Układ limbiczny

Układ limbiczny

Układ limbiczny odgrywa ważną rolę w regulacji zachowań emocjonalnych i w procesach uczenia się.

Biologia

Etykiety

Układ limbiczny, emocje, Aktywność instynktowne, zachowanie, pamięć, pamięć krótkotrwała, pamięć długoterminowa, adaptacja, motywacja, poczucie radości, agresywność, tożsamość płciowa, strach, wściekłość, opuszka węchowa, zakręt obręczy, migdał, hipokamp, sklepienie, podwzgórze, mózg, rdzeń kręgowy, nagroda, Kora mózgowa, człowiek, biologia

Powiązane treści

Sceny

Układ limbiczny

Układ limbiczny jest częścią mózgu, która odgrywa ważną rolę w powstawaniu emocji i śladów pamięci. Składa się z części kory mózgowej i niektórych obszarów podkorowych. Układ limbiczny można podzielić na obwód zewnętrzny i wewnętrzny.

Obwód zewnętrzny bierze udział w regulacji zachować emocjonalnych oraz wpływa na zachowania motywacyjne; wraz z podwzgórzem stanowi centrum regulacji funkcji wegetatywnych. Funkcje wegetatywne są niezbędne w kształtowaniu emocji.

Obwód wewnętrzny jest niezbędny do przechowywania śladów pamięci. Jedną z części tego obwodu jest hipokamp, którego uszkodzenie może spowodować, że pacjent jest niezdolny do przechowywania nowych informacji w pamięci długotrwałej, nie tracąc przy tym wspomnień powstałych przed urazem. Ten obszar jest odpowiedzialny za przenoszenie śladów pamięci z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej.

Układ limbiczny

 • droga węchowa - Włókna węchowe są połączone z układem limbicznym, a zatem zapachy mogą wywoływać silne emocje i pomagać w przywoływaniu wspomnień.
 • zakręt obręczy - Wraz z zakrętem przyhipokampowym odgrywa ważną rolę w kształtowaniu emocji i zachowań.
 • zakręt przyhipokampowy - Wraz z zakrętem obręczy odgrywa ważną rolę w kształtowaniu emocji i zachowań, takich jak powstawanie gniewu i strachu.
 • ciało migdałowate - Odgrywa ważną rolę w powstawaniu niektórych emocji i w funkcjonowaniu pamięci, a także w kształtowaniu relacji społecznych, zachowań seksualnych i agresji oraz prawdopodobnie wpływa na ukształtowanie tożsamości seksualnej (heteroseksualizm/homoseksualizm).
 • hipokamp - Odgrywa zasadniczą rolę w uczeniu się. Jego uszkodzenie może spowodować niezdolność do trwałego rejestrowania nowych śladów pamięciowych.
 • sklepienie - Przenosi impulsy nerwowe do podwzgórza (a na obszarze podwzgórza do ciał suteczkowatych).
 • podwzgórze - W jego wnętrzu znajdują się dwa ciała suteczkowate, do których informacje przenoszone są przez sklepienie (fornix). Podwzgórze odgrywa ważną rolę w tworzeniu się pewnych emocji (namiętność, gniew, strach) i jest centrum układu hormonalnego. Łączy się z nim przysadka mózgowa.

Animacja

 • droga węchowa - Włókna węchowe są połączone z układem limbicznym, a zatem zapachy mogą wywoływać silne emocje i pomagać w przywoływaniu wspomnień.
 • zakręt obręczy - Wraz z zakrętem przyhipokampowym odgrywa ważną rolę w kształtowaniu emocji i zachowań.
 • zakręt przyhipokampowy - Wraz z zakrętem obręczy odgrywa ważną rolę w kształtowaniu emocji i zachowań, takich jak powstawanie gniewu i strachu.
 • ciało migdałowate - Odgrywa ważną rolę w powstawaniu niektórych emocji i w funkcjonowaniu pamięci, a także w kształtowaniu relacji społecznych, zachowań seksualnych i agresji oraz prawdopodobnie wpływa na ukształtowanie tożsamości seksualnej (heteroseksualizm/homoseksualizm).
 • hipokamp - Odgrywa zasadniczą rolę w uczeniu się. Jego uszkodzenie może spowodować niezdolność do trwałego rejestrowania nowych śladów pamięciowych.
 • sklepienie - Przenosi impulsy nerwowe do podwzgórza (a na obszarze podwzgórza do ciał suteczkowatych).
 • podwzgórze - W jego wnętrzu znajdują się dwa ciała suteczkowate, do których informacje przenoszone są przez sklepienie (fornix). Podwzgórze odgrywa ważną rolę w tworzeniu się pewnych emocji (namiętność, gniew, strach) i jest centrum układu hormonalnego. Łączy się z nim przysadka mózgowa.

Narracja

Układ limbiczny składa się z części kory mózgowej i poszczególnych obszarów podkorowych. Jest regulacyjnym centrum emocji, motywacji i funkcji wegetatywnych; odgrywa również ważną rolę w zapamiętywaniu.

Można go podzielić na obwód zewnętrzny i wewnętrzny.

Jedną z części obwodu wewnętrznego jest ciało migdałowate, które odgrywa kluczową rolę w tworzeniu się agresywnych zachowań, uczucia strachu, zachowań seksualnych i tożsamości seksualnej. Jego uszkodzenie może spowodować utratę poczucia strachu, co znacznie zmniejsza szanse na przeżycie. Stymulacja ciała migdałowatego u zwierząt doświadczalnych wywołuje ataki szału, wzrost aktywności seksualnej i agresji.
Uszkodzenie hipokampa może prowadzić do tego, że pacjent jest niezdolny do przechowywania nowych informacji w pamięci długotrwałej, nie tracąc wspomnień powstałych przed urazem. Ten obszar jest odpowiedzialny za przenoszenie śladów pamięci z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. Informacje są transportowane z hipokampa do podwzgórza przez jedno z najważniejszych połączeń śródlimbicznych, zwane sklepieniem (łac. fornix). Podwzgórze odgrywa główną rolę w koordynowaniu homeostazy, czyli zdolności utrzymywania dynamicznej stabilności wewnętrznych warunków organizmu. Odgrywa również ważną rolę w regulacji emocji i funkcji wegetatywnych, a także w tworzeniu się motywacji, takich jak głód i pragnienie.

Obwód zewnętrzny składa się z zakrętu przyhipokampowego i zakrętu obręczy. Odpowiada za regulację emocji i zachowań. Ponieważ układ limbiczny ściśle łączy się z włóknami węchowymi, zapach może generować intensywne emocje i może wspomóc przywoływanie śladów pamięciowych.

Powiązane treści

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Gruczoły wydzielania wewnętrznego (układ wewnątrzwydzielniczy)

Gruczoły należące do układu wewnątrzwydzielniczego odpowiadają za produkcję hormonów, które następnie są wydzielane do krwioobiegu.

Komórka nerwowa, tkanka nerwowa

Komórki nerwowe to komórki wyspecjalizowane w przekazywaniu bodźców elektrycznych.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Nadnercze

Nadnercze to gruczoł wydzielania wewnętrznego odpowiedzialny za regulację homestazy i za odpowiedź organizmu na stres.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Added to your cart.