Ucho, proces słyszenia

Ucho, proces słyszenia

Nasz narząd słuchu przekształca drgania powietrza w impulsy nerwowe, które następnie są przetwarzane przez mózg.

Biologia

Etykiety

słuch, ucho, narząd słuchowy, narząd zmysłu, percepcja, tonotopia, ucho środkowe, Ucho wewnętrzne, nerw słuchowy, droga słuchowa, Kora słuchowa, Kosteczki słuchowe, Ślimak, Narząd Cortiego, przewód słuchowy, trąbka słuchowa, bębenek, młot, kowadło, strzemiączko, błona Reissnera, małżowina uszna, bodziec, impuls, Kanał półkolisty, człowiek, biologia

Powiązane treści

Pytania

 • Który z nerwów czaszkowych nazywany jest nerwem statyczno-słuchowym?
 • Gdzie znajdują się kosteczki słuchowe?
 • Które dźwięki są pochłaniane u podstawy ślimaka?
 • W jakim zakresie częstotliwości zdrowe ucho człowieka jest w stanie słyszeć dźwięki?
 • Prawda czy fałsz? Na skutek drgań bodziec powstaje w trąbce słuchowej.
 • Gdzie drgania o niższej częstotliwości, pobudzające niższe dźwięki wprowadzają w drgania błonę podstawową?
 • Gdzie powstaje wrażenie słuchowe?
 • Co nie jest kosteczką słuchową?
 • Która tkanka stanowi tkankę małżowiny usznej?
 • Gdzie w uchu znajduje się ślimak?
 • Gdzie w uchu powstaje bodziec?
 • Prawda czy fałsz? Podstawa strzemiączka łączy się z owalnym okienkiem przedsionka ślimaka.
 • Prawda czy fałsz? Inna nazwa trąbki słuchowej to trąbka Eustachiusza.
 • Prawda czy fałsz? Kowadełko to zewnętrzna kosteczka słuchowa stykająca się z błoną bębenka.
 • Prawda czy fałsz? Dźwięk o danej częstotliwości generuje bodziec zawsze w tym samym miejscu ślimaka?
 • Prawda czy fałsz?Ślimak jest wypełniony płynem, który jest wprowadzany w drgania przez strzemiączko.
 • Co łączy jamę bębenkową z jamą nosogardła?
 • Co znajduje się na granicy ucha zewnętrznego i środkowego?
 • W którym płacie znajduje się ośrodek słuchu?

Sceny

Proces słyszenia

 • małżowina uszna - Zbiera fale dźwiękowe i kieruje je do zewnętrznego przewodu słuchowego. Jej główną masę stanowi tkanka chrzęstna.
 • zewnętrzny przewód słuchowy - Doprowadza fale dźwiękowe do błony bębenkowej. Skóra wyścielająca przewód słuchowy wytwarza woskowinę, której zadaniem jest ochrona skóry przed uszkodzeniem i przed czynnikami chorobotwórczymi. Nadmiar woskowiny może prowadzić do powstania czopów woskowiny, które mogą powodować tymczasowe osłabienie słuchu.
 • ucho środkowe - Składa się z jamy bębenkowej i znajdujących się w niej kosteczek słuchowych. Z jamą gardła łączy je trąbka słuchowa.
 • ucho wewnętrzne - Jest organem niezbędnym dla słuchu i utrzymania równowagi.
 • nerw słuchowy - VIII nerw czaszkowy, przekazuje do mózgu impulsy słuchowe ze ślimaka. Nerw ten przekazuje również informacje odpowiadające za odczucie równowagi, przez co nazywamy go nerwem statyczno-słuchowym.
 • droga słuchowa - Kontynuacja drogi nerwu słuchowego do mózgu. Włókna nerwu poprzez wzgórze przekazują impulsy do ośrodka słuchowego.
 • ośrodek słuchowy - Korowy ośrodek znajdujący się w płacie skroniowym mózgu. Tutaj powstaje „odczucie” słuchu. W zależności od wysokości dźwięków aktywują się różne obszary.
 • trąbka słuchowa - Łączy ze sobą jamę nosową i ucho środkowe (jamę bębenkową). Tu następuje wyrównanie się ciśnienia pomiędzy jamą bębenkową a ciśnieniem zewnątrznym. Trąbka słuchowa otwiera się podczas łykania. Jeżeli zamyka się na dłużej, ciśnienie w uchu środkowym spada i powstaje uczucie zatkania uszu. Podczas zmiany ciśnienia zewnątrznego w naszym uchu coś „strzyka”, przez otwierającą się wówczas trąbkę słuchową powietrze wydostaje się z jamy bębenkowej (w przypadku niższego ciśnienia atmosferycznego) lub dostaje się do jamy bębenkowej (w przypadku wyższego ciśnienia zewnętrznego). Inna nazwa trąbki słuchowej to przewód Eustachiusza.

