Systematyka gleb na Węgrzech (mapa)

Systematyka gleb na Węgrzech (mapa)

Animacja prezentuje rozmieszczenie różnych typów gleb na Węgrzech.

Geografia

Etykiety

typy gleb, Węgry, gleba, brązowy lasu gleby, blade gleby leśne, piaszczysta gleba, gleba bagienna, Gleba polna, mady, gleba łąkowa, Profil gleby słonej, Rdza-brązowa ziemia, mapa, natura, geografia

Powiązane treści

Systematyka gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały macierzystej i wilgotności.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

A6M Zero (Japonia, 1940)

Jednym z legendarnych uczestników II wojny światowej był samolot japoński, przez alianckich pilotów zwany "Zero".  

Mapa ukształtowania terenu Węgier

Animacja ta pokazuje krajobrazy, pejzaże i hydrografię Węgier i regionu Basenu karpackiego.

Mapa administracyjna Węgier

Za pomocą uwidocznionej sceny możemy aktywnie obserwować i ćwiczyć w praktyce najważniejsze funkcje administracji publicznej na Węgrzech.

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Added to your cart.