Struktura Ziemi (poziom średni)

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Geografia

Etykiety

Ziemia, Struktura Ziemi, geosphere, atmosfera, biosfera, hydrosfera, litosfery, część Ziemi, Exosphere, termosfera, mezosfery, stratosfera, troposfera, kora, płaszcz, pedosfera, astenosfera, rdzeń, planeta, Fauna i flora, płyta kontynentalna, skorupa oceaniczna, zorza polarna, meteor, warstwa ozonowa, kontynent, ocean, gradientu geotermalnego, geografia, _javasolt

Powiązane treści

Pytania

 • Ile miliardów lat temu powstała Ziemia?
 • Według którego parametru układały się w powłoki różne materie Ziemi?
 • Na skutek czego układały się w powłoki różne materie Ziemi?
 • Które powłoki są powłokami zewnętrznymi?
 • Które powłoki są powłokami wewnętrznymi?
 • Czy hydrosfera jest powłoką ciągłą?
 • Co nazywamy gradientem geotermicznym?
 • Ile wynosi średnia wartość gradientu geotermicznego?
 • Ile wynosi temperatura egzosfery?
 • Na ile warstw można podzielić atmosferę pod względem ich zmian temperatury?
 • Która warstwa atmosfery odbija fale radiowe?
 • Gdzie znajduje się warstwa ozonowa?
 • Gdzie jest najzimniej w atmosferze?
 • W której warstwie atmosfery kumuluje się jej masa?
 • W której warstwie atmosfery odbywa się większość zjawisk pogodowych?
 • Z których dwóch powłok (części) zbudowana jest litosfera?
 • Co nazywamy astenosferą?
 • Czy to prawda,\nże grubość skorupy kontynentalnej i oceanicznej jest zmienna?
 • Czy to prawda,\nże atmosfera otacza resztę powłok ciągłą warstwą?
 • Czy to prawda,\nże hydrosfera otacza resztę powłok ciągłą warstwą?
 • Czy to prawda,\nże całość płaszcza ziemskiego jest w stanie stałym?
 • Czy to prawda,\nże jądro Ziemi składa się głównie z metali?
 • Czy to prawda,\nże egzosfera jest najrzadszą warstwą atmosfery?
 • Czy to prawda,\nże meteory wypalają się w troposferze?
 • Jak inaczej nazywa się powłoka gazowa zwana powietrzem?
 • Jak inaczej nazywa się powłoka wodna?

Sceny

Struktura powłok kulistych

 • atmosfera
 • górna warstwa atmosfery 100 km – 1000 km
 • atmosfera
 • środkowa warstwa atmosfery 12 km –100 km
 • atmosfera
 • dolna warstwa atmosfery 0 km – 12 km
 • biosfera
 • dolna warstwa atmosfery 0 km – 12 km
 • hydrosfera
 • pedosfera
 • skorupa
 • skorupa kontynentalna
 • rów oceaniczny
 • grzbiet śródoceaniczny
 • skorupa oceaniczna
 • skorupa
 • skorupa kontynentalna
 • rów oceaniczny
 • grzbiet śródoceaniczny
 • skorupa oceaniczna
 • płaszcz górny
 • 40 km
 • płaszcz górny
 • płaszcz dolny
 • skorupa
 • (30–700 km)
 • płaszcz dolny
 • płaszcz górny
 • (700–2900 km)
 • płaszcz
 • jądro zewnętrzne
 • płaszcz dolny
 • jądro wewnętrzne
 • (2900–5100 km)
 • jądro wewnętrzne
 • jądro zewnętrzne
 • (5100–6371 km)
 • jądro wewnętrzne
 • jądro
 • płaszcz dolny
 • 3500 km

Na powstałej 4,6 miliardów lat temu, będącej w stanie wrzenia Pra Ziemi, w wyniku stopniowego ochłodzenia i ruchu obrotowego, substancje stałe i gazowe oddzieliły się od siebie i zgodnie ze swoją gęstością ułożyły się w powłoki, zwane inaczej geosferami.