Ucho

 • małżowina uszna - Zbiera fale dźwiękowe i kieruje je do zewnętrznego przewodu słuchowego. Jej główną masę stanowi tkanka chrzęstna.
 • zewnętrzny przewód słuchowy - Doprowadza fale dźwiękowe do błony bębenkowej. Skóra wyścielająca przewód słuchowy wytwarza woskowinę, której zadaniem jest ochrona skóry przed uszkodzeniem i przed czynnikami chorobotwórczymi. Nadmiar woskowiny może prowadzić do powstania czopów woskowiny, które mogą powodować tymczasowe osłabienie słuchu.
 • ucho środkowe - Składa się z jamy bębenkowej i znajdujących się w niej kosteczek słuchowych. Z jamą gardła łączy je trąbka słuchowa.
 • ucho wewnętrzne - Jest organem niezbędnym dla słuchu i utrzymania równowagi.
 • nerw słuchowy - VIII nerw czaszkowy, przekazuje do mózgu impulsy słuchowe ze ślimaka. Nerw ten przekazuje również informacje odpowiadające za odczucie równowagi, przez co nazywamy go nerwem statyczno-słuchowym.
 • droga słuchowa - Kontynuacja drogi nerwu słuchowego do mózgu. Włókna nerwu poprzez wzgórze przekazują impulsy do ośrodka słuchowego.
 • ośrodek słuchowy - Korowy ośrodek znajdujący się w płacie skroniowym mózgu. Tutaj powstaje „odczucie” słuchu. W zależności od wysokości dźwięków aktywują się różne obszary.
 • trąbka słuchowa - Łączy ze sobą jamę nosową i ucho środkowe (jamę bębenkową). Tu następuje wyrównanie się ciśnienia pomiędzy jamą bębenkową a ciśnieniem zewnątrznym. Trąbka słuchowa otwiera się podczas łykania. Jeżeli zamyka się na dłużej, ciśnienie w uchu środkowym spada i powstaje uczucie zatkania uszu. Podczas zmiany ciśnienia zewnątrznego w naszym uchu coś „strzyka”, przez otwierającą się wówczas trąbkę słuchową powietrze wydostaje się z jamy bębenkowej (w przypadku niższego ciśnienia atmosferycznego) lub dostaje się do jamy bębenkowej (w przypadku wyższego ciśnienia zewnętrznego). Inna nazwa trąbki słuchowej to przewód Eustachiusza.

Kosteczki słuchowe

 • błona bębenkowa - To membrana z tkanki łącznej zamykająca ucho zewnętrzne. Zaczyna ona drgać na skutek fal dźwiękowych i to drganie przekazuje dalej na kosteczki słuchowe. W trakcie przekłuwania błony bębenkowej wykonuje się małe nacięcie, aby ropa z ucha środkowego mogła być wydalana zmniejszając tym stan zapalny.
 • młoteczek - Zewnętrzna kosteczka słuchowa, przekazuje drgania z błony bębenkowej na kowadełko.
 • kowadełko - Środkowa kosteczka słuchowa, przekazuje drgania młoteczka do strzemiączka.
 • strzemiączko - Wewnętrzna kosteczka słuchowa, przekazuje dalej drganie z kowadełka do ślimaka. Jest najmniejszą kostką naszego organizmu.

