Warstwy lasu

Warstwy lasu

Warstwowość różnych rodzajów lasów może być odmienna.

Biologia

Etykiety

layeredness, lasy deszczowe, las monsunowy, Las dębowy, las bukowy, las sosnowy, las, dżungla, Warstwa baldachim, piętro zarośli, runo leśne, drzewo, bylina, produkcja drewna, flora, Ekosystem, drzewiasty, biomy, odcień tolerancyjny, konkurencja, foki, orchidea, epifityczne, zimozielony, liściaste, opadów, roślina, biologia

Powiązane treści

Sceny

Lasy deszczowe

Lasy monsunowe

Lasy dębowe

Lasy bukowe

Lasy sosnowe

Biomy (diagram)

Biomy (roślinność)

Animacja

Narracja

Tropikalne lasy deszczowe:

Na obszarach tropikalnej strefy klimatycznej, tam gdzie ilość opadów sięga od 2000 do 5000 mm i nie ma pór roku, występują tropikalne lasy deszczowe. Są to wiecznie zielone lasy, które charakteryzuje bogactwo gatunków. Gleby są ubogie w składniki odżywcze, gdyż pobiera je duża ilość roślin, a deszcze je wypłukują. Trzy piętra koron drzew sprawiają, że rośliny walczą o dostęp do światła. Do zarośli i runa dochodzi niewiele światła, dlatego występują tu rośliny dobrze znoszące cień.

Lasy monsunowe:

W strefie klimatycznej sąsiadującej ze strefą tropikalną występują lasy monsunowe. Obszary te charakteryzują opady poniżej 2000 mm rocznie i krótka pora sucha. Z powodu dwóch pór roku drzewa są liściaste. Korona drzew nie jest w pełni zwarta jak w tropikalnych lasach deszczowych, dlatego poziom zarośli i runa jest bogatszy w roślinność.

Lasy dębowe:

Na tych obszarach strefy umiarkowanej, na których roczne opady sięgają 500 mm występują lasy liściaste. Ważnym gatunkiem tych lasów są dęby. W niektórych lasach dębowych występuje jedno piętro korony, lecz poza dębami występują tu również inne gatunki drzew, które mogą tworzyć niższe poziomy koron drzew. Luźne listowie koron drzew dębowych przepuszcza stosunkowo dużą ilość światła, dlatego poziom zarośli i runa jest bogaty w roślinność.

Lasy bukowe:

Na chłodniejszych obszarach rzeczywistej strefy umiarkowanej, a więc na obszarach górzystych, na wysokości ok.600-800 m, występują lasy bukowe. Korona tych drzew znajduje się na wysokości 30 metrów, jest ona stosunkowo zwarta, przepuszcza niewiele światła. Drzewa walczące o dostęp do światłasmukłe, rosną pionowo ku górze. Warstwa zarośli i runa leśnego jest uboga, tworzona przede wszystkim przez rośliny dobrze znoszące cień, oraz wiosenne rośliny cebulowe, które kwitną jeszcze przed pojawieniem się listowia.

Lasy iglaste:

Umiarkowaną strefę zimną charakteryzują wiecznie zielone lasy iglaste. Drzewa sięgają wysokości 30-40 m, mają zwartą koronę drzew, która przepuszcza niewielkie ilości światła. Ilość składników odżywczych zawartych w glebie jest niska, ponieważ zimny klimat i duża zawartość wosku i żywicy w igłach spowalnia działanie bakterii i grzybów w procesie produkcji próchnicy. Warstwy zarośli i runa leśnego są ubogie z powodu ubogiej w składniki odżywcze gleby i znacznego zacienienia.

Biomy

Na obydwu półkulach Ziemi można rozróżnić strefę tropikalną, umiarkowaną i polarną.
Strefa tropikalna rozciąga się w okolicach Równika pomiędzy zwrotnikiem Raka a Koziorożca. Strefa umiarkowana leży pomiędzy zwrotnikami a kołami polarnymi, rozróżniamy tu klimat umiarkowany ciepły, rzeczywisty i chłodny. Klimat polarny występuje za kołem polarnym.

