacyjny?
 • Który materiał NIE jest elementem składowym berła?
 • Które zwierze jest widoczne na kryształe berła?
 • Czy to prawda,\nże dolna i górna część Świętej Korony były najprawdopodobniej odrębnymi przedmiotami?
 • Który król wydał dokument, który po raz pierwszy\nwęgierską koronę królewską\n nazywa˝Świętą Koroną˝?
 • Jak nazywamy dolną część\nŚwiętej Korony?
 • Jak nyzywamy górną część\nŚwiętej Korony?
 • Skąd najprawdopodobniej przybyła na Węgry dolna część\nŚwiętej Korony?
 • Czyj wizerunek nie jest widoczyny\nna dolnej części Świętej Korony?
 • Czyj wizerunek zdobi pas\ngórnej części Świętej Korony?
 • Co jest widoczne na szczycie Świętej Korony?
 • Czyj wizerunek jest widoczny\nna skrzyżowaniu górnych pasów Świętej Korony?
 • Za czasów panowania którego króla zostały zespolone dwa elementy składowe Świętej Korony?
 • Co lub kto (od XIII wieku) NIE jest elementem ważnej węgierskiej ceremeonii koronacyjnej?
 • Czyje wizerunki są widoczne na części kołnierza płaszcza koronacyjnego?
 • Jaki rodzaj materii nie jest elementem płaszcza koronacyjnego?
 • Jaki przedmiot przypomina kształtem węgierskie berło królewskie?
 • Co jest widoczne na jabłku królewskim?
 • Ile lwów jest widocznych na grawerowanej kryształowej kuli berła?
 • Z jakiego rodzaju drzewa została wykonana rękojeść berła?
 • Jaką rolę miały odgrywać kulki zawieszone na łańcuszkach wokół berła?
 • Na którym z przedmiotów pojawił się po raz pierwszy wiezerunek węgierskiego jabłka królewskiego?
 • Czy to prawda, że jabłko królewskie ma nieregularny kształt?
 • Co znajduje się na szczycie jabłka królewskiego?

Sceny

Klejnoty koronacyjne

 • Święta Korona - Korona jest naszym najważniejszym insygnium koronacyjnym i jednym z podstawowych symboli państwowości węgierskiej. Po raz pierwszy została nazwana Świętą Koroną w jednym z pism króla Beli IV.
 • berło - Berło jest symbolem orzecznictwa, sprawiedliwości i sądownictwa. Laskę sprawiedliwości król Stefan I (Święty) otrzymał najprawdopodobniej od swojego szwagra, Henryka, cesarza niemieckiego.
 • jabłko królewskie - Jabłko królewskie symbolizuje pełnię władzy królewskiej. Złota kula przyozdobiona krzyżem patriarchalnym mogła być wykonana w XIV wieku.
 • miecz koronacyjny - Miecz koronacyjny, który jest najmłodszym spośród insygniów koronacyjnych, symbolizował obowiązek obrony państwa. Miecz pochodzi z Włoch, został wykonany pod koniec XV wieku.
 • płaszcz koronacyjny - Płaszcz koronacyjny, pierwotnie wykonany jako szata liturgiczna, jest najstarszym insygniem koronacyjnym. Został podarowany bazylice w Stołecznym Białogrodzie przez króla Stefana I (Świętego) i jego małżonkę Gizellę.

Porządek węgierskiej ceremonii koronacyjnej i regalia królewskie

Najważniejsze elementy węgierskiego ceremoniału koronacyjnego ukształtowały się najprawdopodobniej już za czasów dynastii Arpadów. Trzy z nich były najważniejsze: koronacji mógł dokonać wyłącznie arcybiskup Ostrzychomia, miejscem ceremonii była Bazylika w Székesfehérvár (Stołecznym Białogrodzie), a insygniem koronacyjnym (od XII wieku) korona, błędnie określana mianem diademu Świętego Stefana. Jeżeli któryś z tych warunków nie został spełniony, ceremonia koronacyjna była nieważna (jak np. koronacja Karola I w 1301 i 1309 roku). W późniejszym okresie wymagane warunki ceremonii koronacyjnej zostały naturalnie złagodzone.

