Warstwy lasu

Warstwy lasu

Warstwowość różnych rodzajów lasów może być odmienna.

Biologia

Etykiety

layeredness, lasy deszczowe, las monsunowy, Las dębowy, las bukowy, las sosnowy, las, dżungla, Warstwa baldachim, piętro zarośli, runo leśne, drzewo, bylina, produkcja drewna, flora, Ekosystem, drzewiasty, biomy, odcień tolerancyjny, konkurencja, foki, orchidea, epifityczne, zimozielony, liściaste, opadów, roślina, biologia

Powiązane treści

Sceny

Lasy deszczowe

 • piętro koron drzew wysokich - Tworzą je wysokie na 50-60 m drzewa, których listowie nie stanowi zwartej powierzchni korony. Z powodu cienkiej warstwy gleby korzenie drzew zakorzeniają się stosunkowo płytko, nie mogąc tym samym utrzymywać drzew w stabilnej pozycji. Dlatego rozwinęły się dodatkowe korzenie podporowe drzew.
 • piętro koron drzew średnich - Tworzą zwartą pokrywę koron drzew o wyskości 20-30 m.
 • piętro koron drzew niskich - Tworzona przez zwartą pokrywę koron drzew o wysokości 10-15 m.
 • piętro zarośli - Niewiele światła dociera do poziomu zarośli zasłoniętych trzema piętrami koron drzew, dlatego zarośla tworzą rośliny, które dobrze znoszą cień.
 • runo leśne - Na piętro runa leśnego, przez trzy poziomy koron drzew, przenika niewiele światła, dlatego runo tworzą rośliny dobrze tolerujące cień, takie jak paprocie.
 • 10 m
 • Tropikalny las deszczowy

Lasy monsunowe

 • piętro koron drzew wysokich - Tworzą go najwyżej 40 metrowe drzewa liściaste.
 • piętro koron drzew niskich - Tworzą ją drzewa liściaste.
 • piętro zarośli - Przez piętro koron drzew przenika stosunkowo dużo światła, dlatego piętro zarośli jest gęste.
 • runo leśne - Przez piętro koron drzew przenika stosunkowo dużo światła, dlatego piętro runa leśnego jest gęste.
 • 10 m
 • Tropikalne lasy liściaste (las monsunowy)

Lasy dębowe

 • Dębowy las strefy umiarkowanej
 • piętro koron drzew - Dla lasów dębów bezszypułkowych typowe jest jedno piętro, a dla lasów dębowo-grabowych dwa piętra korony drzew. Są one mniej zwarte niż w lasach bukowych.
 • piętro zarośli - Jest rozwinięte dzięki luźnym koronom drzew.
 • runo leśne - Jest rozwinięte dzięki luźnym koronom drzew.
 • 10 m

Lasy bukowe

 • piętro koron drzew - Znajduje się na wysokości ok.30 m, jest zwarta, przepuszcza niewiele światła.
 • piętro zarośli - Z powodu zwartego piętra koron drzew jest ubogi.
 • runo leśne - Z powodu zwartego piętra koron drzew jest ubogi.
 • 10 m
 • Bukowy las strefy umiarkowanej

Lasy sosnowe

 • piętro koron drzew - Drzewa sięgają 30-40 m wysokości, korona drzew jest zwarta, przepuszcza niewiele światła.
 • piętro zarośli - Z powodu zwartego piętra koron drzew jest ubogi.
 • runo leśne - Z powodu zwartego piętra koron drzew jest ubogi.
 • 10 m
 • Sosnowy las strefy umiarkowanej

Biomy (diagram)

