Węgierski podstęp wojskowy (IX-X wiek)

Węgierski podstęp wojskowy (IX-X wiek)

Udawanie ucieczki a następnie otoczenie wroga przez długie lata było skuteczną metodą walki, stosowaną przez koczownicze plemiona.

Historia

Etykiety

podstęp, sztuczka, odwrót, wojsko, bitwa, Moc, taktyka, Węgierski, kawalerzysta, lekki kawalerzysta, ostrzał strzały, koczownik

Powiązane treści

Sceny

Węgierski podstęp wojenny

  • stojące w ukryciu odwody
  • jazda konna wroga
  • lewe skrzydło
  • zwarta kolumna
  • prawe skrzydło

Armia węgierska

  • stojące w ukryciu odwody
  • jazda konna wroga
  • lewe skrzydło
  • zwarta kolumna
  • prawe skrzydło

Przebieg bitwy

Narracja

I etap bitwy

Ważnym elementem węgierskiej taktyki wojennej był wybór miejsca do walki. Wojska węgierskie, składające się z głównej zwartej kolumny oraz lewego i prawego skrzydła, ustawiały się naprzeciw sił wroga, podczas gdy dwa inne oddziały odwodowe ukrywały się po lewej i prawej stronie pola bitwy.
Rozpoczynając bitwę, węgierska lekka jazda konna z daleka szeregi nieprzyjaciela gradem strzał, żeby następnie zetrzeć się z nimi w bezpośredniej walce. Wkrótce lewe i prawe skrzydło sił węgierskich wycofywało się, udając ucieczkę.

II etap bitwy

Wkrótce główna kolumna sił węgierskich przyłączała się do symulujących odwrót skrzydeł. Węgrzy z grzbietów koni strzelali z łuków do tyłu, mierząc w goniących ich triumfalnie przeciwników, co było nieodłącznym elementem taktyki lekkiej jazdy węgierskiej. Poruszające się szybko skrzydła węgierskiej armii zataczały półkole i okrążały wroga.

III etap bitwy

Nagle "uciekająca" główna kolumna sił węgierskich wykonywała w tył zwrot, stając twarzą w twarz do walki z przeciwnikiem, a obydwa skrzydła wojsk węgierskich, kończąc manewr okrążania nieprzyjaciela, uderzały na niego od tyłu.
Do bitwy przyłączały się ukryte dotychczas odwody Węgrów, zamykając w ten sposób wroga w zasadzce i atakując go ze wszystkich stron.
Węgrzy stopniowo miażdżyli otoczone wrogie wojska.

IV etap bitwy

Nieprzyjaciel oczywiście próbował wyrwać się z pierścienia sił węgierskich. Jeśli nawet kilku wojownikom udało się uciec z zasadzki, nie oznaczało to jednak, że ocalili swe życie. Do taktyki wojennej ludów koczowniczych należało bowiem unicestwienie uciekającego wroga, a dzięki posiadaniu szybkich koni Węgrzy zazwyczaj nie mieli z tym żadnych problemów.

Powiązane treści

Chan mongolski (XIII wiek)

Na czele średniowiecznego Imperium mongolskiego stał Chan.

Fortyfikacja w Szabolcs, Węgry

Ten ogromny fort w kształcie trójkąta był miejscem zakwaterowania przywódcy jednego z węgierskich plemion, zajmujących ziemię Basenu Karpackiego.

Opactwo w Sankt Gallen (XI wiek)

Zespół budynków klasztornych przez wiele wieków był najważniejszym opactwem zakonu benedyktynów.

Osada z czasów panowania dynastii Arpadów

Ziemianki (schronienia wykopane w ziemi) były charakterystyczne dla wiosek z czasów panowania dynastii Arpadów.

Stroje (Węgrzy zajmujący Panonię)

Stroje odzwierciedlają również styl życia i kulturę danego obszaru i regionu.

W armii Macieja Korwina (jazda konna)

Ciężkozbrojna jazda w armii Macieja I. stanowiła poważną siłę bojową na ówczesnych polach walki.

W armii Macieja Korwina (piechota)

Jeden z głównych trzonów znakomitej armii zaciężnej króla Macieja Korwina stanowiła piechota.

Węgierskie klejnoty koronacyjne

Spośród pięciu węgierskich insygniów koronacyjnych, które symbolizowały potęgę średniowiecznych władców, najbardziej znaną jest Święta Korona.

Awarowie (VIII wiek)

Awarowie w okresie VI-VIII wieku stworzyli na terenie Kotliny Panońskiej stabilne imperium.

Bitwa na równinie Mohi (11-12 kwietnia 1241.)

Miażdżąca klęska, jaką król węgierski poniósł w bitwie z hordami mongolskimi, była wynikiem wielu błędnych decyzji.

Bitwa pod Hastings (1066 r.)

Wilhelm Zdobywca, książę Normandii, w tej decydującej bitwie pokonał Anglosasów, a następnie, już jako król, umocnił swoją władzę w Anglii.

Bitwa pod Mohaczem (29 sierpnia 1526.)

Druzgocąca klęska poniesiona na równinie pod Mohaczem była wydarzeniem zamykającym średniowieczny okres historii Węgier.

Bitwa pod Warną (1444 r.)

Podczas bitwy z Turkami, która zakończyła się ogromną klęską wojsk polsko-węgierskich, życie stracił sam król Polski i Węgier, Władysław III Warneńczyk.

Strategia wojny błyskawicznej (1939-1940)

Ta skuteczna strategia opiera się na szybkim i skoordynowanym ataku różnych formacji zbrojnych.

Bitwa jutlandzka (1916 r.)

Bitwa, która toczyła się pomiędzy flotą brytyjską i niemiecką, do dnia dzisiejszego uznawana jest za największą w historii bitwę morską z udziałem krążowników.

Bitwa pod Belgradem (4-22 lipca 1456 r.)

Południowe bicie w dzwony upamiętnia jedno z legendarnych oblężeń zamku podczas bitwy pomiędzy węgierskimi a tureckimi wojskami w XV wieku.

Bitwa pod Lepanto (1571)

W tej słynnej bitwie morskiej flota osmańska poniosła druzgocącą klęskę, zadaną przez flotę Ligi Świętej.

Bitwa pod Trafalgarem (1805)

Podczas wojen napoleońskich flota angielska, pod dowództwem admirała Nelsona, pokonała flotę francusko-hiszpańską.

Dzielny ołowiany żołnierzyk

Legendarna postać bajki Hansa Christiana Andersena tym razem "ożywa" na planszy.

Topografia historyczna (bitwy - historia Węgier)

Najważniejszym zbiorem informacji o bitwach z historii Węgier jest zadanie polegające na uzupełnieniu pustej mapy.

Added to your cart.