Insygnia koronacyjne były przedmiotami symbolizującymi władzę monarszą, które podczas uroczystości koronacyjnych przekazywano przyszłemu panującemu. Przez setki lat lista regaliów stale się powiększała. Do najważniejszych insygniów koronacyjnych zaliczano: koronę, berło, jabłko królewskie, miecz ceremonialny i płaszcz koronacyjny. Węgierskie insygnia koronacyjne wprawadzano do ceremonii koronacyjnych w różnych okresach. Najważniejszym z nich była Święta Korona, oznaka państwowści węgierskiej, i której pochodzenie jest kwestią sporną do dnia dzisiejszego. Była ona także jednym z głównych symboli władzy średniowiecznych monarchów. Najstarszym insygniem jest płaszcz koronacyjny, który pierwotnie uszyto jako szatę liturgiczną. Berło wykonane z kryształu górskiego symbolizowało sprawiedliwość, a jabłko królewskie bylo symbolem pełni władzy. Najmłodszym elementem insygniów był miecz ceremonialny symbolizujący obowiązek obrony państwa, który został wykonany naprawdopodobniej na początku XVI wieku.

Korona

 • obręcz - Dolna część korony zwana jest także ˝grecką koroną˝. Najprawdopodobniej została przysłana z Bizancjum dla będącej greckiego pochodzenia żony króla Gejzy I. Szerokość obręczy wynosi 5,2 a przekrój 20,5 cm. Zdobiona jest emaliowanymi plakietkami, drogocennymi kamieniami, perłami i wisiorkami.
 • krzyż na szczycie - Znajdująca się na szczycie połączenie kabłąków blaszka z wizerunkiem Jezusa została brutalnie przebita krzyżem. Najprawdopodobniej umieszczono go na szczycie korony w XVI wieku. Przypuszcza się, że do przekrzywienia krzyża doszło w XVII wieku. Z tego okresu pochodzą również inne uszkodzenia korony.
 • skrzyżowane pasy - Górna część korony nazywana jest także ˝koroną łacińską˝. Nazwę swą otrzymała od znajdujących się na niej ośmiu emaliowanych plakietek, na których znajdują się napisy łacińskie. Skrzyżowane kabłąki składają się czterech złotych pasów, każdy o szerokości 5,2 cm.
 • Święta Korona - Święta Korona jest najważniejszym insygniem koronacyjnym, podstawowym symbolem państwowości węgierskiej. Jej dwa elementy składowe zostały połączone najprawdopodobniej w XII wieku za czasów panowania króla Beli III (1172-1196).
 • Michał - Michał, jeden z siedmiu aniołów wyższego rzędu (archaniołów), przywódca hufców niebieskich i zwycięski wojownik. Wierność Michała wobec Pana Boga jest niezachwiana.
 • Jerzy - Święty Jerzy był rzymskim żołnierzem i chrześcijańskim męczennikiem (poniósł śmierć męczeńską w 303 roku). Jeden z najsłynniejszych świętych wojowników. Najbardziej znany jest jako zwycięzca nad smokiem. Jest jednym z Czternastu Wielkich Wspomożycieli.
 • Kosma - Święty Kosma podobnie do Świętego Damiana był chrześcijańskim lakarzem. Obaj zmarli śmiercią męczeńską w 303 roku w wyniku zarządzonych przez cesarza Dioklecjana prześladowań chrześcijan.
 • Gejza I - Emaliowany obrazek prawdopodobnie przedstawia węgierskiego króla Gejze I (panował w latach 1074-1077). Napis w języku greckim nazywa go ˝Wiernym królem Turkji˝. Najprawdopodobniej to właśnie za jego czasów przybyła na Węgry dolna część Świętej Korony.
 • Konstantyn - Konstantyn Dukas (żył w latach 1074-1095), był synem cesarza bizantyjskiego Michała VII. Już za czasów panowania ojca a także w późniejszych latach nosił tytuł współcesarza.
 • Damian - Święty Damian podobnie do Świętego Kosmy był chrześcijańskim lekarzem. Zmarł śmiercią męczeńską w wyniku zarządzonych przez cesarza Dioklecjana prześladowań chrześcijan w 303 roku.
 • Dymitr - Święty Dymitr z Salonik jest jednym z najbardziej szanowanych świętych kościoła prawosławnego. Zmarł śmiercią męczeńską na rozkaz cesarza wschodniego cesarstwa rzymskiego w 304 roku w Salonikach. Do dzisiejszego dnia jest uznawany za patrona tego miasta.
 • Gabriel - Gabriel weług zapisów Biblii jest aniołem a w tradycji chrześcijańskiej aniołem wyższego rzędu (archaniołem). Występuje zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie.
 • Jan - Jan Apostoł był jednym z pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. Był najmłodszym Apostołem, jedynym, który nie zmarł śmiercią męczeńską. Był bratem Jakuba Apostoła i jednym z ewangelistów Nowego Testametu.
 • Bartłomiej - Bartłomiej Apostoł był jednym z pierwszych uczniów Chrystusa. Nazywano go także Natanael. Według tradycji chrześcijańskiej poniósł śmierć męczeńską żywcem obdarty ze skóry.
 • Chrystus Wszechwładca - Na szczycie obręczy korony znajdują się frontony. Między nimi, w części czołowej korony greckiej, znajduje się obraz Chrystusa. Podobnie jak na szczycie korony łacińskiej i tutaj Chrystus obrazowany jest jako Wszechwładca.
 • Piotr - Szymon Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa i jeden z jego pierwszych uczniów. Brat Apostoła Andrzeja. Zgodnie z tradycją kościoła katolickiego był on pierwszym biskupem Rzymu (Święty Piotr). Zmarł śmiercią męczńską w Rzymie za czasów panowania cezara Nerona.
 • Andrzej - Andrzej Apostoł był jednym z pierwszych uczniów Chrystuasa. Był bratem Apostoła Szymona Piotra. Według tradycji to on jako pierwszy uznał Chystusa jako Mesjasza. W 60 roku naszej ery został ukrzyżowany w mieście Patra.
 • Paweł - Święty Paweł (trzynasty Apostoł), był znaczącą postacią epoki wczesnego chrześcijaństwa. Odegrał wielką rolę w szerzeniu chrześcijaństwa na kontynencie europejskim. Z prześladowcy chrześcijan stał się męczennikiem (˝nawrócenie Pawła˝).
 • Filip - Filip Apostoł jeden z pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. Podobnie jak Apostoł Piotr i Andrzej on również urodził się w Galilei.
 • Jakub - (Starszy) Jakub Apostoł jeden z pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. Rodzony brat Apostoła Jana, zastępca Apostoła Piotra, drugi najważniejszy uczeń. Zmarł śmiercią męczeńską (zostaą ścięty mieczem).
 • Tomasz - Tomasz Apostoł, jeden z pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. To on był tym uczniem, który miał dotknąć ran Jezusa, aby uwierzyć (˝Nieufny Tomasz˝). Został zabity mieczem jednego z arcykapłanów króla Partów.
 • Michał VII (Dukas) - Michał VII (Dukas), (żył w latach 1059-1095) w latach 1071-1078 był cesarzem Imperium Bizantyjskiego. Przypuszczalnie to właśnie on wysłał obręcz korony, stanowiącą dolny element Świętej Korony, dla będącej greckiego pochodzenia żony węgierskiego króla Gejzy I.
 • Chrystus Wszechwładca - Cztery złote pasy złoczone są na szczycie centralną, czterokątną blaszką, na której widoczny jest Chrystus. Przedstawienie Jezusa Chrystusa jako władcę Wszechświata podkreśla jego boskość, ponieważ w Biblii określenie to odnosi się do wszechmogącego Pana Boga.