Powłoki dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne powłoki to powłoka gazowa - atmosfera, powłoka życia organicznego - biosfera i powłoka wodna - hydrosfera. Wewnętrzne powłoki to skorupa ziemska, płaszcz i jądro Ziemi.

Definicje pojęć:

Powłoka gazowa (atmosfera): Najbardziej zewnętrzna powłoka Ziemi, będąca mieszanką gazów, która pokrywa jednolicie resztę warstw.

Powłoka wodna (hydrosfera): Niejednolita warstwa obejmującą ogół wód o różnym stanie skupienia. Należą do niej wody podziemne zamknięte w skałach, płynące wody rzek, masy wód jezior, mórz i oceanów, a także woda zawarta w atmosferze.

Powłoka glebowa (pedosfera): Najbardziej zewnętrzna, niejednolita powłoka skorupy ziemskiej (powstała w wyniku wietrzenia skorupy, rozkładu organizmów w glebie, troposferze i hydrosferze). Jej luźna, żyzna warstwa jest źródłem wody i niezbędnych składników odżywczych roślin.

Biosfera: Przestrzeń zewnętrznej powłoki skalistej, dolnej warstwy atmosfery i hydrosfery, w których rozprzestrzenia się życie.

Skorupa ziemska: Najbardziej zewnętrzna warstwa Ziemi, stanowiąca najmniejszą masę, będąca powłoką skalistą. Jej średnia grubość wynosi 30 km. Grubość i skład skorupy oceanicznej i kontynentalnej jest zróżnicowany.

Płaszcz ziemski: Wewnętrzna, kulista powłoka o grubości 2900 km, znajdująca się pomiędzy skorupą a jądrem Ziemi. Jej górna warstwa od zewnątrz jest lita,a pod nią znajduje się plastyczna warstwa płynnych skał (plastyczny płaszcz), dolna warstwa natomiast ma konsystencję stałą.

Jądro: Najbardziej wewnętrzna i najgęściejsza powłoka Ziemi, której przekrój wynosi ok. 7000 km, składająca się przede wszystkim z wrzącego żelaza i niklu. Jądro można podzielić na dwie części: płynne jądro zewnętrzne i stałe jądro wewnętrzne.

Gradient geotermiczny: Tempo wzrostu wewnętrznej temperatury Ziemi, które wynosi średnio 3 °C na każde 100 metrów głębokości.

Wycinek Ziemi

 • pochłanianie gazów przestrzeni międzyplanetarnej
 • uwalnianie gazów atmosfery
 • egzosfera
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • 10⁻¹⁰ kg/m³, 10⁻⁶ hPa
 • jonizowana warstwa powietrza
 • zorza polarna
 • meteory
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontynent
 • ocean
 • biosfera
 • skorupa
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • 5,5 g/cm³
 • 2900 km
 • 6371 km
 • jądro
 • atmosfera - Ciągnie się na wysokości od 0 do 1000 km, jej gęstość i ciężar właściwy ku górze maleje.
 • 50 km
 • 12 km
 • warstwa ozonowa

