Termy Karakalli (Rzym, III wiek)

Termy Karakalli (Rzym, III wiek)

Wspaniały kompleks łaźni cesarza rzymskiego, zbudowany w III wieku.

Historia

Etykiety

Karakalli, termy, łaźnie, Światowe Dziedzictwo, Rzym, Római Birodalom, starożytność, kultura, budynek, struktura, marmur, podłoga mozaikowa, frigidarium, apodyterium, tepidarium, ogrzewanie podłogowe, Okres imperial, architektura, monarcha, promenada, historia

Powiązane treści

Pytania

 • Czy to prawda, że\nstarożytne łaźnie rzymskie,\nw czasach cesarstwa były darmowe?
 • Komu NIE wolno było korzystać ze starożytnych łaźni rzymskich?
 • Którego pomieszczenia NIE było w przeciętnej starożytnej łaźni rzymskiej?
 • Którego pomieszczenia NIE było w przeciętnej starożytnej łaźni rzymskiej?
 • Jakiej usługi NIE oferowano w przeciętnej starożytnej łaźni rzymskiej?
 • Które pomieszczenie było najbliżej wejścia do łaźni?
 • Czy to prawda, że\nstarożytne łaźnie rzymskie były ważnymi miejscami życia towarzyskiego?
 • Czy to prawda, że\nwokół budynków term nie było sklepów?
 • Który element dekoracyjny NIE był charakterystyczny dla starożytnych łaźni rzymskich?
 • W czym kąpały się rzymskie kobiety w starożytności?
 • Członkiem której dynastii cesarzy rzymskich był Karakalla?
 • Na początek którego wieku przypadła większa część panowania Karakalli?
 • Na granicy którego z miast wybudował Karakalla zespół imponujących term, noszących jego imię?
 • Ile osób mogła pomieścić łaźnia Karakalli w okresie jej świetności?
 • Ile osób dziennie odwiedzało przeciętnie łaźnie?
 • Czy to prawda, że\nłaźnię Karakalli możemy poznać jedynie z opisów starożytnych?
 • Dlaczego termy Karakalli działały tylko do VI wieku?
 • Jaki obszar zajmował kompleks term\nwraz z zewnętrznymi murami?
 • W ilu cysternach przechowywano wodę\ndostarczaną do term akweduktami?
 • Z czego były wykonane wodociągi,\nktórymi dostarczano wodę z cystern do pomieszczeń?
 • Iloma piecami ogrzewano system grzewczy?
 • Jaka była masa drewna,\nktórą każdego dnia średnio spalano w piecach?
 • Które pomieszczenie stanowiło centrum łaźni?
 • Jakie były woda i powietrze w sali, w której kończono kąpiel?
 • Jakie były woda i powietrze w sali, w której rozpoczynano kąpiel?
 • Ile basenów z ciepłą wodą\nznajdowało się w caldarium?
 • Ile wynosiła długość systemu korytarzy podziemnych?
 • Czym starożytni Rzymianie ogrzewali podłogi i ściany?
 • Jak była zbudowana część pod podłogą podgrzewanych pomieszczeń?
 • Na planie czego zostało zbudowane caldarium w termach Karakalli?
 • Z czego przeważnie była wykonana\npodłoga starożytnych term rzymskich?
 • Co znaczy słowo mozaika?
 • Które określenie odnosi się do sarożytnych łaźni rzymskich?

Sceny

Powiązane treści

Starożytny rzymski dom mieszkalny

Domy bogatych obywateli starożytnego Rzymu były obszernymi budynkami wzniesionymi na zróżnicowanym planie i składały się z wielu pomieszczeń.

Pałac Dioklecjana (Split, Chorwacja)

Ufortyfikowana rezydencja na brzegu morza została zbudowana przez rzymskiego cesarza Dioklecjana, w pobliżu miejsca jego narodzin.

Żołnierz Konstantyna (IV wiek)

Rozkwit wchodniego imperium rozpoczął się za panowania cesarza rzymskiego, w pierwszym kwartale IV wieku.

Łuk Tytusa (Rzym, I wiek)

Łuk triumfalny, znajdujący się u wejścia do Forum Romanum, wzniesiony został przez cesarza rzymskiego dla upamiętnienia zwycięstwa w wojnie z Żydami.

Amfiteatr (Pula, I wiek)

Ta rzymska budowla, znajdująca się na terenie dzisiejszej Chorwacji, była jednym z największych amfiteatrów rzymskich w czasach starożytnych.

Cella trichora (Pecz, Węgry)

Wczesnochrześcijańskie katakumby (nekropolie) w Peczu są cennymi stanowiskami archeologicznymi.

Circus Maximus (Rzym)

Ogromna arena starożytnego Rzymu zasłynęła przede wszystkim z organizowanych na niej wyścigów rydwanów.

Gladiatorzy rzymscy (II wiek)

Na arenach starożytnego Rzymu gladiatorzy toczyli krwawe walki między sobą i z dzikimi zwierzętami.

Koloseum (Rzym, I wiek n.e.)

Najsłynniejszy amfiteatr starożytnego Rzymu, którego ruiny do dziś zachwycają, został wybudowany w I wieku naszej ery.

Miejsce pochówku Septichora (Pecz, IV wiek)

Wczesnochrześcijańskie nekropolie (miejsca pochówku) Peczu są cennymi stanowiskami archeologicznymi.

Panteon (Rzym, II wiek n.e.)

˝Świątynia wszystkich bogów˝ w całej okazałości została wybudowana za czasów cesarza Hadriana.

Prowincje i miasta Imperium Rzymskiego

Ta animacja przedstawia wielowiekową historię Imperium Rzymskiego.

Starożytny rzymski akwedukt i droga

Sieć akweduktów i dróg przebiegające przez całe imperium rzymskie była doskonałym miernikiem rozwoju cywilizacji rzymskiej.

Starożytny rzymski obóz wojskowy

Stale rozrastające się imperium rzymskie wznosiło forty wojskowe na podbitych terenach.

Starożytne rzymskie maszyny oblężnicze

Podczas oblężeń fortyfikacji, rzymscy najeźdźcy skutecznie wykorzystywali skonstruowane do tego celu machiny oblężnicze.

Teatr Pompejusza (Rzym, I wiek p.n.e.)

Ufundowany przez rzymskiego polityka Gnejusza Pompejusza, był jednym z pierwszych stałych teatrów w "Wiecznym mieście", wzniesionych z kamienia.

Tureckie łaźnie (XVI wiek)

Jedną z pozytywnych konsekwencji okresu panowania tureckiego było budowanie łaźni i rozwój kultury kąpieli.

Ołtarz Pokoju (Rzym, I wiek p.n.e.)

Ogromny ołtarz wzniesiony przez pierwszego cesarza rzymskiego był jednym z najważniejszych dzieł sztuki okresu Cesarza Oktawiana Augusta.

Starożytny senator rzymski z żoną

Członkowie senatu, znajdujący się na szczycie hierarchii społecznej w starożytnym Rzymie, nosili togę ozdobioną purpurowym szlakiem.

Added to your cart.