Święta Korona

Święta Korona jest jedną z najdawniej używanych europejskich koron monarszych. Należy do najważniejszych symboli państwowości Węgier. Stała się koroną panujących monarchów węgierskich nie za czasów Stefana I, ale najprawdopodobniej dopiero od XII wieku. Mianem Świętej Korony została określona po raz pierwszy w dokumencie króla Beli IV, pochodzącego z 1256 roku. Korona składa się dwóch części. Dolna obręcz (korona grecka: corona graeca) wykonana została w Bizancjum, otrzymała ją najprawdopodobniej żona króla Gejzy I. Górna część (korona łacińska: corona latina) nie pełniła żadnej niezależnej funkcji. Obie części zostały zespolone najprawdopodobniej za czasów króla Beli III. Krzyż znajdujący się na jej szczycie mógł być dodany w XVI wieku (a jego uszkodzenie może pochodzić z wieku XVII).
Korona grecka jest przyozdobiona emaliowanymi plakietkami, drogocennymi kamieniami, perłami i wisiorkami. Na szczycie obręczy znajdują się półprzezroczyste plakietki. Na czterech szerokich, złotych pasach znajduje się łącznie 8 emaliowanych obrazków i 60 prawdziwych pereł. Pasy połączone są na szczycie jedną centralną płytką w kształcie czworokąta. Umieszczono na niej wizerunek Chrystusa i 12 pereł.

