Ucho, proces słyszenia

Ucho, proces słyszenia

Nasz narząd słuchu przekształca drgania powietrza w impulsy nerwowe, które następnie są przetwarzane przez mózg.

Biologia

Etykiety

słuch, ucho, narząd słuchowy, narząd zmysłu, percepcja, tonotopia, ucho środkowe, Ucho wewnętrzne, nerw słuchowy, droga słuchowa, Kora słuchowa, Kosteczki słuchowe, Ślimak, Narząd Cortiego, przewód słuchowy, trąbka słuchowa, bębenek, młot, kowadło, strzemiączko, błona Reissnera, małżowina uszna, bodziec, impuls, Kanał półkolisty, człowiek, biologia

Powiązane treści

Pytania

 • Który z nerwów czaszkowych nazywany jest nerwem statyczno-słuchowym?
 • Gdzie znajdują się kosteczki słuchowe?
 • Które dźwięki są pochłaniane u podstawy ślimaka?
 • W jakim zakresie częstotliwości zdrowe ucho człowieka jest w stanie słyszeć dźwięki?
 • Prawda czy fałsz? Na skutek drgań bodziec powstaje w trąbce słuchowej.
 • Gdzie drgania o niższej częstotliwości, pobudzające niższe dźwięki wprowadzają w drgania błonę podstawową?
 • Gdzie powstaje wrażenie słuchowe?
 • Co nie jest kosteczką słuchową?
 • Która tkanka stanowi tkankę małżowiny usznej?
 • Gdzie w uchu znajduje się ślimak?
 • Gdzie w uchu powstaje bodziec?
 • Prawda czy fałsz? Podstawa strzemiączka łączy się z owalnym okienkiem przedsionka ślimaka.
 • Prawda czy fałsz? Inna nazwa trąbki słuchowej to trąbka Eustachiusza.
 • Prawda czy fałsz? Kowadełko to zewnętrzna kosteczka słuchowa stykająca się z błoną bębenka.
 • Prawda czy fałsz? Dźwięk o danej częstotliwości generuje bodziec zawsze w tym samym miejscu ślimaka?
 • Prawda czy fałsz?Ślimak jest wypełniony płynem, który jest wprowadzany w drgania przez strzemiączko.
 • Co łączy jamę bębenkową z jamą nosogardła?
 • Co znajduje się na granicy ucha zewnętrznego i środkowego?
 • W którym płacie znajduje się ośrodek słuchu?

Sceny

Proces słyszenia

Ucho

Kosteczki słuchowe

Ślimak

Narząd Cortiego

Zasada miejsca

Animacja

Narracja

Drgnienie powietrza, dźwięk, który odczuwamy za pomocą naszego narządu słuchu. Zdrowe ucho jest w stanie odczuwać drgania pomiędzy 20 a 20 000 Hz, ale z upływem czasu lub na skutek uszkodzenia słuchu hałasem, zasięg słyszalności się zmniejsza.

Pod wpływem drgań dźwięku w uchu wewnętrznym powstaje bodziec, który nerwem słuchowym bądź przez włókna drogi słuchowej dociera do ośrodka słuchu w korze mózgowej. Odczucie dźwięku powstaje w korze mózgowej.

Fale dźwiękowe zbiera małżowina uszna i przekazuje je dalej do zewnętrznego przewodu słuchowego. Dźwięk wprowadza w drganie zamykającą przewód słuchowy błonę bębenka.

Drganie bębenka kosteczki słuchowe, młoteczek, kowadełko i strzemiączko przekazują dalej do ślimaka.

Strzemiączko przylega do okienka owalnego. Wewnątrz kostnej ścianki ślimaka znajduje się błona podstawowa, która ciągnie się do jego wierzchołka, gdzie następnie zagina się i przechodzi dalej w błonę Reissnera. To dlatego na przekroju ślimaka widoczne są trzy komory: dolna, środkowa i górna.

Ślimak wypełniony jest płynem, który wprowadzany jest w drgania przez ruch strzemiączka. Drgania o wyższej częstotliwości, które powstają na skutek wyższych dźwięków, są pochłaniane na dnie ślimaka czym wprowadzają w drganie błonę podstawową. Drgania o mniejszej częstotliwości, powstające na skutek głębszych dźwięków, wprowadzają w drgania błonę podstawową bliżej wierzchołka ślimaka. W miejscu pochłaniania dźwięku powstaje impuls nerwowy, który przekazywany jest do mózgu. W ten sposób miejsce, w którym powstał impuls koduje wysokość dźwięku. Jest to zasada miejsca.

Impuls elektryczny powstaje w narządzie Cortiego. Pod wpływem drgań rozchodzących się w ślimaku błona nakrywowa przywiera do komórek rzęsek osadzonych na błonie podstawowej, które odginają się i powstaje impuls nerwowy. W ten sposób narząd Cortiego jest w stanie przekształcić drganie w impuls elektryczny, który przez włókno nerwu słuchowego przechodzi do mózgu a następnie drogą słuchową do kory mózgowej. To w korze mózgowej powstaje odczucie słuchu.

Powiązane treści

Zapalenie ucha środkowego

Animacja prezentuje możliwe następstwa ropnego zapalenia ucha środkowego oraz jego leczenie.

Zmysł równowagi

Odczuwanie położenia głowy i przyspieszenia jej ruchu odbywa się w uchu wewnętrznym.

Nos, mechanizm węchu

Receptory węchu stymulowane materiałem zapachowym produkują impulsy elektryczne.

Odczuwanie smaku

Receptory smaku przekształcają bodźce chemiczne w bodźce elektryczne.

Oko

Jeden z naszych najważniejszych narządów. Pod wpływem światła w jego receptorach powstają bodźce elektryczne.

Tworzenie się obrazu w oku

Podczas patrzenia na większą i mniejszą odległość zmienia się uwypuklenie soczewki, co zapewnia ostrość widzenia.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Flet prosty

Flet prosty należy do instrumentów dętych z grupy areofonów wargowych.

Kości kończyn dolnych

Kości kończyn dolnych składają się z obręczy miednicznej i z samej kończyny.

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Korekcja wzroku

Korekcja krótkowzroczności lub dalekowzroczności możliwa jest za pomocą wklęsłej lub wypukłej soczewki.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Narządy zmysłów

Narządy zmysłów to narządy, które rejestrują docierające do organizmu bodźce ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego i przekazują je do mózgu w postaci...

Ośrodki mowy (mózgowa organizacja mowy)

Mowa wymaga zsynchornizowanej pracy ośrodków kory mózgowej.

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Parametry fal dźwiękowych

Ta animacja wyjaśnia najważniejsze cechy fal za pomocą fal dźwiękowych.

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Problemy z kręgosłupem

Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, które jest spowodowane przesunięciem kręgów.

Rozwój embrionalny

Animacja prezentuje rozwój ludzkiego embrionu i płodu.

Staw kolanowy

Staw kolanowy składa się z kości udowej, kości piszczelowej i rzepki kolanowej.

Added to your cart.