Ślimak

 • trzy kanały półkoliste - Wyczuwają one przyspieszenie kątowe nachylenia głowy. Jeżeli nasza głowa obraca się w jakimkolwiek kierunku, wówczas w receptorach powstaje impuls, który za pomocą włókien nerwu słuchowego (inaczej statyczno-słuchowego)dociera do mózgu .
 • schody przedsionka (górna komora ślimaka) - Płyn przychłonka (perylimfa) wypełniający górną komorę ślimaka jest wprowadzany w drgania poprzez poruszające się strzemiączko. Drganie płynu przenoszone jest w kierunku wierzchołka ślimaka.
 • schody ślimaka (środkowa komora ślimaka) - Od góry oddzielone błoną Reissnera, od dołu błoną podstawową. Wnętrze wypełnione jest płynem zwanym środchłonką (endolimfa).
 • schody bębenka (dolna komora ślimaka) - Ich wnętrze wypełnia płyn zwany przedchłonką (perilimfa). Drganie przechodzi od wierzchołka ślimaka do jego podstawy.
 • nerw słuchowy - VIII nerw czaszkowy, przekazuje do mózgu impulsy słuchowe ze ślimaka. Nerw ten przekazuje również informacje odpowiadające za odczucie równowagi, przez co nazywamy go nerwem statyczno-słuchowym.
 • okienko okrągłe - Pokryte jest błoną z tkanki łącznej. Drganie płynu w schodkach bębenka przenosi się w kierunku okienka okrągłego, które jest „wyjściem” ślimaka.
 • okienko owalne - Pokryte jest owalną membraną, błoną z tkanki łącznej. Tu zaczepiona jest podstawa strzemiączka. Drgania strzemiączka przechodzą poprzez membranę do płynu znajdującego się w górnej komorze ślimaka. Okienko owalne jest „wejściem” ślimaka.

Narząd Cortiego

 • komórki rzęsate - Podczas pochłaniania drgań błona podstawowa i błona nakrywowawa przesuwają się w stosunku do siebie. Błona nakrywowa przyciska się do komórek rzęsatych narządu Cortiego, poruszając je. Dzięki temu w jego receptorach rzęsek powstaje impuls nerwowy. Zniszczenie komórek rzęsatych może być spowodowane przez stałe obciążenie hałasem, co może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Dlatego szczególnie ważna jest ochrona przed hałasem w miejscach pracy.
 • błona nakrywowa - Podczas pochłaniania drgań błona podstawowa i błona nakrywowawa przesuwają się w stosunku do siebie. Błona nakrywowa przyciska się do komórek rzęsatych narządu Cortiego i porusza je. Dzięki temu w jego receptorach rzęsek powstaje impuls nerwowy.
 • błona podstawowa - Drganie rozchodzące się w płynie znajdującym się w ślimaku jest pochłaniane przez błonę podstawową, dzięki czemu zaczyna ona drgać. Dlatego błona podstawowa i błona nakrywowa przesuwają się w stosunku do siebie.
 • włókna nerwowe