Pustynie w strefie tropikalnej i umiarkowanej, wraz ze wzrostem ilości opadów w ciągu roku, przechodzą w tereny trawiaste, a te w lasy. Podążając dalej w kierunku klimatu polarnego, przy coraz mniejszej ilości opadów, pojawiają się obszary trawiaste i lasy. Powodem tego jest mniejsze parowanie i dlatego mniejsza ilość opadów jest wystarczająca dla rosnących tam roślin.

W strefie klimatu tropikalnego roczna ilość opadów może wynosić nawet 5000 mm. Wraz ze zmniejszającymi się opadami tropikalne lasy deszczowe przechodzą w lasy monsunowe, a następnie w drzewiaste i trawiaste sawanny, a tam, gdzie roczne opady wynoszą poniżej 200 mm, powstają pustynie.

W strefie klimatu umiarkowanego, tam gdzie występują największe opady, spotykamy lasy deszczowe strefy umiarkowanej. W ciepłej strefie umiarkowanej, w miarę zmniejszających się opadów, przechodzą one w wiecznie zielone lasy subtropikalne (lasy wawrzynowe i twardolistne). W rzeczywistej strefie umiarkowanej, wraz z malejącymi opadami, pojawiają się lasy liściaste, a potem stepy trawiaste. Ta formacja roślinna w Eurazji nosi nazwę stepów, w Ameryce Południowej pampy, a w Ameryce Północnej prerii. Na najsuchszych terenach powstają pustynie strefy umiarkowanej.

Lasy tajgi, występujące w chłodnej strefie umiarkowanej, są lasami iglastymi, zajmującymi największą powierzchnię Ziemi.

W strefie polarnej występują tundry, porośnięte machami, porostami i karłowatymi zaroślami.
Oddalając się od kół polarnych w kierunku biegunów spotykamy tereny pokryte wiecznym śniegiem, na których rośliny wyższych rzędów nie są w stanie przeżyć.

Powiązane treści

Strefy klimatyczne

Na naszej planecie można zaobserwować strefy geograficzne, strefy klimatyczne i powiązane z nimi strefy roślinne.

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Nisza

Nisza to abstrakcyjne pojęcie charakteryzujące potrzeby organizmów żywych i populacji w ekosystemie.

Dąb

Na przykładzie dębu możemy zaobserwować zmiany następujące w wegetacji drzewa w różnych porach roku.

Kasztanowiec

Dzięki tej animacji poznamy zmiany zachodzące w kasztanowcu podczas czterech pór roku.

Mamutowiec olbrzymi

Organizm żywy posiadający największą masę na Ziemi.

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Sosna zwyczajna

Najbardziej pospolity na świecie gatunek drzewa iglastego. Gatunek rdzenny w Eurazji.

Zmiana pór roku (poziom średni)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt padania promieni słonecznych.

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Grzyb kapeluszowy

Grzybnia grzybów kapeluszowych powstaje z zarodników powstałych ze strzępków.

Jeż

Jeż wschodni zwija się w kłębek, wykorzystując swoje kolce do obrony.

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi oznakowania.

Porównanie grzybów jadalnch i grzybów trujących

Niektóre grzyby mogą powodować śmiertelne lub zagrażające życiu zatrucia, inne natomiast są ważnym źródłem pożywienia.

Systematyka gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały macierzystej i wilgotności.

A6M Zero (Japonia, 1940)

Jednym z legendarnych uczestników II wojny światowej był samolot japoński, przez alianckich pilotów zwany "Zero".  

Cykl rozwojowy mchów i paprotników

Animacja porównuje cykl rozwojowy mchów i paprotników, pomaga zrozumieć cykl rozwojowy innych roślin.

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat naszej Ziemi.

Wiosenne rośliny cebulowe

Animacja pozwala nam poznać budowę tulipana, narcyza i krokusa.

Zmiana pór roku (poziom podstawowy)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu planety Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt pochylenia promieni słonecznych.

Added to your cart.