 • tropikalny las deszczowy - Ilość opadów na obszarach tropikalnych lasów deszczowych przekracza 2000 mm i może osiągać nawet 5000 mm. Tropikalne lasy deszczowe są wiecznie zielone, niezwykle bogate w różnorodne gatunki roślin. Gleba jest uboga w składniki odżywcze, gdyż pobierają je liczne rośliny, a opady je wypłukują. Trzy piętra koron drzew sprawiają, że rośliny walczą o dostęp do światła. Powrzechnie występują rośliny pnące się lub żyjące na innych drzewach, takie jak orchidee.
 • las monsunowy - Powstaje na tych obszarach strefy tropikalnej, gdzie ilość opadów rocznych wynosi w przybliżeniu od 1500 do 2000 mm. Ponieważ instnieją tam dwie pory roku, dominują drzewa liściaste. Korona drzew jest mniej zwarta niż na terenach lasów deszczowych, dlatego piętro zarośli i runa leśnego są lepiej rozwinięte.
 • sawanna drzewiasta - Występuje na ubogich w opady terenach tropikalnych. Roczna ilość opadów wynosi w przybliżeniu 200-1500 mm. Na bardziej suchych obszarach powstaje sawanna, tam gdzie częściej występują opady, charakterystyczna jest leśna, krzaczasta sawanna.
 • sawanna trawiasta
 • pustynia - Ilość opadów nie przekracza 200 mm rocznie. Przyroda jest uboga, charakterystyczne jest występowanie sukulentów, roślin dobrze znoszących suszę.
 • las deszczowy strefy umiarkowanej - Wiecznie zielone lasy występujące w strefie umiarkowanej, bogatej w opady.
 • las strefy subtropikalnej - Należy do lasów liściastych strefy umiarkowanej. Przykładami ich są lasy wawrzynowe i twardolistne.
 • las liściasty strefy umiarkowanej - Ilość opadów sięga 500 mm rocznie. Umiarkowaną strefę klimatyczną charakteryzują lasy liściaste, których skład gatunkowy zależy od klimatu.
 • step - Roczna ilość opadów na formacjach trawiastych jest poniżej 500 mm. Ta formacja roślinna w Eurazji nosi nazwę stepów, w Ameryce Południowej pampy, a w Ameryce Północnej prerii.
 • tajga - Pojawia się na obszarach zimnej umiarkowanej strefy klimatycznej. Roczna średnia temperatura wynosi ok. 0°, ilość opadów wynosi poniżej 200 mm. Zimny klimat powoduje słabe parowanie, dlatego występującym tu drzewom wystarczają niewielkie opady. W lasach tajgi rosną gatunki sosny.
 • tundra - Roczna średnia temperatura wynosi ok. -10°, jest mało opadów, i w większości roku występują one w postaci śniegu. Rosną tu niskie, przylegające do gleby rośliny o miękkich gałęziach, karłowate krzewy, mchy i porosty.
 • strefa tropikalna - Średnia roczna temperatura: 20-30°C
 • strefa umiarkowana - Średnia roczna temperatura: 0-20°C
 • strefa polarna - Średnia roczna temperatura: ‹ 0°C
 • opady
 • 2000 mm
 • 500 mm
 • 200 mm

Biomy (roślinność)

Animacja

Narracja

Tropikalne lasy deszczowe:

Na obszarach tropikalnej strefy klimatycznej, tam gdzie ilość opadów sięga od 2000 do 5000 mm i nie ma pór roku, występują tropikalne lasy deszczowe. Są to wiecznie zielone lasy, które charakteryzuje bogactwo gatunków. Gleby są ubogie w składniki odżywcze, gdyż pobiera je duża ilość roślin, a deszcze je wypłukują. Trzy piętra koron drzew sprawiają, że rośliny walczą o dostęp do światła. Do zarośli i runa dochodzi niewiele światła, dlatego występują tu rośliny dobrze znoszące cień.

Lasy monsunowe:

W strefie klimatycznej sąsiadującej ze strefą tropikalną występują lasy monsunowe. Obszary te charakteryzują opady poniżej 2000 mm rocznie i krótka pora sucha. Z powodu dwóch pór roku drzewa są liściaste. Korona drzew nie jest w pełni zwarta jak w tropikalnych lasach deszczowych, dlatego poziom zarośli i runa jest bogatszy w roślinność.

Lasy dębowe:

Na tych obszarach strefy umiarkowanej, na których roczne opady sięgają 500 mm występują lasy liściaste. Ważnym gatunkiem tych lasów są dęby. W niektórych lasach dębowych występuje jedno piętro korony, lecz poza dębami występują tu również inne gatunki drzew, które mogą tworzyć niższe poziomy koron drzew. Luźne listowie koron drzew dębowych przepuszcza stosunkowo dużą ilość światła, dlatego poziom zarośli i runa jest bogaty w roślinność.

Lasy bukowe:

Na chłodniejszych obszarach rzeczywistej strefy umiarkowanej, a więc na obszarach górzystych, na wysokości ok.600-800 m, występują lasy bukowe. Korona tych drzew znajduje się na wysokości 30 metrów, jest ona stosunkowo zwarta, przepuszcza niewiele światła. Drzewa walczące o dostęp do światłasmukłe, rosną pionowo ku górze. Warstwa zarośli i runa leśnego jest uboga, tworzona przede wszystkim przez rośliny dobrze znoszące cień, oraz wiosenne rośliny cebulowe, które kwitną jeszcze przed pojawieniem się listowia.

Lasy iglaste:

Umiarkowaną strefę zimną charakteryzują wiecznie zielone lasy iglaste. Drzewa sięgają wysokości 30-40 m, mają zwartą koronę drzew, która przepuszcza niewielkie ilości światła. Ilość składników odżywczych zawartych w glebie jest niska, ponieważ zimny klimat i duża zawartość wosku i żywicy w igłach spowalnia działanie bakterii i grzybów w procesie produkcji próchnicy. Warstwy zarośli i runa leśnego są ubogie z powodu ubogiej w składniki odżywcze gleby i znacznego zacienienia.

