Systematyka gleb (profile glebowe)

Systematyka gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały macierzystej i wilgotności.

Geografia

Etykiety

typy gleb, Sekcja gleby, gleba, gleby kamieniste, Gleby higroskopijne, strefowe gleby, gleba łąkowa, gleba bagienna, Profil gleby słonej, piaszczysta gleba, ziemia szkieletowa, mady, Gleba polna, gleba leśna, Rdza-brązowa ziemia, kwaśne pH gleby, rendzina, płodność, cząstek gleby, humus, glebotwórczy, skała, pedosfera, Skorupa ziemska, odżywka, mieszkanie gleby, podział, wegetacja, wietrzenie, Ekosystem, natura, geografia

Powiązane treści

Pytania

 • Co jest właściwością chemiczną gleby?
 • Nagromadzenie jakich substancji zachodzi na poziomie wzbogacenia?
 • Co składa się z okruchów skalnych, substancji mineralnych, materiału organicznego, wody i powietrza?
 • Który poziom glebowy na ciemne zabarwienie z powodu wysokiej zawartości próchnicy?
 • Które słowo opisuje strukturę gleby?
 • Jak się nazywa materiał organiczny w glebie?
 • Czy to prawda, że korzystna struktura gleby to struktura zwięzła?
 • Czy to prawda, że dobra gleba zawiera wapń?
 • Czy to prawda, że gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej?
 • Co nie jest składnikiem gleby?
 • Którą literą NIE oznacza się żadnego poziomu gleby?
 • Z czego NIE powstaje próchnica?
 • Co nie zalicza się do czynników glebotwórczych?

Sceny

Typowy profil glebowy

 • 10 cm
 • O - Poziom próchniczny - Poziom akumulujący dobrze rozłożoną materię organiczną.
 • A - Poziom wymywania - Ten poziom zawiera największą ilość materii organicznej, zmieszanej już z substancjami mineralnymi. Opady atmosferyczne wymywają z tego poziomu łatwo rozpuszczalne substancje mineralne, powodując utratę niektórych składników, czyli zmniejszenie płodności gleby.
 • B - Poziom wzbogacania - Na tym poziomie stale zmniejsza się zawartość próchnicy. Na obszarach obfitujących w opady, to tutaj zachodzi nagromadzenie materiałów wymytych z wyższych poziomów (substancje organiczne, ił, żelazo, glin).
 • C - Poziom macierzysty - Nieskonsolidowane osady lub zwietrzelina.
 • R - Lite podłoże skalne - Lita lub spękana skała zwięzła występująca w podłożu.

Gleba to luźna, biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Dostarcza roślinom wody i substancji odżywczych.
W ukształtowaniu gleby odgrywają ważną rolę czynniki glebotwórcze: rodzaj skały macierzystej, warunki klimatyczne, rzeźba terenu, jak również fauna i flora. Gleba powstaje bowiem wyłącznie na obszarach, gdzie twarda skorupa ziemska styka się z atmosferą i wodą. To one, razem z żywymi organizmami, kształtują proces glebotwórczy.

Gleba składa się z cząstek gleby oraz wilgoci i powietrza gruntowego, wypełniających przestrzeń między cząsteczkami. Do fizycznych właściwości gleby należy jej struktura, zdolność pochłaniania i utrzymywania wody, temperatura i zwięzłość, czyli opór, jaki stawia siłom zewnętrznym (np. narzędziom rolniczym przy uprawie).

Właściwości chemiczne gleby to jej odczyn chemiczny (kwaśny, obojętny lub zasadowy).
Korzystne cechy gleb to ziarnista struktura, odpowiednia zawartość wapnia, gruba warstwa próchnicy, dobra gospodarka temperaturą i wodą oraz zdolność do zapewnienia powietrza zamieszkującym glebę organizmom żywym.

Do analizy struktury gleby służy profil glebowy. Uzyskuje się go przez pedon – pionowy przekrój gleby od powierzchni do skały macierzystej, który pozwala na rozpoznanie poszczególnych poziomów gleby. Poziomy gleby to warstwy mniej więcej równoległe do powierzchni gleby, przekształcone pod wpływem czynników glebotwórczych.

Definicje

Skała macierzysta: Zwietrzały utwór geologiczny stanowiący tworzywo, z którego powstaje gleba.

