System ochrony przeciwpowodziowej

System ochrony przeciwpowodziowej

Ochronę przeciwpowodziową zapewniają wały ochronne, a w przypadku mniejszych letnich powodzi wały letnie.

Geografia

Etykiety

tama, Obrona, powódź, teren rozlewiska między wałami, przekrój równiny zalewowej, podniesiona tama, koryto rzeki, geografia

Powiązane treści

Sceny

Uregulowany odcinek rzeki

System wałów przeciwpowodziowych zbudowany jest wzdłuż rzeki po obu jej stronach. Do najważniejszych obiektów tego systemu należy obwałowanie przeciwpowodziowe (grobla) i teren rozlewiskowy pomiędzy nim a korytem rzeki, zalewany wodą podczas powodzi. W razie potrzeby korpus wałów przeciwpowodziowych podwyższany jest konstrukcją z wypełnionej ziemią faszyny lub workami z piaskiem. Za obwałowaniem znajdują się już tereny niezagrożone powodzią. Spływająca ze skarp i wałów woda zbiera się w kanałach ulgi, które zapobiegają, żeby woda wezbraniowa i woda gruntowa przedostały się na obszary suche. W celu zatrzymania wyższych niż średnie wód wezbraniowych wznosi się zapory letnie, które zapobiegają wydostaniu się wody z terenów rozlewiskowych.

System wałów przeciwpowodziowych

 • kanał przeciwpowodziowy
 • wał ochronny
 • wał przeciwpowodziowy
 • teren rozlewiska między wałami
 • zapora letnia
 • obszar między skarpami odwodnymi
 • koryto rzeki
 • teren rozlewiska

Przekrój

 • kanał przeciwpowodziowy
 • wał ochronny
 • wał przeciwpowodziowy
 • teren rozlewiska między wałami
 • zapora letnia
 • obszar między skarpami odwodnymi
 • koryto rzeki
 • teren rozlewiska

Wylew rzeki

 • zapora
 • woda gruntowa
 • kanał przeciwpowodziowy
 • wał ochronny
 • wał przeciwpowodziowy
 • teren rozlewiska między wałami
 • zapora letnia
 • obszar między skarpami odwodnymi
 • koryto rzeki
 • teren rozlewiska

Powiązane treści

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od jednego z amerykańskich prezydentów.

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi oznakowania.

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Działanie śluzy wodnej

Dzięki śluzie wodnej statki żeglugi rzecznej mogą pokonać różnice w poziomach wód rzek.

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Kształtowanie terenu przez rzeki

Woda płynąca, jako siła zewnętrzna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu terenu: powoduje zniszczenia, transportuje i gromadzi osady.

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

System tam i zapór wodnych w Holandii

Holandia już od stuleci prowadzi walkę z morzem.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Tsunami

Ogromna fala oceaniczna o wysokości nawet kilkudziesięciu metrów o niszczycielskim działaniu.

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to aglomeracje, przemysł i rolnictwo.

Added to your cart.