Przekrój

 • jonizowana warstwa powietrza
 • zorza polarna
 • meteory
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontynent
 • ocean
 • biosfera
 • skorupa
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • 5,5 g/cm³
 • 2900 km
 • 6371 km
 • atmosfera - Ciągnie się na wysokości od 0 do 1000 km, jej gęstość i ciężar właściwy ku górze maleje.
 • skorupa - Pod oceanami jest cieńsza (5-15 km), zbudowana jest ze skał bogatych w krzem i magnez, jej gęstość wynosi 3.2 g/cm³. Pod kontynentami jest grubsza (30-65 km), zbudowana jest ze skał bogatych w krzem i aluminium, jej gęstość wynosi 2.7-3 g/cm³.
 • płaszcz górny - Sięga na głębokość 700 km, jego gęstość wynosi:3.3-4 g/cm³.
 • płaszcz dolny - Jest litą powłoką, sięga głębokości 2900 km, jego gęstość wynosi: 4-5.5 g/cm³.
 • jądro zewnętrzne - Posiada stan płynny, sięga głębokości 5150 km, jego gęstość wynosi: 10.5-12.3 g/cm³.
 • jądro wewnętrzne - Warstwa lita, sięga głębokości 6371 km, jego gęstość wynosi: 13,3 g/cm³.
 • nieciągłość Mohorovičicia - W skrócie Moho. Płaszczyzna nieciągłości granicząca z dolną warstwą skorupy ziemskiej, na której zmienia się prędkość i kierunek fal sejsmicznych.
 • nieciągłość Gutenberga - Płaszczyzna nieciągłości znajdująca się na granicy płaszcza i jądra.
 • nieciągłość Lehmanna - Płaszczyzna nieciągłości znajdująca się na granicy zewnętrznego i wewnętrznego jądra.
 • jądro
 • atmosfera - Ciągnie się na wysokości od 0 do 1000 km, jej gęstość i ciężar właściwy ku górze maleje.
 • 50 km
 • 12 km
 • warstwa ozonowa

Animacja

 • atmosfera
 • górna warstwa atmosfery 100 km – 1000 km
 • atmosfera
 • środkowa warstwa atmosfery 12 km –100 km
 • atmosfera
 • dolna warstwa atmosfery 0 km – 12 km
 • biosfera
 • dolna warstwa atmosfery 0 km – 12 km
 • hydrosfera
 • pedosfera
 • skorupa
 • skorupa kontynentalna
 • rów oceaniczny
 • grzbiet śródoceaniczny
 • skorupa oceaniczna
 • skorupa
 • skorupa kontynentalna
 • rów oceaniczny
 • grzbiet śródoceaniczny
 • skorupa oceaniczna
 • płaszcz górny
 • 40 km
 • płaszcz górny
 • skorupa
 • (30–700 km)
 • płaszcz dolny
 • płaszcz górny
 • (700–2900 km)
 • płaszcz
 • jądro zewnętrzne
 • płaszcz dolny
 • jądro wewnętrzne
 • (2900–5100 km)
 • jądro wewnętrzne
 • jądro zewnętrzne
 • (5100–6371 km)
 • jądro wewnętrzne
 • pochłanianie gazów przestrzeni międzyplanetarnej
 • uwalnianie gazów atmosfery
 • egzosfera
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • 10⁻¹⁰ kg/m³, 10⁻⁶ hPa
 • termosfera
 • 800–1000 °C
 • jonizowana warstwa powietrza
 • zorza polarna
 • meteory
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 10⁻⁵ kg/m³, 10⁻² hPa
 • mezosfera
 • zorza polarna
 • meteory
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • warstwa ozonowa
 • górna warstwa atmosfery
 • środkowa warstwa atmosfery
 • dolna warstwa atmosfery
 • 10⁻⁵ kg/m³, 10⁻² hPa
 • stratosfera
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –15 °C
 • –50 °C
 • warstwa ozonowa
 • górna warstwa atmosfery
 • środkowa warstwa atmosfery
 • dolna warstwa atmosfery
 • 10⁻¹ kg/m³, 10² hPa
 • troposfera
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • warstwa ozonowa
 • górna warstwa atmosfery
 • środkowa warstwa atmosfery
 • dolna warstwa atmosfery
 • kontynent
 • ocean
 • biosfera
 • 1 kg/m³, 10³ hPa
 • skorupa
 • 30-60 km
 • 700 km
 • 200-400 °C
 • 2,9 g/cm³
 • nieciągłość Mohorovičicia
 • płaszcz górny
 • 30-60 km
 • 700 km
 • 900 °C
 • lekko plastyczna
 • 3,3 g/cm³
 • 500 °C
 • sztywna
 • nieciągłość Mohorovičicia
 • płaszcz dolny
 • 30-60 km
 • 700 km
 • 1200–4000 °C
 • szytwna
 • 2900 km
 • 5,5 g/cm³
 • nieciągłość Mohorovičicia
 • nieciągłość Gutenberga
 • jądro zewnętrzne
 • 2900 km
 • 5100 km
 • 4300–5000 °C
 • płynna
 • 10,5 g/cm³
 • 12,3 g/cm³
 • nieciągłość Gutenberga
 • nieciągłość Lehmanna
 • jądro wewnętrzne
 • 5100 km
 • 6371 km
 • 5000–6000 °C
 • sztywna
 • 13,3 g/cm³
 • nieciągłość Lehmanna
 • atmosfera - Ciągnie się na wysokości od 0 do 1000 km, jej gęstość i ciężar właściwy ku górze maleje.
 • skorupa - Pod oceanami jest cieńsza (5-15 km), zbudowana jest ze skał bogatych w krzem i magnez, jej gęstość wynosi 3.2 g/cm³. Pod kontynentami jest grubsza (30-65 km), zbudowana jest ze skał bogatych w krzem i aluminium, jej gęstość wynosi 2.7-3 g/cm³.
 • płaszcz górny - Sięga na głębokość 700 km, jego gęstość wynosi:3.3-4 g/cm³.
 • płaszcz dolny - Jest litą powłoką, sięga głębokości 2900 km, jego gęstość wynosi: 4-5.5 g/cm³.
 • jądro zewnętrzne - Posiada stan płynny, sięga głębokości 5150 km, jego gęstość wynosi: 10.5-12.3 g/cm³.
 • jądro wewnętrzne - Warstwa lita, sięga głębokości 6371 km, jego gęstość wynosi: 13,3 g/cm³.
 • nieciągłość Mohorovičicia - W skrócie Moho. Płaszczyzna nieciągłości granicząca z dolną warstwą skorupy ziemskiej, na której zmienia się prędkość i kierunek fal sejsmicznych.
 • nieciągłość Gutenberga - Płaszczyzna nieciągłości znajdująca się na granicy płaszcza i jądra.
 • nieciągłość Lehmanna - Płaszczyzna nieciągłości znajdująca się na granicy zewnętrznego i wewnętrznego jądra.
 • jądro