Berło

 • złoty sztyft
 • ozdobna drewniana laska
 • kula z kryształu górskiego

˝Laska sprawiedliwości˝

Berło jest symbolem orzecznictwa, wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa. Jest ono prastarym, pochodzącym ze wschodu atrybutem najwyższej władzy. Berło, które stało się jednym z węgierskich insygniów koronacyjnych, zastąpiło Włócznię Św. Stefana.
Berło zwieńczone jest okrągłą gałką wykonaną z kryształu górskiego (która, według niektórych źródeł jest trzecim na świecie największym przewierconym kryształem), osadzoną w złotym sztyfcie, u dołu zakończona bogato zdobioną drewianą rękojeścią. Trzy lwy wyryte na kuli symbolizują władzę królewską.
Sposób obróbki wskazuje na to, że klejnot mógł być wykonany w IX wieku. Św. Stefan otrzymał go najprawdopodobniej w prezencie od swojego szwagra, Henryka, cesarza niemieckiego.

Jabłko królewskie

 • czterokrotnie cięta tarcza z herbem dynastii Arpadów i Andygawenów
 • krzyż patriarchalny
 • złota kula

˝Owoc królestwa˝

Jabłko królewskie jest symbolem pełni władzy monarszej. Do atrybutów koronacyjnych zostało zaliczone stosunkowo późno.
Jabłko zostało wykonane z pozłacanego srebra. Ponieważ zostało ono złożone z dwóch półkuli, dlatego ma nieregularny kształt kulisty (największy pionowy przekrój wynosi 7,9 cm, poziomy natomiast 8,9 cm). Jego łączna wysokość wraz z patriarchalnym krzyżem, nałożonym najprawdopodobniej w późniejszym okresie, wynosi 16 cm. Na jego boku widoczna jest czterokrotnie cięta tarcza, ozdobiona również herbami dynastii Arpadów i Andygawenów. Z tego powodu właśnie przypuszcza się, że jabłko mogło być wykonane w XIV wieku.

Miecz koronacyjny

 • pochwa miecza
 • proste ostrze
 • jelec
 • rękojeść (czerwony aksamit)
 • głowica

˝Miecz koronacyjny˝

Miecz oznaczał obowiązek obrony państwa. Był on istotnym elementem ceremonii koronacyjnych i odgrywal w nich swoją rolę dwukrotnie. Po raz pierwszy po namaszczeniu (przed nałożeniem korony), a po raz drugi w ostatnim akcie koronacyjnego ceremoniału, gdy monarcha wjeżdżał konno na królewski pagórek i przecinał nim powietrze na cztery strony świata. (Tego ostatniego nie mogła uniknąć nawet ubrana w ozdobne szaty Maria Teresa).
Miecz ceremonialny, który możemy dzisiaj podziwiać jest najmłodszym spośród wszystkich insygniów koronacjnych. Najprawdopodobniej został on wykonany na początku XVI wieku w Wenecji. (Miecz uznawany za własność Św. Stefana, można obejrzeć w Pradze, w katedrze Św.Wita). Ostrze miecza jest proste, szeroki jelec rękojeści zagina się po obydwu stronach. Czerwona, aksamitna rękojeść wzmocniona jest złoconą okładziną i zakończona zaokrągloną głowicą. Ozdoby mają cechy stylu renesansowego.

Płaszcz koronacyjny

 • napis na otoku
 • napis
 • Chrystus
 • Gizella
 • Święty Stefan
 • święci i męczennicy
 • apostołowie
 • haft - Jedwabną i złotą nicią
 • kołnierz - Motywy słoni i zwierzęta
 • anioły
 • Maryja Dziewica
 • tkanina jedwabna
 • prorocy

Szata liturgiczna na ramionach królów

Płaszcz koronacyjny jest najstarszym spośród insygniów koronacyjnych. Znajdujące się na nim napisy wskazują na to, że pierwotnie był on szatą liturgiczną o kształcie dzwonu. Święty Stefan i królowa Gizella w 1031 roku podarowali ją budowanej wówczas w Stołecznym Białogrodzie bazylice pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Szata została wykonana najprawdopodobniej w klasztorze sióstr w Veszprém. Według legendy królowa osobiście brała udział w jej przygotowaniu. Z pewnością już w okresie panowania królów mieszanych dynastii używano go podczas ceremonii koronacyjnych.

