Wahadło torsyjne

Wahadło torsyjne

Wielkość momentu siły mierzona jest poprzez skręcenie drutu wahadła.

Fizyka

Etykiety

Wahadło torsyjne, nić skrętna, Coulomb, Cavendish, Eötvös, stałą grawitacji, siła przyciągania elektrycznego, powaga, grawitacja, moment obrotowy, Moc, masa, ładować, masa bezwładna, masa grawitacyjna, skręcenie, wahadło, teleskop, złoże rud, Kaucja oleju, Mechanika, pokrętny, fizyka

Powiązane treści

Sceny

Wahadła torsyjne

 • Wahadło Coulomba - Wahadło torsyjne skonstruowane przez Charlesa Coulomba (1736-1806) służyło pomiarom oddziaływań elektrostatycznych.
 • Wahadło Cavendisha - Wahadło torsyjne skonstruowane przez Henrego Cavendisha (1731-110) służyło pomiarom oddziaływań grawitacyjnych.
 • Wahadło Eötvösa - Wahadło torsyjne skonstruowane przez Leonarda Eötvösa (1848-1919) służyło pomiarom oddziaływań grawitacyjnych. Wykorzystywane było przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i rud jak również do odwzorowywania podziemnych form geologicznych. Przy pomocy wahadła skrętnego Eötvös ze stosunkowo dużą dokładnością udowodnił równość pomiędzy masą grawitacyjną a bezwładnościową, co jest jedną z podstaw ogólnej teorii względności Einsteina.

Wahadło Coulomba
Wahadło torsyjne skonstruowane przez Charlesa Coulomba (1736-1806) służyło pomiarom oddziaływań elektrostatycznych.

Wahadło Cavendisha
Wahadło torsyjne skonstruowane przez Henrego Cavendisha (1731-110) służyło pomiarom oddziaływań grawitacyjnych.

Wahadło Eötvösa
Wahadło torsyjne skonstruowane przez Leonarda Eötvösa (1848-1919) służyło pomiarom oddziaływań grawitacyjnych. Wykorzystywane było przy poszukiwaniach złóż ropy naftowej i rud, jak również do odwzorowywania podziemnych form geologicznych. Przy pomocy wahadła skrętnego Eötvös ze stosunkowo dużą dokładnością udowodnił równość pomiędzy masą grawitacyjną a bezwładnościową, co jest jedną z podstaw ogólnej teorii względności Einsteina.

Whadło Coulomba

 • próbne ładowanie - Jeśli zwiększamy ładunek, nić torsyjna skręca się w większym stopniu.
 • nić skrętna - Nić torsyjna skręca się na skutek działania sił przyciągania i odpychania. Podczas silniejszego oddziaływania Gdy oddziałuje większa siła, stan równowagi powraca przy silniejszym skręceniu nici, dlatego pomiar skręcenia pozwala zmierzyć siłę oddziaływania.
 • naładowana kula miedziana

Wahadło torsyjne skonstruowane przez Charlesa Coulomba (1736-1086) służy do pomiarów oddziaływań elektrostatycznych. Na skutek oddziaływań elektrostatycznych nić skrętna obraca się, w wyniku czego powstaje proporcionalne natężenie torsyjne.
Nić skrętna powraca do położenia równowagi, gdy natężenie torsyjne wyrówna moment siły powstający w wyniku oddziaływań elektrostatycznych. Gdy oddziałuje większa siła, stan równowagi powraca przy silniejszym skręceniu nici, dlatego pomiar skręcenia pozwala zmierzyć siłę oddziaływania.