Warstwy wewnętrzne

 • skorupa - Pod oceanami jest cieńsza (5-15 km), zbudowana jest ze skał bogatych w krzem i magnez, jej gęstość wynosi 3.2 g/cm³. Pod kontynentami jest grubsza (30-65 km), zbudowana jest ze skał bogatych w krzem i aluminium, jej gęstość wynosi 2.7-3 g/cm³.
 • płaszcz górny - Sięga na głębokość 700 km, jego gęstość wynosi:3.3-4 g/cm³.
 • płaszcz dolny - Jest litą powłoką, sięga głębokości 2900 km, jego gęstość wynosi: 4-5.5 g/cm³.
 • jądro zewnętrzne - Posiada stan płynny, sięga głębokości 5150 km, jego gęstość wynosi: 10.5-12.3 g/cm³.
 • jądro wewnętrzne - Warstwa lita, sięga głębokości 6371 km, jego gęstość wynosi: 13,3 g/cm³.
 • nieciągłość Mohorovičicia - W skrócie Moho. Płaszczyzna nieciągłości granicząca z dolną warstwą skorupy ziemskiej, na której zmienia się prędkość i kierunek fal sejsmicznych.
 • jądro

Narracja

Trudno jest badać strukturę Ziemi, gdyż nawet najgłębiej przeprowadzane wiercenia sięgają zaledwie kilkadziesiąt kilometrów w głąb Ziemi, a więc jedynie dotykają powierzchni Ziemi, której promień wynosi 6371 km. Przez długi czas tylko na podstwie wybuchów wulkanu można było wnioskować, że pod sztywną skorupą ziemską znajduje się płynna masa.