Jedwabna tkanina pochodzenia bizantyjskiego zdobiona była obrazami i napisami haftowanymi złotymi i jedwabnymi nićmi. Na ozdobnym hafcie znajdują się gwiazdy i czterolistny kwiat (lub róża). Część kołnierza, na którym widoczne są haftowane i wyszywane perłami motywy słoni i innych zwierząta, została doszyta w XII wieku.

Klejnoty koronacyjne

Węgierskie insygnia koronacyjne wprawadzano do ceremonii koronacyjnych w różnych okresach.

Najważniejszym spośród nich była Święta Korona, będąca jedną z oznak państwowości węgierskiej, i której pochodzenie do dnia dzisiejszego jest przedmiotem sporów. Była ona także jednym z głównych symboli władzy średniowiecznych monarchów. Święta Korona jest jedną z najdawniej używanych europejskich koron monarszych i stała się ona koroną węgierskich władców nie za czasów króla Stefana I, a dopiero od XII wieku. Po raz pierwszy została określona mianem Świętej Korony w dokumencie pochodzącym z okresu panowania króla Beli IV, z 1256 roku.

Płaszcz jest najstarszym spośród insygniów koronacyjnych. Według znajdujących się na nim napisów pierwotnie był on szatą liturgiczną wykonaną w kształcie dzwonu. W 1031 roku Święty Stefan wraz z królową Gizellą podarowali ją budowanej właśnie bazylice pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Székesfehérvár (Stołecznym Białogrodzie). Była ona używana podczas ceremonii koronycyjnych już za czasów mieszanych dynastii.

Berło to symbol orzecznictwa, wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa. Jest ono prastarym, pochodzącym ze wschodu atrybutem najwyższej władzy. Berło, które stało się jednym z węgierskich insygniów koronacyjnych, zastąpiło Włócznię Św. Stefana.

Jabłko królewskie było symbolem pełni władzy panującego. Stosunkowo późno stało się insygniem koronacyjnym.

Miecz ceremonialny, który możemy dzisiaj oglądać, jest najmłodszym spośród wszystkich insygniów koronacjnych. Został wykonany najprawdopodobniej w Wenecji na początku XVI wieku.

Król Węgier

 • Święta Korona
 • berło
 • płaszcz koronacyjny
 • jabłko królewskie
 • miecz koronacyjny

Święta Korona

Święta Korona to jeden z najważniejszych symboli państwowości Węgier. Ten klejnot koronacyjny jest jednym z najstarszych, używanych w Europie koron. Od XII wieku na Węgrzech tylko tą koroną można było koronować panujących władców.

Według najbardziej prawdopodobnej teorii Święta Korona pierwotnie była dwoma osobnymi przedmiotami. Starszym elementem korony jest dolna obręcz, która została wykonana przypuszczalnie w XI wieku. Górną część korony, wykonaną z krzyżujących się kabłąków, zespolono z dolną obręczą w dosyć prosty sposób w XII wieku, za czasów panowania króla Beli III.

Krzyż na jej szczycie mógł być umieszczony w XVI wieku. Skrzywienie krzyża i inne uszkodzenia korony mogły nastąpić w XVII wieku.

Koronną obręcz najprawdopodobniej przysłał cesarz bizantyjski, Michał VII (Dukas) dla będącej greckiego pochodzenia żony króla Gejzy I. Szerokość obręczy, zwanej również grecką koroną, wynosi 52 mm, jej przekrój natomiast to 20,5 cm. Zdobią ją obrazki emaliowane z wizerunkami aniołów i świętych, kamienie szlachetne, perły i wisiorki. Na jej szczycie znajduje się rząd łukowatych plakietek, na których w części czołowej widoczny jest Jezus, a w części tylnej cesarz bizantyjski, Michał. Górną część korony nazywają również koroną łacińską z powodu napisów łacińskich znajdujących się na emaliowanych obrazkach. Każdy z czterech złotych pasów ma szerokość 5,2 cm, a połączono je ze sobą centralną czworokątną blaszką, na której widoczny jest wizerunek Chrystusa. Oprócz postaci Chrystusa Wszechwładnego umieszczono na pasach jeszcze siedem emaliowanych obrazków z wizerunkami apostołów. Na środkowej, górnej blaszce znajduje się 12 pereł a na koronie łacińskiej łącznie 72 prawdziwe perły. Pierwsza liczba symbolizuje dwunastu apostołów a druga liczbę uczniów Jezusa.