Whadło Cavendisha

 • nić skrętna - Na skutek oddziaływania siły przyciągania grawitacyjnego pomiędzy kulami nić torsyjna skręca się, naprężenie jest proporcionalne do skrętu. Podczas silniejszego oddziaływania Gdy oddziałuje większa siła, stan równowagi powraca przy silniejszym skręceniu nici. Stopień skrętu wskazuje na siłę oddziaływania i przy znajomości masy można określić wartość stałej grawitacji.
 • teleskop - Przez niego obserwujemy skręt wahadła.
 • spoglądając w lornetkę

Wahadło torsyjne skonstruowane przez Henrego Cavendisha (1731-1810) służyło pomiarom oddziaływań grawitacyjnych.

Na skutek oddziaływań sił grawitacyjnych nić skrętna obraca się, w wyniku czego powstaje natężenie torsyjne. Nić skrętna powraca do położenia równowagi gdy natężenie torsyjne wyrówna moment siły powstający w wyniku oddziaływań grawitacyjnych. Gdy oddziałuje większa siła, stan równowagi powraca przy silniejszym skręceniu nici, dlatego pomiar skręcenia pozwala zmierzyć siłę oddziaływania. Przy pomocy wagi skręceń można określić wartość stałej grawitacji, która w przybliżeniu wynosi 6,67 ∙ 10⁻¹¹ (N ∙ m²)/kg².

Wahadło Eötvösa

 • teleskop - Przy jego pomocy możemy stwierdzić skręt nici torsyjnej a wraz z nią lustra. Przy skręcie lustra poruszy się obraz skali.
 • skala - Skala odbija się w lustrze, które odbija je w teleskopie. Podczas skrętu nici torsyjnej lustro obraca się, a obraz skali widoczny w teleskopie porusza się.
 • lustro - Skręt nici torsyjnej powoduje obracanie się lustra, które zmienia kąt padania promienia światła. Z tego powodu obraz skali poruszy się, co będzie można odczytać przy pomocy teleskopu.
 • nić skrętna - W wyniku zmian przestrzennych pola grawitacji i "ich nierówności", na obydwa ciężarki działają różne siły. Nić torsyjna wykonana z platyny i irydu skręca się, w wyniku czego powstaje moment siły, proporcionalny do przemieszczenia kątowego. Nić skrętna powraca do położenia równowagi, gdy natężenie torsyjne wyrówna moment siły. Na podstawie pomiaru skręcenia można wnioskować proporcje sił oddziałujących na ciężarki.

Wahadło Eötvösa, o którym Leonard Eötvös (1848-1919) sam pisał: "Wahadło Coulomba w szczególnej formie, tylko tyle", było niezwykle delikatnym, precyzyjnym udoskonaleniem wcześniejszych wahadeł torsyjnych. Całkiem niewielki skręt platynowej nici torsyjnej jest odczuwalny dzięki umocowanemu na nici lustru. Przesunięcie się wahadła wywoływane jest przez różnice gęstości skorupy ziemskiej, dlatego wahadło Eötvösa przez długi okres czasu było szeroko stosowane w poszukiwaniach złóż rud i ropy naftowej. Wahadło Eötvösa może być wykorzystane do określenia związku masy grawitacyjnej i bezwładnościowej. Dokładne badania Loranda Eötvösa z dużą dokładnością potwierdziły, że obie te masy są sobie równe. Tym samym Eötvös dostarczył istotne dane pomiarowe dla ogólnej teorii względności Einsteina.

Animacja

Narracja

Wahadło trosyjne skonstruowane przez Charlesa Augustina de Coulomba służy do pomiarów oddziaływań elektrostatycznych.
Na skutek oddziaływań elektrostatycznych nić skrętna obraca się, w wyniku czego powstaje proporcionalne natężenie torsyjne.
Nić skrętna powraca do położenia równowagi, gdy natężenie torsyjne wyrówna moment siły powstający w wyniku oddziaływań elektrostatycznych. Gdy oddziałuje większa siła, stan równowagi powraca przy silniejszym skręceniu nici, dlatego pomiar skręcenia pozwala zmierzyć siłę oddziaływania.

