Transformator

Transformator

Transformator jest urządzeniem służącym do zmiany napięcia elektrycznego.

Fizyka

Etykiety

transformator, indukcja, kryza, uzwojenie wtórne, cewka, żelazne jądro, Linia transferu, Prąd przemienny, izolatorem, strumień, zasilacz, pale, sieć, Energia, prąd, Napięcie, Natęż. prądu, wymiana energii, prąd elektryczny, elektron, electro, maszyna, tramwaj, fizyka

Powiązane treści

Sceny

Transformator

Konstrukcja

Działanie

Uzwojenie pierwotne

Uzwojenie wtórne

Narracja

Transformator umożliwia zmianę napięcia prądu przemiennego. W najprostszej postaci transformator składa się z dwóch cewek i wspólnego rdzenia stalowego. Prąd przemienny płynący w uzwojeniu pierwotnym wytwarza pole magnetyczne w rdzeniu stalowym, a zmienne pole magnetyczne rdzenia indukuje prąd w uzwojeniu wtórnym. Stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego jest równy stosunkowi napięcia pierwotnego do wtórnego. Oznacza to, że jeżeli liczba zwojów uzwojenia wtórnego jest o połowę mniejsza od liczby zwojów uzwojenia pierwotnego, to indukowane napięcie jest o połowę niższe od napięcia pierwotnego.

Prąd płynący w uzwojeniu pierwotnym indukuje w rdzeniu stalowym pole magnetyczne zgodnie z regułą prawej ręki: jeśli ustawimy palce prawej ręki w kierunku przepływu prądu, kciuk będzie skierowany w stronę indukowanego pola magnetycznego bieguna północnego.

Zmieniając się pole magnetyczne w rdzeniu stalowym indukuje prąd w uzwojeniu wtórnym zgodnie z regułą lewej ręki: jeśli skierujemy kciuk lewej ręki w kierunku strumienia pola magnetycznego, pozostałe palce wskażą kierunek prądu w cewce.

Transformatory są szeroko stosowane w praktyce. Transformatory zasilające nasze domostwa w prąd zmniejszają sięgające tysięcy voltów napięcie prądu płynącego w sieci wysokiego napięcia do 230 V, czyli do wartości używanej przez gospodarstwa domowe. Podobnie jak ładowarki do telefonów komórkowych, które też zawierają transformator przekształcający napięcie sieciowe 230 V na 15 V.

Powiązane treści

Prądnica i silnik elektryczny

Prądnica służy do przekształcenia energii mechanicznej w energię elektryczną, w silniku...

Działanie elektrowni atomowej

Dowiedz się, jak działa elektrownia jądrowa z ciśnieniowym reaktorem wodnym.

Magnetron

Jednym z najważniejszych elementów kuchenki mikrofalowej jest magnetron (lampa...

Wytwarzanie prądu przemiennego

Prąd elektryczny można wytworzyć obracając ramkę z przewodnika w polu magnetycznym

Bateria alkaliczna

W wyniku procesów elektrochemicznych wewnątrz baterii alkalicznej, powstaje prąd elektryczny.

Prądnica (poziom średni)

Prądnica jest urządzeniem, które energię mechaniczną przetwarza na energię elektryczną.

Silnik prądu stałego

Między magnesami trwałymi silnika zasilanego prądem stałym znajduje się jeden przewód...

Kondensator

Kondensator to urządzenie służące do gromadzenia energii i przechowywania jej w postaci...

Added to your cart.