Układ nerwowy

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Biologia

Etykiety

system nerwowy, mózg, nerw czaszkowy, móżdżek, pień mózgu, nerw, rdzeń kręgowy, międzymózgowie, ganglion, czaszka, kręgosłup, człowiek, biologia

Powiązane treści

Sceny

Układ nerwowy

Elementy składowe

 • kresomózgowie - Najbardziej rozwinięta część mózgowia, to ośrodek wyższych czynności mózgu takich jak mowa, koordynacja ruchu, logiczne myślenie, pamięć, czy niektóre emocje. Dzieli się ono na dwie półkule. Zewnętrzna część kresomózgowia to kora mózgu zwana substancją szarą, pod którą znajduje się substancja biała, a w niej jądra istoty szarej.
 • nerwy czaszkowe (12 par) - Istnieją nerwy mieszane, które zbudowane są zarówno z włókien czuciowych jak i ruchowych, oraz takie, które są tylko nerwami czuciowymi lub ruchowymi.
 • móżdżek - Część mózgu odgrywająca ważną rolę w koordynacji ruchu.
 • pień mózgu - Znajdują się tutaj ośrodki czynności odruchowych, jak kasłanie, kichanie, odruch wymiotny. Odpowiada on także za kontrolowanie ciśnienia i oddchynia. Stąd wychodzą nerwy czaszkowe. Części składowe pnia mózgu to rdzeń przedłużony, most i śródmózgowie.
 • rdzeń kręgowy - Biegnie w kanale kręgowym kręgosłupa. Odchodzą od niego nerwy rdzeniowe. Niektóre refleksy, takie jak refleks bólu skóry albo ośrodek odruchu kolanowego znajdują się w rdzeniu kręgowym.
 • nerwy rdzeniowe (31 par) - Nerwy mieszane, składające się zarówno z włókien czuciowych jak i ruchowych.

Animacja

 • kresomózgowie - Najbardziej rozwinięta część mózgowia, to ośrodek wyższych czynności mózgu takich jak mowa, koordynacja ruchu, logiczne myślenie, pamięć, czy niektóre emocje. Dzieli się ono na dwie półkule. Zewnętrzna część kresomózgowia to kora mózgu zwana substancją szarą, pod którą znajduje się substancja biała, a w niej jądra istoty szarej.
 • nerwy czaszkowe (12 par) - Istnieją nerwy mieszane, które zbudowane są zarówno z włókien czuciowych jak i ruchowych, oraz takie, które są tylko nerwami czuciowymi lub ruchowymi.
 • móżdżek - Część mózgu odgrywająca ważną rolę w koordynacji ruchu.
 • pień mózgu - Znajdują się tutaj ośrodki czynności odruchowych, jak kasłanie, kichanie, odruch wymiotny. Odpowiada on także za kontrolowanie ciśnienia i oddchynia. Stąd wychodzą nerwy czaszkowe. Części składowe pnia mózgu to rdzeń przedłużony, most i śródmózgowie.
 • rdzeń kręgowy - Biegnie w kanale kręgowym kręgosłupa. Odchodzą od niego nerwy rdzeniowe. Niektóre refleksy, takie jak refleks bólu skóry albo ośrodek odruchu kolanowego znajdują się w rdzeniu kręgowym.
 • nerwy rdzeniowe (31 par) - Nerwy mieszane, składające się zarówno z włókien czuciowych jak i ruchowych.
 • mózgowie
 • międzymózgowie

Narracja

Układ nerwowy kieruje pracą naszego organizmu przy pomocy impulsów elektrycznych. Układ nerwowy dzieli się na ośrodkowy i na obwodowy układ nerwowy. Dwie części ośrodkowego układu nerwowego to mózgowie i rdzeń kręgowy.

Mózgowie znajduje się w czaszce, jego główne części to kresomózgowie, międzymózgowie, móżdżek i pień mózgu.

Obwodowy układ nerwowy tworzy 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych. Odpowiadają one za przepływ informacji pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a poszczególnymi narządami.

Powiązane treści

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Komory mózgowia i główne jądra substancji szarej

Animacja pozwala zajrzeć do wnętrza naszego mózgu.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Ośrodki mowy (mózgowa organizacja mowy)

Mowa wymaga zsynchornizowanej pracy ośrodków kory mózgowej.

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Odruchowa reakcja na ból

Odruchowa reakcja na ból jest refleksem rdzenia kręgowego, który służy ucieczce od szkodliwego bodźca.

Adrenalina (poziom zaawansowany)

Adrenalina, zwana inaczej epinyfryną jest produkowana w naszym organiźmie w sytuacji stresowej i odgrywa ważną rolę w powstawaniu reakcji "walcz-lub-uciekaj".

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie molekularnym.

Ciało człowieka - dla dzieci

Projekcja prezentuje podstawowe układy i narządy organizmu człowieka w wersji dla najmłodszych.

Ciało ludzkie (kobieta)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Daltonizm

Zaburzenie rozpoznawania barw nazywamy daltonizmem.

Gruczoły wydzielania wewnętrznego (układ wewnątrzwydzielniczy)

Gruczoły należące do układu wewnątrzwydzielniczego odpowiadają za produkcję hormonów, które następnie są wydzielane do krwioobiegu.

Komórka nerwowa, tkanka nerwowa

Komórki nerwowe to komórki wyspecjalizowane w przekazywaniu bodźców elektrycznych.

Mięśnie ramienia

Ruch kończyn odbywa się dzięki antagonistycznie działającym mięśniom zginającym i prostującym.

Przekazywanie impulsów nerwowych

Impulsy nerwowe są przekazywane z jednej komórki na drugą za pośrednictwem chemicznych i elektrycznych synapsów.

Serce

Centralna pompa układu krążenia, która podczas naszego życia kurczy się kilka miliardów razy.

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa, krwiotwórcza, chrzęstna i kostna.

Układ krążenia

Krwiobieg duży dostarcza tlenu do tkanek, a krwiobieg mały zapewnia pobranie tlenu z płuc.

Układ limbiczny

Układ limbiczny odgrywa ważną rolę w regulacji zachowań emocjonalnych i w procesach uczenia się.

Układ podwzgórzowo-przysadkowy

Podwzgórze i przysadka mózgowa są ośrodkami kierującymi naszym układem hormonalnym.

Ewolucja mózgu kręgowców

W wyniku ewolucji kręgowców zmienił się względny poziom rozwoju niektórych obszarów mózgu.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Części ciała

Animacja prezentuje głowę, korpus i części kończyn.

Części ciała

Przedstawienie części ciała człowieka na podstawie modelu anatomii mężczyzny.

Zmysł równowagi

Odczuwanie położenia głowy i przyspieszenia jej ruchu odbywa się w uchu wewnętrznym.

Added to your cart.