Biomy

Na obydwu półkulach Ziemi można rozróżnić strefę tropikalną, umiarkowaną i polarną.
Strefa tropikalna rozciąga się w okolicach Równika pomiędzy zwrotnikiem Raka a Koziorożca. Strefa umiarkowana leży pomiędzy zwrotnikami a kołami polarnymi, rozróżniamy tu klimat umiarkowany ciepły, rzeczywisty i chłodny. Klimat polarny występuje za kołem polarnym.

Pustynie w strefie tropikalnej i umiarkowanej, wraz ze wzrostem ilości opadów w ciągu roku, przechodzą w tereny trawiaste, a te w lasy. Podążając dalej w kierunku klimatu polarnego, przy coraz mniejszej ilości opadów, pojawiają się obszary trawiaste i lasy. Powodem tego jest mniejsze parowanie i dlatego mniejsza ilość opadów jest wystarczająca dla rosnących tam roślin.

W strefie klimatu tropikalnego roczna ilość opadów może wynosić nawet 5000 mm. Wraz ze zmniejszającymi się opadami tropikalne lasy deszczowe przechodzą w lasy monsunowe, a następnie w drzewiaste i trawiaste sawanny, a tam, gdzie roczne opady wynoszą poniżej 200 mm, powstają pustynie.

W strefie klimatu umiarkowanego, tam gdzie występują największe opady, spotykamy lasy deszczowe strefy umiarkowanej. W ciepłej strefie umiarkowanej, w miarę zmniejszających się opadów, przechodzą one w wiecznie zielone lasy subtropikalne (lasy wawrzynowe i twardolistne). W rzeczywistej strefie umiarkowanej, wraz z malejącymi opadami, pojawiają się lasy liściaste, a potem stepy trawiaste. Ta formacja roślinna w Eurazji nosi nazwę stepów, w Ameryce Południowej pampy, a w Ameryce Północnej prerii. Na najsuchszych terenach powstają pustynie strefy umiarkowanej.

Lasy tajgi, występujące w chłodnej strefie umiarkowanej, są lasami iglastymi, zajmującymi największą powierzchnię Ziemi.

W strefie polarnej występują tundry, porośnięte machami, porostami i karłowatymi zaroślami.
Oddalając się od kół polarnych w kierunku biegunów spotykamy tereny pokryte wiecznym śniegiem, na których rośliny wyższych rzędów nie są w stanie przeżyć.

Powiązane treści

Strefy klimatyczne

Na naszej planecie można zaobserwować strefy geograficzne, strefy klimatyczne i powiązane z nimi strefy roślinne.

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Nisza

Nisza to abstrakcyjne pojęcie charakteryzujące potrzeby organizmów żywych i populacji w ekosystemie.

Dąb

Na przykładzie dębu możemy zaobserwować zmiany następujące w wegetacji drzewa w różnych porach roku.

Kasztanowiec

Dzięki tej animacji poznamy zmiany zachodzące w kasztanowcu podczas czterech pór roku.

Mamutowiec olbrzymi

Organizm żywy posiadający największą masę na Ziemi.

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Sosna zwyczajna

Najbardziej pospolity na świecie gatunek drzewa iglastego. Gatunek rdzenny w Eurazji.

Zmiana pór roku (poziom średni)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt padania promieni słonecznych.

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Grzyb kapeluszowy

Grzybnia grzybów kapeluszowych powstaje z zarodników powstałych ze strzępków.

Jeż

Jeż wschodni zwija się w kłębek, wykorzystując swoje kolce do obrony.

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi oznakowania.

Porównanie grzybów jadalnch i grzybów trujących

Niektóre grzyby mogą powodować śmiertelne lub zagrażające życiu zatrucia, inne natomiast są ważnym źródłem pożywienia.

Systematyka gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały macierzystej i wilgotności.

A6M Zero (Japonia, 1940)

Jednym z legendarnych uczestników II wojny światowej był samolot japoński, przez alianckich pilotów zwany "Zero".  

Cykl rozwojowy mchów i paprotników

Animacja porównuje cykl rozwojowy mchów i paprotników, pomaga zrozumieć cykl rozwojowy innych roślin.

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat naszej Ziemi.

Wiosenne rośliny cebulowe

Animacja pozwala nam poznać budowę tulipana, narcyza i krokusa.

Zmiana pór roku (poziom podstawowy)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu planety Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt pochylenia promieni słonecznych.

Added to your cart.