Zasada miejsca

Animacja

 • małżowina uszna - Zbiera fale dźwiękowe i kieruje je do zewnętrznego przewodu słuchowego. Jej główną masę stanowi tkanka chrzęstna.
 • zewnętrzny przewód słuchowy - Doprowadza fale dźwiękowe do błony bębenkowej. Skóra wyścielająca przewód słuchowy wytwarza woskowinę, której zadaniem jest ochrona skóry przed uszkodzeniem i przed czynnikami chorobotwórczymi. Nadmiar woskowiny może prowadzić do powstania czopów woskowiny, które mogą powodować tymczasowe osłabienie słuchu.
 • ucho wewnętrzne - Jest organem niezbędnym dla słuchu i utrzymania równowagi.
 • nerw słuchowy - VIII nerw czaszkowy, przekazuje do mózgu impulsy słuchowe ze ślimaka. Nerw ten przekazuje również informacje odpowiadające za odczucie równowagi, przez co nazywamy go nerwem statyczno-słuchowym.
 • droga słuchowa - Kontynuacja drogi nerwu słuchowego do mózgu. Włókna nerwu poprzez wzgórze przekazują impulsy do ośrodka słuchowego.
 • błona bębenkowa - To membrana z tkanki łącznej zamykająca ucho zewnętrzne. Zaczyna ona drgać na skutek fal dźwiękowych i to drganie przekazuje dalej na kosteczki słuchowe. W trakcie przekłuwania błony bębenkowej wykonuje się małe nacięcie, aby ropa z ucha środkowego mogła być wydalana zmniejszając tym stan zapalny.
 • młoteczek - Zewnętrzna kosteczka słuchowa, przekazuje drgania z błony bębenkowej na kowadełko.
 • kowadełko - Środkowa kosteczka słuchowa, przekazuje drgania młoteczka do strzemiączka.
 • strzemiączko - Wewnętrzna kosteczka słuchowa, przekazuje dalej drganie z kowadełka do ślimaka. Jest najmniejszą kostką naszego organizmu.
 • schody przedsionka (górna komora ślimaka) - Płyn przychłonka (perylimfa) wypełniający górną komorę ślimaka jest wprowadzany w drgania poprzez poruszające się strzemiączko. Drganie płynu przenoszone jest w kierunku wierzchołka ślimaka.
 • schody ślimaka (środkowa komora ślimaka) - Od góry oddzielone błoną Reissnera, od dołu błoną podstawową. Wnętrze wypełnione jest płynem zwanym środchłonką (endolimfa).
 • schody bębenka (dolna komora ślimaka) - Ich wnętrze wypełnia płyn zwany przedchłonką (perilimfa). Drganie przechodzi od wierzchołka ślimaka do jego podstawy.
 • błona Reissnera
 • błona podstawowa - Drganie rozchodzące się w płynie znajdującym się w ślimaku pochłaniane jest przez błonę podstawową dzięki czemu zaczyna ona drgać. Miejsce pochłaniania drgań zależy od ich częstotliwości. Pod wpływem wyższych dźwięków, o większej częstotliwości, w płynie powstaje silniejsze drganie, które pochłaniane jest przez początkowy odcinek błony. Drgania a niższej częstotliwości, wywołane przez dźwięki niższe, przenikają głębiej i pochłaniane są bliżej wierzchołka ślimaka.
 • okienko owalne - Pokryte jest owalną membraną, błoną z tkanki łącznej. Tu zaczepiona jest podstawa strzemiączka. Drgania strzemiączka przechodzą poprzez membranę do płynu znajdującego się w górnej komorze ślimaka. Okienko owalne jest „wejściem” ślimaka.
 • komórki rzęsate - Podczas pochłaniania drgań błona podstawowa i błona nakrywowawa przesuwają się w stosunku do siebie. Błona nakrywowa przyciska się do komórek rzęsatych narządu Cortiego, poruszając je. Dzięki temu w jego receptorach rzęsek powstaje impuls nerwowy. Zniszczenie komórek rzęsatych może być spowodowane przez stałe obciążenie hałasem, co może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Dlatego szczególnie ważna jest ochrona przed hałasem w miejscach pracy.
 • błona nakrywowa - Podczas pochłaniania drgań błona podstawowa i błona nakrywowawa przesuwają się w stosunku do siebie. Błona nakrywowa przyciska się do komórek rzęsatych narządu Cortiego i porusza je. Dzięki temu w jego receptorach rzęsek powstaje impuls nerwowy.
 • błona podstawowa - Drganie rozchodzące się w płynie znajdującym się w ślimaku jest pochłaniane przez błonę podstawową, dzięki czemu zaczyna ona drgać. Dlatego błona podstawowa i błona nakrywowa przesuwają się w stosunku do siebie.
 • włókna nerwowe

Narracja

Drgnienie powietrza, dźwięk, który odczuwamy za pomocą naszego narządu słuchu. Zdrowe ucho jest w stanie odczuwać drgania pomiędzy 20 a 20 000 Hz, ale z upływem czasu lub na skutek uszkodzenia słuchu hałasem, zasięg słyszalności się zmniejsza.