Próchnica: Ciemna mieszanina związków organicznych, składających się z dużych cząsteczek, odgrywająca ważną rolę w dostarczaniu roślinom składników odżywczych.
Powstawanie próchnicy: trafiające do gleby obumarłe organizmy żywe rozkładane są przez bakterie i grzyby glebowe, a następnie w wyniku procesów chemicznych rozłożone szczątki organiczne zamienione zostają w próchnicę, przyswajalną przez rośliny. Znaczną część zapotrzebowania na azot i fosfor roślin y zaspokajają pobierając je właśnie z próchnicy. Gleby bogate w próchnicę mają ciemne zabarwienie.

Wymywanie (bielicowanie): utrata niektórych łatwo rozpuszczalnych składników przez wymywanie ich w głąb profilu. Zjawisko to ma glebotwórcze znaczenie tam, gdzie ilość rocznych opadów przekracza wielkość parowania. (Próchnica składa się ze słabo rozpuszczalnych związków, dlatego nie jest wymywana na dolne poziomy).

Akumulacja: Nagromadzenie poszczególnych, wymytych uprzednio substancji na którymś z niższych poziomów gleby.

Rzędy gleb

 • 10 cm
 • O - Poziom próchniczny - Poziom akumulujący dobrze rozłożoną materię organiczną.
 • A - Poziom wymywania - Ten poziom zawiera największą ilość materii organicznej, zmieszanej już z substancjami mineralnymi. Opady atmosferyczne wymywają z tego poziomu łatwo rozpuszczalne substancje mineralne, powodując utratę niektórych składników, czyli zmniejszenie płodności gleby.
 • B - Poziom wzbogacania - Na tym poziomie stale zmniejsza się zawartość próchnicy. Na obszarach obfitujących w opady, to tutaj zachodzi nagromadzenie materiałów wymytych z wyższych poziomów (substancje organiczne, ił, żelazo, glin).
 • C - Poziom macierzysty - Nieskonsolidowane osady lub zwietrzelina.
 • R - Lite podłoże skalne - Lita lub spękana skała zwięzła występująca w podłożu.
 • Poziom akumulacji materii organicznej
 • Gleby strefowe pasa polarnego i borealnego
 • Gleby strefowe pasa subborealnego
 • Gleby strefowe pasa subtropikalnego i tropikalnego
 • Gleby hydrogeniczne
 • Gleby poligonalne (Cryosol)
 • Gleby bielicowe (Podzol)
 • Czarnoziemy (Chernozem)
 • Bruniziemy (Phaeozem)
 • Gleby kasztanowe gleba uprawna (Kastanozem)
 • Gleby brunatne (Cambisol)
 • Gleby płowe gleby pod lasami (Luvisol)
 • Gleby płowe podmokłe pod lasami (Albeluvisol)
 • Żółtoziemy i czerwonoziemy
 • Gleby alitowe
 • Gleby cynamonoczerwone i czerwonobure
 • Gleby ferralitowe
 • Gleby półpustynne i pustynne (Calcisol)
 • Gleby organiczne (Histosol)
 • Gleby glejowe (Gleysol)
 • Vertisole
 • Sołonczaki
 • Sołońce

W celu poznania pokrywy glebowej skorupy ziemskiej Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) stworzyła mapę gleb świata.
Na potrzeby legendy do tej mapy utworzono międzynarodowy standard systematyki i nomenklatury gleb (tzw. Klasyfikacja gleb WRB), opierający się na czynnikach glebotwórczych i właściwościach gleb. Obecnie w klasyfikacji WRB wydziela się 28 głównych grup glebowych.

Gleby strefowe pasa polarnego i borealnego

 • 10 cm
 • O - Poziom próchniczny - Poziom akumulujący dobrze rozłożoną materię organiczną.
 • A - Poziom wymywania - Ten poziom zawiera największą ilość materii organicznej, zmieszanej już z substancjami mineralnymi. Opady atmosferyczne wymywają z tego poziomu łatwo rozpuszczalne substancje mineralne, powodując utratę niektórych składników, czyli zmniejszenie płodności gleby.
 • B - Poziom wzbogacania - Na tym poziomie stale zmniejsza się zawartość próchnicy. Na obszarach obfitujących w opady, to tutaj zachodzi nagromadzenie materiałów wymytych z wyższych poziomów (substancje organiczne, ił, żelazo, glin).
 • C - Poziom macierzysty - Nieskonsolidowane osady lub zwietrzelina.
 • R - Lite podłoże skalne - Lita lub spękana skała zwięzła występująca w podłożu.
 • Gleby poligonalne (Cryosol)
 • Gleby bielicowe (Podzol)