Podczas prac kopalnianych zauważono, że temperatura i ciśnienie stopniowo wzrasta zbliżając się ku powierzchni. W 1909 roku podczas trzęsienia ziemi odkryto, że na niektórych głębokościach prędkość i kierunek fal sejsmicznych zmienia się, a więc zderzają się one z różnymi rodzajami skał. Tym sposobem udało się zbadać wnętrze Ziemi.

Na powstałej 4,6 miliardów lat temu, będącej w stanie wrzenia Pra Ziemi, w wyniku stopniowego ochłodzenia i ruchu obrotowego, substancje stałe i gazowe oddzieliły się od siebie i zgodnie ze swoją gęstością ułożyły się w powłoki, zwane inaczej geosferami.

Powłoki dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne powłoki to powłoka gazowa - atmosfera, powłoka życia organicznego - biosfera i powłoka wodna - hydrosfera. Wewnętrzne powłoki to skorupa ziemska, płaszcz i jądro Ziemi.

Najbardziej zewnętrzna, najlżejsza, składająca się z gazów to powłoka gazowa czyli atmosfera. Nie można określić jej górnej granicy, na wysokości wielu dziesiątek tysięcy kilometrów bez ostrej granicy przechodzi w materię międzyplanetarną. Atmosferę, ze względu na zmiany temperatury dzielimy na pięć warstw. Granice poszczególnych warstw znajdują się tam gdzie wzrost lub spadek temperatury przechodzi w proces o przeciwnym kierunku.

Egzosfera to najwyżej położona warstwa powłoki gazowej. Panująca w niej tempetarura wynosi ok.1000 °C. Jej skład jest rzadki.
Kolejną warstwą powłoki gazowej jest termosfera. Jej temperatura przesuwając się ku górze rośnie, średnio wynosi 800-1000 °C. Jej skład jest rzadki, składa się z jonów, dlatego nazywana jest również jonosferą. Odbija fale radiowe.
Warstwą poniżej termosfery jest mezosfera, której temperatura maleje przesuwając się ku górze. Znajdująca się na granicy mezosfery i termosfery część atmosfery ma najniższą temperaturę, która wynosi ok.-100 °C. W warstwie mezosfery wypalają się meteory docierające do atmosfery Ziemi. W jej dolnej granicy temperatura wynosi ok.+10 °C.
Warstwa poniżej to stratosfera. Jej temperatura wzrasta ku górze a przyczyną tego jest warstwa ozonowa. Warstwa ozonowa bowiem pochłania energię, czemu towarzyszy ocieplenie. W dolnej granicy stratosfery panuje temperatura -56°C.
Dolną i jednocześnie najważniejszą warstwą atmosfery jest troposfera. Troposfera, mająca grubość zaledwie 10-12 km zawiera 80% masy atmosfery i niemalże całą ilość wody. Tutaj odbywa się większość zjawisk klimatycznych. Temperatura ku górze stopniowo maleje. W jej górnej warstwie latają samoloty.

Spośród wewnętrznych powłok Ziemi skorupa ziemska znajduje się najbardziej na zewnątrz. Skorupa kontynentalna jest grubsza niż oceaniczna i jej skład jest bardziej urozmaicony. Jej górna warstwa jest bogata w krzemiany, podczas gdy warstwa dolna jest bogatsza w metale i składa się ze skał o większej gęstości. Dolną granicę skorupy ziemskiej określa nieciągłość Mohorovičića, w której fale sejsmiczne zmieniają prędkość i kierunek.