Wierzchołek korony ozdabia legendarnie przekrzywiony krzyż. Umieszczając go brutalnie przebito górną, obrazującą Jezusa blaszkę. W XVII wieku próbowano naprawić uszkodzenia korony. Nie udało się jednak wyprostować zgniecionego emaliowanego obrazka, tak więc krzyż pozostał przekrzywiony.

Na przestrzeni wieków dzieje Świętej Korony obfitowały w niezwykłe wydarzenia. W burzliwych okresach historii korona była wielokrotnie porywana, gubiona i ukrywana. Jej los zmienił się na lepsze w 1978 roku. Wtedy wróciła z USA na Węgry (ponownie). Zgodnie z I ustawą z 2000 roku, od 1 stycznia 2000 roku można ją oglądać w budynku Parlamentu w sali pod kopułą. Armia Węgierska ma obowiązek jej protokolarnej ochrony.

Powiązane treści

Średniowieczny chrześcijański król

Chrześcijańscy władcy siedzący na tronie z koroną na głowach, trzymający w dłoniach insygnia królewskie, byli charakterystycznymi postaciami średniowiecza.

Aldehyd octowy (etanal) (CH₃CHO)

Przedstawiciel aldehydów, będący ważnym surowcem przemysłowym i produktem pośrednim.

Chan mongolski (XIII wiek)

Na czele średniowiecznego Imperium mongolskiego stał Chan.

Hierarchia średniowiecznego kościoła chrześcijańskiego (XI wiek)

Animacja prezentuje hierarchię średniowiecznego zachodniego kościoła chrześcijańskiego.

Opactwo Ojców Benedyktynów w Tihany

Opactwo Ojców Benedyktynów założył w 1055 roku król Andrzej I.

Para cesarska Habsburgów (XIX wiek)

Cesarz Franciszek Józef I i piękna Elżbieta pobrali się w Wiedniu w 1854 roku, ale ich małżeństwo niestety nie było szczęśliwe.

Perła

Niektóre muszle, w wyniku reakcji obronnej organizmu tworzą perłę, która jest wykorzystywana do wykonywania biżuterii.

Symbole, atrakcje turystyczne poszczególnych krajów

Animacja pokazuje słynne krajobrazy i formy architektoniczne poszczególnych krajów.

W armii Macieja Korwina (jazda konna)

Ciężkozbrojna jazda w armii Macieja I. stanowiła poważną siłę bojową na ówczesnych polach walki.

W armii Macieja Korwina (piechota)

Jeden z głównych trzonów znakomitej armii zaciężnej króla Macieja Korwina stanowiła piechota.

Węgierski podstęp wojskowy (IX-X wiek)

Udawanie ucieczki a następnie otoczenie wroga przez długie lata było skuteczną metodą walki, stosowaną przez koczownicze plemiona.

Cesarz bizantyński (VI wiek)

Cesarz stał na czele Imperium Bizantyńskiego, "Spadkobiercy Rzymu".

Średniowieczny cesarz chiński

Władca, charakteryzującego się ciekawą kulturą dalekowschodniego imperium, był panem życia i śmierci.

Arabski kalif (VII wiek)

Kalifowie, uznani za następców Mohameta, byli najważniejszymi religijnymi przywódcami muzułmańskimi.

Car Piotr I (Wielki)

Car starał sie zmodernizować Rosję według modelów pochodzących z zachodniej Europy.

Ludwik XIV (Król-Słońce)

Francuski monarcha absolutny, który swój przydomek zawdzięcza wystawnemu stylowi życia, był jednym z najdłużej panujących monarchów europejskich.

Przywódca Wikingów (X wiek)

Przywódcy Wikingów wybierani byli spośród członków plemienia na podstawie prawa więzów krwi lub dokonanych czynów.

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

Władca perski (V wiek p.n.e.)

Wielcy starożytni królowie perscy zasłynęli dzięki bogactwu i wielkości imperium perskiego.

Added to your cart.