Wahadło torsyjne skonstruowane przez Henrego Cavendisha służyło pomiarom oddziaływań grawitacyjnych.

Na skutek oddziaływań sił grawitacyjnych nić skrętna obraca się, w wyniku czego powstaje natężenie torsyjne. Nić skrętna powraca do położenia równowagi, gdy natężenie torsyjne wyrówna moment siły powstający w wyniku oddziaływań grawitacyjnych. Gdy oddziałuje większa siła, stan równowagi powraca przy silniejszym skręceniu nici, dlatego pomiar skręcenia pozwala zmierzyć siłę oddziaływania. Przy pomocy wagi skręceń można określić wartość stałej grawitacji, która w przybliżeniu wynosi 6,67 ∙ 10⁻¹¹ (N ∙ m²)/kg².

Wahadło Eötvösa, o którym Leonard Eötvös sam pisał: "Wahadło Coulomba w szczególnej formie, tylko tyle", było niezwykle delikatnym, precyzyjnym udoskonaleniem wcześniejszych wahadeł torsyjnych.
Całkiem niewielki skręt platynowej nici torsyjnej jest odczuwalny dzięki umocowanemu na nici lustru. Przesunięcie się wahadła wywoływane jest przez różnice gęstości skorupy ziemskiej, dlatego wahadło Eötvösa przez długi okres czasu było szeroko stosowane w poszukiwaniach złóż rud i ropy naftowej.
Wahadło Eötvösa może być wykorzystane do określenia związku masy grawitacyjnej i bezwładnościowej. Dokładne badania Loranda Eötvösa z dużą dokładnością potwierdziły, że obie te masy są sobie równe. Tym samym Eötvös dostarczył istotne dane pomiarowe dla ogólnej teorii względności Einsteina.

Powiązane treści

Rozwój mechaniki nieba

Animacja przedstawia prace badawcze astronomów i fizyków, które miały wpływ na nasze postrzeganie wszechświata.

Jak działa głośnik?

Głośnik za pomocą indukcji elektromagnetycznej wywołuje drgania powietrza.

Jak działa gramofon?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie gramofonu.

Jak działa radio?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie radia.

Jak działa suszarka do włosów?

Animacja prezentuje budowę i zasadę działania suszarki do włosów.

Nieważkość

Statek kosmiczny podczas orbitowania znajduje się w stanie nieważkości.

Silnik prądu stałego

Między magnesami trwałymi silnika zasilanego prądem stałym znajduje się jeden przewód (zwój), w którym płynie prąd.

Zadania z wagą

Ciekawe logiczne zadanie polegające na znalezieniu jednego odmiennego ciężaru spośród wielu identycznych.

Zasady dynamiki (prawa ruchu) Newtona

Animacja pokazuje trzy zasady dynamiki Sir Isaac Newtona, które zrewolucjonizowały mechanikę klasyczną.

Fałdowanie gór (poziom zaawansowany)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku ulegają pofałdowaniu. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Górnictwo w ​​czasie rewolucji przemysłowej

Ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na surowce rozwijającego się dynamicznie przemysłu, pod koniec XVIII wieku przemysł górniczy także zaczął się rozwijać.

Kopalnia podziemna (głębinowa)

W przeciwieństwie do kopalni odkrywkowych tu nie usuwa się warstwy powierzchniowej: złoża kopaliny użytecznej są eksploatowane w głębi ziemi, a proces...

Zasady dynamiki

Animacja prezentuje oddziaływanie sił na pojazd poruszający się na kołach i na płozach.

Działanie szybu naftowego

Urządzenie służące do wypompowania ropy naftowej na powierzchnię.

Kopalnia odkrywkowa

W przeciwieństwie do kopalni głębinowych prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, po odkryciu warstwy skalnej.

Wydobycie złota (XIX wiek)

"Wielka gorączka złota" z XIX wieku, rozpoczęła się w okolicach San Francisco, w roku 1848.

Added to your cart.