Pod wpływem drgań dźwięku w uchu wewnętrznym powstaje bodziec, który nerwem słuchowym bądź przez włókna drogi słuchowej dociera do ośrodka słuchu w korze mózgowej. Odczucie dźwięku powstaje w korze mózgowej.

Fale dźwiękowe zbiera małżowina uszna i przekazuje je dalej do zewnętrznego przewodu słuchowego. Dźwięk wprowadza w drganie zamykającą przewód słuchowy błonę bębenka.

Drganie bębenka kosteczki słuchowe, młoteczek, kowadełko i strzemiączko przekazują dalej do ślimaka.

Strzemiączko przylega do okienka owalnego. Wewnątrz kostnej ścianki ślimaka znajduje się błona podstawowa, która ciągnie się do jego wierzchołka, gdzie następnie zagina się i przechodzi dalej w błonę Reissnera. To dlatego na przekroju ślimaka widoczne są trzy komory: dolna, środkowa i górna.

Ślimak wypełniony jest płynem, który wprowadzany jest w drgania przez ruch strzemiączka. Drgania o wyższej częstotliwości, które powstają na skutek wyższych dźwięków, są pochłaniane na dnie ślimaka czym wprowadzają w drganie błonę podstawową. Drgania o mniejszej częstotliwości, powstające na skutek głębszych dźwięków, wprowadzają w drgania błonę podstawową bliżej wierzchołka ślimaka. W miejscu pochłaniania dźwięku powstaje impuls nerwowy, który przekazywany jest do mózgu. W ten sposób miejsce, w którym powstał impuls koduje wysokość dźwięku. Jest to zasada miejsca.

Impuls elektryczny powstaje w narządzie Cortiego. Pod wpływem drgań rozchodzących się w ślimaku błona nakrywowa przywiera do komórek rzęsek osadzonych na błonie podstawowej, które odginają się i powstaje impuls nerwowy. W ten sposób narząd Cortiego jest w stanie przekształcić drganie w impuls elektryczny, który przez włókno nerwu słuchowego przechodzi do mózgu a następnie drogą słuchową do kory mózgowej. To w korze mózgowej powstaje odczucie słuchu.

Powiązane treści

Zapalenie ucha środkowego

Animacja prezentuje możliwe następstwa ropnego zapalenia ucha środkowego oraz jego leczenie.

Zmysł równowagi

Odczuwanie położenia głowy i przyspieszenia jej ruchu odbywa się w uchu wewnętrznym.

Nos, mechanizm węchu

Receptory węchu stymulowane materiałem zapachowym produkują impulsy elektryczne.

Odczuwanie smaku

Receptory smaku przekształcają bodźce chemiczne w bodźce elektryczne.

Oko

Jeden z naszych najważniejszych narządów. Pod wpływem światła w jego receptorach powstają bodźce elektryczne.

Tworzenie się obrazu w oku

Podczas patrzenia na większą i mniejszą odległość zmienia się uwypuklenie soczewki, co zapewnia ostrość widzenia.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Flet prosty

Flet prosty należy do instrumentów dętych z grupy areofonów wargowych.

Kości kończyn dolnych

Kości kończyn dolnych składają się z obręczy miednicznej i z samej kończyny.

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Korekcja wzroku

Korekcja krótkowzroczności lub dalekowzroczności możliwa jest za pomocą wklęsłej lub wypukłej soczewki.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Narządy zmysłów

Narządy zmysłów to narządy, które rejestrują docierające do organizmu bodźce ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego i przekazują je do mózgu w postaci...

Ośrodki mowy (mózgowa organizacja mowy)

Mowa wymaga zsynchornizowanej pracy ośrodków kory mózgowej.

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Parametry fal dźwiękowych

Ta animacja wyjaśnia najważniejsze cechy fal za pomocą fal dźwiękowych.

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Problemy z kręgosłupem

Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, które jest spowodowane przesunięciem kręgów.

Rozwój embrionalny

Animacja prezentuje rozwój ludzkiego embrionu i płodu.

Staw kolanowy

Staw kolanowy składa się z kości udowej, kości piszczelowej i rzepki kolanowej.

Added to your cart.