Płaszcz ziemski można podzielić na dwie strefy. Górny płaszcz ciągnie się w głąb do 700 kilometrów. Jego górna warstwa jest lita, wraz ze skorupą tworzy sztywną litosferę Ziemi.
Jego dolną warstwę stanowi astenosfera.
Dolny płaszcz ma litą strukturę, przesuwając się w nim ku dołowi stopniowo wzrasta ilość ciężkich pierwiastków metali. Płaszcz ciągnie się do nieciągłości Gutenberg-Wiecherta na głębokości 2900 kilometrów.

Poniżej znajduje się jądro, które również dzieli się na dwie strefy. Jądro zewnętrzne składa się z pierwiastków metali w stanie płynnym.
Znajdująca się na głębokości 5150 km nieciągłość Lehmanna odziela go od składającego się z żelaza i niklu wewnętrznego, litego jądra.

Przesuwając się w głąb Ziemi wzrasta jej gęstość, ciśnienie i temperatura. Podczas gdy ciśnienie rośnie równomiernie wzrost gęstości nie jest wyrównany, wzrasta gwałtownie tam gdzie fale sejsmiczne wykazują dużą zmienność, a więc na powierzchni nieciągłości. Tempo wzrostu temperatury określamy jako gradient geotermiczny, którego wartość maleje o 3°C na każde 100 metrów głębokości, na głębokości 200 km wynosi już tylko 0,5°C. W samym środku Ziemi temperatura wynosi ok.5000-6000°C. Temperatura powstająca w głębi Ziemi jest wynikiem rozpadu radioaktywnych substancji i stopniowo maleje przesuwający się ku powierzchni Ziemi.

Powiązane treści

Ciekawostki geograficzne - Geografia fizyczna

Ta animacja prezentuje kilka interesujących faktów z geografii fizycznej.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Fałdowanie gór (poziom średni)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Jak działa odkurzacz?

Odkurzacz wytwarza niewielką próżnię i wciąga kurz, zasysając powietrze o większym ciśnieniu.

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Mars

Na czerwonej planecie trwają poszukiwania śladów życia i wody.

Merkury

Położona najbliżej Słońca, najmniejsza planeta Układu Słonecznego.

Misja Dawn („Świt”)

Badania Ceres i Westy pomogą nam dowiedzieć się więcej na temat wczesnej epoki Układu Słonecznego, oraz jak formowały się planety skalne.

Nawigacja satelitarna

Do wyznaczenia aktualnej pozycji niezbędne są 4 spośród 24 satelitów tworzących system nawigacji.

Oceaniczny komin hydrotermalny

Ze szczelin w powierzchni planety, znajdujących się wzdłuż grzbietów śródooceanicznych wydostaje się ciepła (geotermalna) woda.

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne przemieszczają się względem siebie.

Planety, rozmiary

Wokół Słońca krążą wewnętrzne planety skaliste i zewnętrzne gazowe planety olbrzymy.

Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Rodzaje sztucznych satelit

Krążące wokół Ziemi sztuczne ciała niebieskie służą zarówno celom cywilnym jak i celom wojskowym.

Rzeźba powierzchni Ziemi

Animacja przedstawia największe pasma górskie, równiny, rzeki, jeziora i pustynie Ziemi.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

Struktura Ziemi (poziom podstawowy)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Systematyka gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały macierzystej i wilgotności.

Tornado

Krótkotrwałe, ale niezwykle silne tornado może spowodować ogromne zniszczenia.

Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi należy do najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych.

Układ Słoneczny, orbity planet

Wokół Słońca, po eliptycznych orbitach, krąży osiem planet.

Wenus

Licząc od Słońca to druga planeta. Na północnym sklepieniu niebieskim, drugie po Księżycu najjaśniejsze ciało niebieskie.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Ziemskie pole magnetyczne

Północne i południowe bieguny magnetyczne Ziemi zlokalizowane są w pobliżu północnych i południowych biegunów geograficznych.

Zmiana położenia kontynentów na przestrzeni historii Ziemi

Kontynenty wędrowały na przestrzeni historii Ziemi. Proces ten trwa do dziś.

Added to your cart.