Gleby strefowe pasa subborealnego

 • 10 cm
 • O - Poziom próchniczny - Poziom akumulujący dobrze rozłożoną materię organiczną.
 • A - Poziom wymywania - Ten poziom zawiera największą ilość materii organicznej, zmieszanej już z substancjami mineralnymi. Opady atmosferyczne wymywają z tego poziomu łatwo rozpuszczalne substancje mineralne, powodując utratę niektórych składników, czyli zmniejszenie płodności gleby.
 • B - Poziom wzbogacania - Na tym poziomie stale zmniejsza się zawartość próchnicy. Na obszarach obfitujących w opady, to tutaj zachodzi nagromadzenie materiałów wymytych z wyższych poziomów (substancje organiczne, ił, żelazo, glin).
 • C - Poziom macierzysty - Nieskonsolidowane osady lub zwietrzelina.
 • R - Lite podłoże skalne - Lita lub spękana skała zwięzła występująca w podłożu.
 • Czarnoziemy (Chernozem)
 • Bruniziemy (Phaeozem)
 • Gleby kasztanowe gleba uprawna (Kastanozem)
 • Gleby brunatne (Cambisol)
 • Gleby płowe gleby pod lasami (Luvisol)
 • Gleby płowe podmokłe pod lasami (Albeluvisol)

Gleby strefowe pasa subtropikalnego i tropikalnego

 • 10 cm
 • A - Poziom wymywania - Ten poziom zawiera największą ilość materii organicznej, zmieszanej już z substancjami mineralnymi. Opady atmosferyczne wymywają z tego poziomu łatwo rozpuszczalne substancje mineralne, powodując utratę niektórych składników, czyli zmniejszenie płodności gleby.
 • B - Poziom wzbogacania - Na tym poziomie stale zmniejsza się zawartość próchnicy. Na obszarach obfitujących w opady, to tutaj zachodzi nagromadzenie materiałów wymytych z wyższych poziomów (substancje organiczne, ił, żelazo, glin).
 • C - Poziom macierzysty - Nieskonsolidowane osady lub zwietrzelina.
 • R - Lite podłoże skalne - Lita lub spękana skała zwięzła występująca w podłożu.
 • Żółtoziemy i czerwonoziemy
 • Gleby alitowe
 • Gleby cynamonoczerwone i czerwonobure
 • Gleby ferralitowe
 • Gleby półpustynne i pustynne (Calcisol)

Gleby hydrogeniczne

 • 10 cm
 • A - Poziom wymywania - Ten poziom zawiera największą ilość materii organicznej, zmieszanej już z substancjami mineralnymi. Opady atmosferyczne wymywają z tego poziomu łatwo rozpuszczalne substancje mineralne, powodując utratę niektórych składników, czyli zmniejszenie płodności gleby.
 • B - Poziom wzbogacania - Na tym poziomie stale zmniejsza się zawartość próchnicy. Na obszarach obfitujących w opady, to tutaj zachodzi nagromadzenie materiałów wymytych z wyższych poziomów (substancje organiczne, ił, żelazo, glin).
 • C - Poziom macierzysty - Nieskonsolidowane osady lub zwietrzelina.
 • Poziom akumulacji materii organicznej
 • Gleby organiczne (Histosol)
 • Gleby glejowe (Gleysol)
 • Vertisole
 • Sołonczaki
 • Sołońce

Klasyfikacja gleb Ziemi

Powiązane treści

Systematyka gleb na Węgrzech (mapa)

Animacja prezentuje rozmieszczenie różnych typów gleb na Węgrzech.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Sosna zwyczajna

Najbardziej pospolity na świecie gatunek drzewa iglastego. Gatunek rdzenny w Eurazji.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystne oddziaływanie społeczeństwa na środowisko.

Jak działa kombajn rolniczy?

Kombajny rolnicze służą do zbioru zbóż i roślin okopowych.

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Warstwy lasu

Warstwowość różnych rodzajów lasów może być odmienna.

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Kasztanowiec

Dzięki tej animacji poznamy zmiany zachodzące w kasztanowcu podczas czterech pór roku.

Mapa ukształtowania terenu Węgier

Animacja ta pokazuje krajobrazy, pejzaże i hydrografię Węgier i regionu Basenu karpackiego.

Techniki uprawy roli

Techniki uprawy roli, zarówno w średniowieczu jak i w epoce nowożytnej, rozwijały się wraz z rozwojem cywilizacji.

Added to your cart.